Virtual Reality Engineering: de nieuwe wereld in een digitale ‘kijkdoos’

TAUW zet Virtual Reality Engineering in voor alle grote projecten om technische ontwerpen beter te kunnen beleven.

Als kind kon ik urenlang knutselen aan een kijkdoos. Je weet wel, zo’n oude schoenendoos waarin je met een Pritt stift allerlei random objecten vastmaakt, zoals papieren poppetjes en dennenappels. In die doos maakte ik een kijkgat waar je doorheen kon kijken: in de nieuwe, door mij gecreëerde wereld. Die kijkdoos was nooit in één keer goed; het is namelijk moeilijk om je vanaf de bovenkant voor te stellen hoe het er door het kijkgat uitziet. Met af en toe even door het kijkgat kijken en daarna weer verder bijschaven, werd mijn zelfgemaakte wereld steeds mooier. En zo werkt het ook met de ontwerpen die wij als TAUW maken.

We gebruiken Virtual Reality (VR) als een soort digitale kijkdoos. Onze ontwerpers en adviseurs creëren een nieuwe wereld door 3D-objecten te plaatsen, en met een VR-bril lopen we door die nieuwe wereld heen. Om die nieuwe wereld te beleven, om er vanuit een andere invalshoek naar te kijken en daarna weer verder bij te schaven. Dit doet me altijd denken aan de bekende woorden “If you change the way you look at things, the things you look at change”.

Inzetten van Virtual Reality voor alle grote projecten

Dit jaar heeft TAUW de keuze gemaakt Virtual Reality (VR) in te zetten voor alle grotere projecten met een belangrijke ontwerpopgave. De afgelopen jaren heb ik VR op verschillende manieren op allerlei soorten projecten ingezet. Zo heb ik geleerd wat de toegevoegde waarde is voor onze branche. Op basis van deze ervaringen heb ik met collega’s Virtual Reality Engineering (VRE) in het leven geroepen. Onder VRE verstaan we het beleven van het technisch ontwerp in VR. Met VRE kunnen we samen met het team en onze opdrachtgevers virtueel door het ontwerp lopen, objectinformatie opvragen, meten en opmerkingen toevoegen.

Het beter beleven van technische ontwerpen is een grote meerwaarde van VRE, voor onszelf en onze klanten en daarmee voor iedereen die gebruik maakt van de openbare ruimte. Ook biedt het goede mogelijkheden om die ontwerpen samen te beleven, op afstand van elkaar, wat erg handig blijkt in deze tijden van thuiswerken. VRE helpt met raakvlakbeheersingcommunicatieverbeteringfaalkostenreductie en kwaliteitsverbetering.

Je staat letterlijk in het ontwerp

Dat klinkt allemaal mooi, maar je vraagt je waarschijnlijk af hoe dat dan werkt in de praktijk. Dat kan ik je natuurlijk het beste laten zien met een VR-bril op. Maar stel je nu even voor dat je zo’n bril op hebt: je neemt deel aan een VRE-meeting, zoals je ook bij een skype-meeting zou doen. Doordat je een VR-bril op hebt sta je in een digitale wereld en je ziet het 3D-ontwerp in maquette-vorm voor je, je kunt er omheen lopen en de maquette vanaf alle zijden bekijken. Je wijst met je hand (met VR-controller) naar een locatie in de maquette en wordt daarnaartoe verplaatst.

Je staat nu letterlijk in het ontwerp en ziet een digitale weergave van je teamleden die erin rondlopen. Als je om je heen kijkt zie je de ontwerpobjecten zoals je die in de werkelijkheid ook zou zien. Andere teamleden volgen jou in het ontwerpmodel, je wijst hen met je hand specifieke ontwerpoplossingen aan en plaatst digitaal opmerkingen waar je nog een uitdaging ziet. Doordat je elkaar hoort en ziet kun je zo gezamenlijk het ontwerp bespreken, terwijl je er letterlijk doorheen loopt. Bij de afsluiting wordt een rapportage van alle gesignaleerde punten gegenereerd en gedeeld. Dit alles gebeurt op afstand, ieder vanaf zijn eigen werkplek.

Vergroten van de beleving in de ontwerpfase

Zo is het inzetten van VRE in ontwerpprojecten een belangrijke stap voor het vergroten van beleving in de ontwerpfase en om invulling te geven aan de digitale transformatie. Toch is het ook een beetje spannend, omdat nog niet iedereen er klaar voor is. Het vraagt iets van onze collega’s en opdrachtgevers, namelijk een stukje anders werken: gebruik van nieuw gereedschap om vanuit verschillende invalshoeken (zoals veiligheid, beleving, risico’s of omgevingsmanagement) naar het ontwerp te kijken en elkaar hierin mee te nemen.

Met VRE zet TAUW een grote stap voorwaarts in de beleving van een ontwerp en het samenwerken op afstand. Ik ben er dan ook trots dat wij zo op weg zijn naar het ingenieursbureau van de toekomst!

Zelf VRE ervaren in je project? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over Virtual Reality Engineering

Blijf op de hoogte van onze Professional Playground!
Schrijf je in en ontvang max. 5x per jaar onze nieuwsbrief.

Aanmelden
speeddate

*Met het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met ons privacybeleid.

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling...

