Stedelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling en Klimaatadaptatie

Stedelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling en Klimaatadaptatie

TAUW adviseert en ontwerpt voor projecten in landelijk en stedelijk gebied.

Samen met onze opdrachtgevers en stakeholders in de omgeving werken we stap voor stap aan een gezonde, groene, duurzame, veilige en toekomstbestendige leefomgeving.

Nederland heeft flinke uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Meer dan 900.000 extra woningen moeten worden gebouwd en bereikbaar zijn tegen 2030, terwijl we ook water- en bodem sturend moeten maken én streven naar volledig duurzame energieopwekking tegen 2050. Een flinke opgave! Er is een toenemende druk op het landelijk en het stedelijk gebied vanuit woningbouw, landbouw en de natuur; het klimaat is in verandering, de energietransitie is in volle gang en de digitale ontwikkelingen gaan hard. Al deze maatschappelijke ontwikkelingen komen samen aan bod in onze projecten.

De Nederlandse overheid heeft ambities geformuleerd om de gevolgen van klimaatverandering (zowel stedelijk als landelijk) de komende jaren zo veel mogelijk te beperken. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met weerextremen die wateroverlast, droogte, hittestress als gevolg hebben. Om deze gevolgen te beperken is een nieuwe manier van inrichten en ontwerpen van onze leefomgeving nodig. Klimaatadaptief is daarbij het sleutelwoord. TAUW is binnen Nederland één van de grootste spelers op gebied van klimaatadaptatie. We werken samen met onderzoeksinstellingen, zoals de Hogeschool Amsterdam, waarmee we de richtlijnen voor een hittebestendige stad hebben ontwikkeld. Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, provincies, waterschappen, woningbouwcorporaties en bedrijven. Benieuwd naar de projecten waar wij ons mee bezighouden? Klik dan hier!

Vanuit TAUW adviseren we opdrachtgevers over uitdagende projecten, variërend van het ontwerpen van duurzame, klimaatrobuuste en natuurinclusieve gebiedsontwikkelingen en infrastructurele projecten tot het omzetten van visies naar concrete acties. We werken voor overheden, natuurbeheerders, projectontwikkelaars en bedrijven en voeren onze ruimtelijke projecten uit in zowel stedelijk als landelijk gebied. Deze projecten doe je niet alleen: van junior tot zeer ervaren senior collega’s en van MER specialist tot planoloog, genoeg collega’s om kennis en expertise mee te delen. Je werkt dus niet alleen aan uitdagende projecten, maar ook met een leuke groep TAUW-ers aan een duurzame toekomst.

Droom jij van een baan waarin je het verschil kunt maken? Hier krijg je de kans om jouw kennis en ervaring in te zetten en een tastbare impact te hebben op de leefomgeving! Meer weten over waar we ons mee bezig houden? Lees hier verder, bekijk onze vacatures of zie de projecten hieronder.

We werken aan plannen, projecten en visies waar we trots op zijn zoals:

gerelateerde vacatures

Verhalen van TAUWers

Büsra
De switch van Bouwkunde constructies naar Civiele techniek: “Het was een wereld die voor mij openging!”, aldus Büsra Demiryumruk, Ontwerper bij TAUW.

Verhalen van TAUWers

Pieter
“Ik wilde meer creativiteit in mijn werk kwijt en zag overeenkomsten tussen mijn werk als stratenmaker destijds en mijn werk als ontwerper nu.

Verhalen van TAUWers

Quentin
Quentin Brouwer heeft een dubbele rol als Technisch Manager en Ontwerpleider binnen TAUW. “Ik noem mijn werk altijd puzzelen voor professionals”

Verhalen van TAUWers

Stan
“Het is leuk om te weten dat mijn ontwerpen daadwerkelijk een steentje bijdragen aan het mooier maken van de wereld”

Verhalen van TAUWers

Ronald
Ronald Thijs zet zich iedere dag samen met zijn collega’s in om alles op rolletjes te laten lopen mét een blik op de toekomst.

Verhalen van TAUWers

Francesca
Hoe kun je jouw kennis en idealen dan nog steeds inzetten voor een betere wereld? Francesca Sahit deelt haar verhaal.

Verhalen van TAUWers

Frank
“Ik had mij nooit gerealiseerd dat ik werk kon krijgen in wat ik heel leuk vind om te doen.”

Verhalen van TAUWers

Fay
Bij Tauw krijg je de vrijheid om te werken aan onderwerpen die je energie geven.

Verhalen van TAUWers

Giel
Parametrisch ontwerpen: “Erg handig, maar vaar er niet blind op”

Verhalen van TAUWers

Lance
Ik wilde een kijkje nemen bij een adviesbureau. Tauw was voor mij de logische keus!

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.

Aanmelden
speeddate

*Met het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met ons privacybeleid.

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling...

