Privacy statement

1. Sollicitatieprocedure
WerkenbijTauw.nl is de vacaturesite van TAUW. Op deze website worden jouw persoonlijke gegevens verzameld en gebruikt ten behoeve van een wervingsproces en alle aanwervingsprocedures. Indien je solliciteert op een vacature van TAUW, dan verwerkt TAUW de persoonsgegevens die jij invult. In dit privacy statement lees je hoe TAUW jouw persoonsgegevens verwerkt en waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

Verwerking
Door te solliciteren op een vacature van/stageplek bij TAUW (en door het verzenden van een open sollicitatie) geef je toestemming aan TAUW om de persoonsgegevens die je opgeeft in het sollicitatieformulier te gebruiken ten behoeve van het wervingsproces. De toestemming wordt ook gevraagd in het sollicitatieformulier door aan te vinken dat je akkoord bent met dit privacy statement.

De belangrijkste aspecten van de ‘verwerking’ waarvoor je, door te solliciteren, toestemming geeft zijn:

  • De persoonsgegevens worden gedeeld met de teammanager op de betreffende afdeling en de afdeling HR van TAUW.
  • Wij kunnen contact opnemen over jouw sollicitatie.
  • De persoonsgegevens worden elektronisch opgeslagen en worden beschikbaar gehouden voor verwerking gedurende maximaal 4 weken na afronding van het wervingsproces.

Je kunt jouw toestemming altijd weer intrekken. Dat kun je doen door een e-mail te sturen naar TAUW (recruitment@tauw.com). Door intrekking eindigt de sollicitatieprocedure. Jouw persoonsgegevens worden dan binnen 28 dagen geanonimiseerd.

Doel van de verwerking
Wij gebruiken de gegevens in het sollicitatieformulier uitsluitend voor ons wervingsproces. Nadat jouw sollicitatiegegevens zijn geanonimiseerd, worden deze enkel nog gebruikt voor statistische doeleinden.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens afkomstig van een sollicitant worden binnen vier weken na de afwijzing geanonimiseerd.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen
De gegevens die je invult voor een sollicitatie zullen nooit verstrekt worden aan derden.

Jouw privacyrechten
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, recht op verstrekking door TAUW van jouw persoonsgegevens in een overdraagbare vorm en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kun je altijd een klacht indienen over de wijze waarop Tauw jouw persoonsgegevens verwerkt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Nieuwsbrief werkenbijtauw
Studenten, starters en junioren kunnen zich aanmelden voor de werkenbijtauw-nieuwsbrief. Als zij dit doen, ontvangen zij op jaarbasis maximaal 5 nieuwsbrieven. In deze nieuwsbrief vertellen wij over het werken bij TAUW en brengen we vacatures voor starters en junioren onder de aandacht.

Aanmelden kan alleen via het losse nieuwsbrief-aanmeldformulier, onderaan de homepage van werkenbijtauw.nl. De op die manier verkregen gegevens delen wij niet met derden en worden alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief kan te allen tijde. Jouw e-mailadres wordt dan automatisch uit de verzendlijst verwijderd.

3. Contactformulier werkenbijtauw
Je kunt op twee manieren contact opnemen met de HR-afdeling van TAUW:

  • Door zelf contact op te nemen met de recruiter.
    De contactgegevens van de recruiter staan op de contactpagina van werkenbijtauw.nl.
  • Door het contactformulier in te vullen op de contactpagina van werkenbijtauw.nl
    TAUW gebruikt de ingevulde persoonsgegevens alleen om te kunnen reageren op de gestelde vraag. Na afhandeling van de vraag worden de persoonsgegevens verwijderd.


4. Contactgegevens TAUW

Mocht je naar aanleiding van het lezen van het Privacy Statement contact met ons op willen nemen, dan kan dat via onze Servicedesk (servicedesk@tauw.com).