Over Tauw

Sustainable solutions for a better environment

Tauw wil bijdragen aan een duurzame omgeving. Samen met onze klanten. Want de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving kan altijd beter. Zolang wij daarvan overtuigd zijn, blijven we bestaan. Met gedreven professionals, die trots zijn op de duurzame oplossingen die ze bedenken.

Tauw adviseert bedrijven en overheden bij het maken van keuzes voor een duurzame ontwikkeling. Onze gedreven mensen hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor alles om ons heen. Daarbij zetten we onze duurzame denk- en daadkracht in. En zo komen we tot: Sustainable solutions for a better environment.

Wij hebben plaats voor professionals met denkkracht. Ingenieurs en adviseurs die willen werken aan een mooie, schone, veilige en duurzame leefomgeving. Onze kernwaarden zijn integer, professioneel en maatschappelijk betrokken. Als je jezelf daarin herkent, wordt het tijd om kennis te maken!

Divers en inclusief
Als kennisorganisatie zijn wij afhankelijk van het talent en de gezamenlijke denkkracht van alle Tauwers. In een maatschappij met steeds complexer wordende vraagstukken, is ‘diversity of thought’ essentieel; voor elke vraag een innovatieve oplossing en voor elke klant een sparringpartner.

Diversiteit aan achtergrond, leeftijd en geslacht, en focussen ons specifiek op betere vertegenwoordiging van vrouwen in alle lagen van de organisatie. Daarbij vinden we een inclusieve cultuur belangrijk: iedereen moet zich vrij voelen om zijn/haar talent en eigenheid mee te nemen. Dit leidt niet alleen tot meer plezier op het werk, maar ook tot kwalitatief betere adviezen en ontwerpen.

Join our professional playground!

Pagina delen