…draag je direct én zichtbaar bij aan de leefomgeving. Projectontwikkelaars, (industriële) bedrijven, woningbouwcorporaties en overheden: allemaal kunnen ze bouwen op jou! Je adviseert, samen met jouw projectteam, opdrachtgevers over ruimtelijke procedures. Hier komt veel bij kijken: vergunningsaanvragen, het vertalen van de resultaten van milieuonderzoeken, milieueffectrapportages, het adviseren van de opdrachtgever bij het maken van keuzes en de vertaling naar producten en procedures. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd, zoals bijvoorbeeld MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Verkenning Oostvaardersoevers, provinciale mobiliteitsprojecten, zoals de N233 en N201 of aan project De Nieuw Kern.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Ruimtelijke Ontwikkeling:

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Projectmanagement, Projectbeheersing en Contractvorming ...

…ben jij dé expert op het gebied van projecten. Binnen een projectorganisatie zoals TAUW is dat een flinke uitdaging, want projecten zijn onze core business! Waar andere collega’s specialist zijn op inhoud, ben jij degene die het overzicht houdt over het geheel. Je overziet de acties, risico’s, budgetten en scope en je bent in staat om deze te bewaken. Dit doe je niet alleen: je werkt samen met adviseurs, projectbeheersers, risicomanagers en contractspecialisten. Voorbeelden van projecten zijn MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Contractering dagelijks beheer en onderhoud vaarwegen provincie Zuid- Holland en Verkenning Oostvaardersoevers.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Projectmanagement:

Als Trainee Projectmanagement houd jij je onder andere bezig met:

Als Proces­begeleiding en Omgevings­management...

…maak jij het verschil: door oog te hebben voor de wensen van alle betrokken partijen, zorg je ervoor dat projecten soepel verlopen en dat iedereen zich gehoord voelt. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd. Denk aan een wijkuitvoeringsplan, klimaatadaptatie en -beleid, herontwikkeling van landelijk gebied en infrastructurele projecten. Overal waar wij werken, staan we in verbinding met omwonenden, bedrijven, en overheden. Door jouw skills op het gebied van procesbegeleiding weet jij belanghebbenden te betrekken voor een effectieve samenwerking.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Proces­begeleiding en Omgevings­management:

Als Trainee Proces­begeleiding en Omgevings­management houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Industriële Transities...

…draag jij bij aan het toekomstbestendig maken van de industrie en bedrijventerreinen. Milieu- en klimaatproblematiek en de veranderende wetgeving zorgen er voor dat overheden en bedrijven anders moeten kijken naar de inrichting van de werk- en leefomgeving en het gebruik van grondstoffen. Er ontstaan verschillende transitieopgaven: denk aan de chemie- en energietransitie, klimaatverandering, circulaire economie en digitalisering. Jij gaat samen met je collega’s deze transitieopgaven vertalen naar concrete ambities, beleid en praktische oplossingen. Je werkt aan projecten zoals het berekenen van broeikasgasuitstoot en reductiepotentie bij een gemeente.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Industriële Transities:

Als Trainee Industriële Transities houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur...

draag jij bij aan een duurzame wereld door jouw data-skills in te zetten voor groenblauwe opgaves. In de snel veranderende wereld hebben onze klanten steeds complexere behoeften, waarbij digitale oplossingen essentieel zijn om de toekomst vorm te geven. Jij bent expert op het gebied van data en hebt affiniteit met de werkvelden ecologie en water. Denk bijvoorbeeld aan projecten zoals Dijkverbetering Meanderende Maas, Natuurontwikkeling De Oeverlanden of Systeemgericht advies en bodemonderzoek voor stikstofgevoelige habitattype landgoed Junne.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Dataspecialist Water en Natuur:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Civiele Techniek...

ben jij de analytische denker die innovatieve oplossingen bedenkt én ontwerpt voor uitdagende technische vraagstukken. Jouw grootste uitdaging is om in samenwerking met andere disciplines tot veilige, innovatieve en technische oplossing te komen die passen binnen de kaders van de opdrachtgever en beperkingen van de omgeving. Samen met collega’s sta je aan de tekentafel van een toekomstbestendig Nederland. Je bent actief in projectteams van verschillende omvang en vindt daarin jouw eigen weg. De diversiteit aan projecten is enorm. Voorbeelden zijn de dijkverbetering Meanderende Maas, renovatie van gemaal Middelpolder, het herinrichten van de binnenstad van Eindhoven en het verduurzamen van Eindhoven Airport.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Civiele Techniek:

Als Trainee Civiele Techniek houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Water en Bodem Sturend...

…bijt jij je vast in de uiteenlopende gebiedsopgaven in het stedelijk en landelijk gebied. Denk aan opgaven zoals de stikstofcrisis, klimaattransitie, KRW- en Natura 2000-doelen en daarbij natuurlijk de wens (en landelijke beleidslijn) om water en bodem meer sturend te laten zijn. Tijdens jouw Traineeship ga je aan de slag met complexe vraagstukken op het gebied van gezonde water- en bodemsystemen, schoon en voldoende grondwater, transitieopgaven in de ondergrond en natuurlijk systeemherstel.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Water en Bodem Sturend:

Als Trainee Water en Bodem Sturend houd jij je onder andere bezig met:

bedankt voor je aanvraag!

Leuk dat je wilt speeddaten met één van onze oud trainees. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om je afspraak te finaliseren.