…draag je direct én zichtbaar bij aan de leefomgeving. Projectontwikkelaars, (industriële) bedrijven, woningbouwcorporaties en overheden: allemaal kunnen ze bouwen op jou! Je adviseert, samen met jouw projectteam, opdrachtgevers over ruimtelijke procedures. Hier komt veel bij kijken: vergunningsaanvragen, het vertalen van de resultaten van milieuonderzoeken, milieueffectrapportages, het adviseren van de opdrachtgever bij het maken van keuzes en de vertaling naar producten en procedures. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd, zoals bijvoorbeeld MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Verkenning Oostvaardersoevers, provinciale mobiliteitsprojecten, zoals de N233 en N201 of aan project De Nieuw Kern.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Ruimtelijke Ontwikkeling:

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Projectmanagement, Projectbeheersing en Contractvorming ...

…ben jij dé expert op het gebied van projecten. Binnen een projectorganisatie zoals TAUW is dat een flinke uitdaging, want projecten zijn onze core business! Waar andere collega’s specialist zijn op inhoud, ben jij degene die het overzicht houdt over het geheel. Je overziet de acties, risico’s, budgetten en scope en je bent in staat om deze te bewaken. Dit doe je niet alleen: je werkt samen met adviseurs, projectbeheersers, risicomanagers en contractspecialisten. Voorbeelden van projecten zijn MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Contractering dagelijks beheer en onderhoud vaarwegen provincie Zuid- Holland en Verkenning Oostvaardersoevers.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Projectmanagement:

Als Trainee Projectmanagement houd jij je onder andere bezig met:

Als Proces­begeleiding en Omgevings­management...

…maak jij het verschil: door oog te hebben voor de wensen van alle betrokken partijen, zorg je ervoor dat projecten soepel verlopen en dat iedereen zich gehoord voelt. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd. Denk aan een wijkuitvoeringsplan, klimaatadaptatie en -beleid, herontwikkeling van landelijk gebied en infrastructurele projecten. Overal waar wij werken, staan we in verbinding met omwonenden, bedrijven, en overheden. Door jouw skills op het gebied van procesbegeleiding weet jij belanghebbenden te betrekken voor een effectieve samenwerking.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Proces­begeleiding en Omgevings­management:

Als Trainee Proces­begeleiding en Omgevings­management houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Industriële Transities...

…draag jij bij aan het toekomstbestendig maken van de industrie en bedrijventerreinen. Milieu- en klimaatproblematiek en de veranderende wetgeving zorgen er voor dat overheden en bedrijven anders moeten kijken naar de inrichting van de werk- en leefomgeving en het gebruik van grondstoffen. Er ontstaan verschillende transitieopgaven: denk aan de chemie- en energietransitie, klimaatverandering, circulaire economie en digitalisering. Jij gaat samen met je collega’s deze transitieopgaven vertalen naar concrete ambities, beleid en praktische oplossingen. Je werkt aan projecten zoals het berekenen van broeikasgasuitstoot en reductiepotentie bij een gemeente.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Industriële Transities:

Als Trainee Industriële Transities houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur...

draag jij bij aan een duurzame wereld door jouw data-skills in te zetten voor groenblauwe opgaves. In de snel veranderende wereld hebben onze klanten steeds complexere behoeften, waarbij digitale oplossingen essentieel zijn om de toekomst vorm te geven. Jij bent expert op het gebied van data en hebt affiniteit met de werkvelden ecologie en water. Denk bijvoorbeeld aan projecten zoals Dijkverbetering Meanderende Maas, Natuurontwikkeling De Oeverlanden of Systeemgericht advies en bodemonderzoek voor stikstofgevoelige habitattype landgoed Junne.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Dataspecialist Water en Natuur:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Civiele Techniek...

ben jij de analytische denker die innovatieve oplossingen bedenkt én ontwerpt voor uitdagende technische vraagstukken. Jouw grootste uitdaging is om in samenwerking met andere disciplines tot veilige, innovatieve en technische oplossing te komen die passen binnen de kaders van de opdrachtgever en beperkingen van de omgeving. Samen met collega’s sta je aan de tekentafel van een toekomstbestendig Nederland. Je bent actief in projectteams van verschillende omvang en vindt daarin jouw eigen weg. De diversiteit aan projecten is enorm. Voorbeelden zijn de dijkverbetering Meanderende Maas, renovatie van gemaal Middelpolder, het herinrichten van de binnenstad van Eindhoven en het verduurzamen van Eindhoven Airport.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Civiele Techniek:

Als Trainee Civiele Techniek houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Water en Bodem Sturend...

…bijt jij je vast in de uiteenlopende gebiedsopgaven in het stedelijk en landelijk gebied. Denk aan opgaven zoals de stikstofcrisis, klimaattransitie, KRW- en Natura 2000-doelen en daarbij natuurlijk de wens (en landelijke beleidslijn) om water en bodem meer sturend te laten zijn. Tijdens jouw Traineeship ga je aan de slag met complexe vraagstukken op het gebied van gezonde water- en bodemsystemen, schoon en voldoende grondwater, transitieopgaven in de ondergrond en natuurlijk systeemherstel.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Water en Bodem Sturend:

Als Trainee Water en Bodem Sturend houd jij je onder andere bezig met:

bedankt voor je aanvraag!

Leuk dat je wilt speeddaten met één van onze oud trainees. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om je afspraak te finaliseren.