Lucht, Geluid en Trillingen

Lucht, Geluid en Trillingen

TAUW is specialist op het gebied van lucht, geluid en trillingen.

Door klimaatverandering, maatschappelijke ontwikkelingen en continu veranderende wet- en regelgeving zijn er altijd milieu gerelateerde vraagstukken om ons in vast te bijten.

Goede luchtkwaliteit is essentieel voor een vitale leefomgeving. Daarom is er op Nederlands en Europees niveau toenemende aandacht voor het terugbrengen van luchtverontreinigende emissies. TAUW is specialist op het gebied van luchtkwaliteit, met een uitgebreid aanbod aan diensten. Van monitoring van emissies aan installaties bij de industrie tot aan advies voor nieuwe beleidsregels vanuit de rijksoverheid. We zijn huisadviseur luchtkwaliteit bij Rijkswaterstaat en werken vanuit die positie mee aan het Rijksbeleid omtrent luchtkwaliteit. Ook werken we samen met het RIVM aan de doorontwikkeling van AERIUS, waardoor we zeer goed ingevoerd zijn in het stikstofdossier. We zijn adviseur voor de Rijksoverheid in dossiers als het Schone Lucht Akkoord en ZZS-emissies. Naast ons (beleids-)advies voor overheden werken we ook veel voor industriële klanten. Zij komen bij TAUW voor hoogwaardig technisch advies in soms kritieke situaties met de omgeving. Ons team luchtadviseurs draagt bij aan projecten over de volle breedte van het werkveld en op alle complexiteitsniveaus. Meer weten over onze expertise op gebied van lucht? Klik dan hier!

Voor veel bestemmingsplannen en ruimtelijke procedures is het nodig om geluid- en trillingenonderzoeken te doen. Ook voor vergunningen, bouwbesluiten, compliance vraagstukken en evenementen is geluid een belangrijke factor. Met name op het gebied van industrielawaai, ARBO geluid, RO geluid, Bouwakoestiek en trillingsonderzoek hebben we bij TAUW de afgelopen 25 jaar een ruime ervaring opgebouwd. We zijn onder andere één van de contractanten voor Rijkswaterstaat met betrekking tot de landelijke project isolatie van geluidsbelaste buitengevels. De projecten zijn verspreid over geheel Nederland. Meer weten? Klik hier!

gerelateerde vacatures

Verhalen van TAUWers

Büsra
De switch van Bouwkunde constructies naar Civiele techniek: “Het was een wereld die voor mij openging!”, aldus Büsra Demiryumruk, Ontwerper bij TAUW.

Verhalen van TAUWers

Pieter
“Ik wilde meer creativiteit in mijn werk kwijt en zag overeenkomsten tussen mijn werk als stratenmaker destijds en mijn werk als ontwerper nu.

Verhalen van TAUWers

Quentin
Quentin Brouwer heeft een dubbele rol als Technisch Manager en Ontwerpleider binnen TAUW. “Ik noem mijn werk altijd puzzelen voor professionals”

Verhalen van TAUWers

Stan
“Het is leuk om te weten dat mijn ontwerpen daadwerkelijk een steentje bijdragen aan het mooier maken van de wereld”

Verhalen van TAUWers

Ronald
Ronald Thijs zet zich iedere dag samen met zijn collega’s in om alles op rolletjes te laten lopen mét een blik op de toekomst.

Verhalen van TAUWers

Francesca
Hoe kun je jouw kennis en idealen dan nog steeds inzetten voor een betere wereld? Francesca Sahit deelt haar verhaal.

Verhalen van TAUWers

Frank
“Ik had mij nooit gerealiseerd dat ik werk kon krijgen in wat ik heel leuk vind om te doen.”

Verhalen van TAUWers

Fay
Bij Tauw krijg je de vrijheid om te werken aan onderwerpen die je energie geven.

Verhalen van TAUWers

Giel
Parametrisch ontwerpen: “Erg handig, maar vaar er niet blind op”

Verhalen van TAUWers

Jostijn
Mijn stage had ik aan het einde van de MSc studie Earth & Environment gepland. Nadat ik mijn scriptie met succes had afgerond, ging ik online op zoek naar uitdagende bedrijven die aansloten bij mijn specialisatie: bodem chemie.

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.

Aanmelden
speeddate

*Met het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met ons privacybeleid.

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling...

…draag je direct én zichtbaar bij aan de leefomgeving. Projectontwikkelaars, (industriële) bedrijven, woningbouwcorporaties en overheden: allemaal kunnen ze bouwen op jou! Je adviseert, samen met jouw projectteam, opdrachtgevers over ruimtelijke procedures. Hier komt veel bij kijken: vergunningsaanvragen, het vertalen van de resultaten van milieuonderzoeken, milieueffectrapportages, het adviseren van de opdrachtgever bij het maken van keuzes en de vertaling naar producten en procedures. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd, zoals bijvoorbeeld MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Verkenning Oostvaardersoevers, provinciale mobiliteitsprojecten, zoals de N233 en N201 of aan project De Nieuw Kern.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Ruimtelijke Ontwikkeling:

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Projectmanagement, Projectbeheersing en Contractvorming ...

…ben jij dé expert op het gebied van projecten. Binnen een projectorganisatie zoals TAUW is dat een flinke uitdaging, want projecten zijn onze core business! Waar andere collega’s specialist zijn op inhoud, ben jij degene die het overzicht houdt over het geheel. Je overziet de acties, risico’s, budgetten en scope en je bent in staat om deze te bewaken. Dit doe je niet alleen: je werkt samen met adviseurs, projectbeheersers, risicomanagers en contractspecialisten. Voorbeelden van projecten zijn MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Contractering dagelijks beheer en onderhoud vaarwegen provincie Zuid- Holland en Verkenning Oostvaardersoevers.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Projectmanagement:

Als Trainee Projectmanagement houd jij je onder andere bezig met:

Als Proces­begeleiding en Omgevings­management...

…maak jij het verschil: door oog te hebben voor de wensen van alle betrokken partijen, zorg je ervoor dat projecten soepel verlopen en dat iedereen zich gehoord voelt. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd. Denk aan een wijkuitvoeringsplan, klimaatadaptatie en -beleid, herontwikkeling van landelijk gebied en infrastructurele projecten. Overal waar wij werken, staan we in verbinding met omwonenden, bedrijven, en overheden. Door jouw skills op het gebied van procesbegeleiding weet jij belanghebbenden te betrekken voor een effectieve samenwerking.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Proces­begeleiding en Omgevings­management:

Als Trainee Proces­begeleiding en Omgevings­management houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Industriële Transities...

…draag jij bij aan het toekomstbestendig maken van de industrie en bedrijventerreinen. Milieu- en klimaatproblematiek en de veranderende wetgeving zorgen er voor dat overheden en bedrijven anders moeten kijken naar de inrichting van de werk- en leefomgeving en het gebruik van grondstoffen. Er ontstaan verschillende transitieopgaven: denk aan de chemie- en energietransitie, klimaatverandering, circulaire economie en digitalisering. Jij gaat samen met je collega’s deze transitieopgaven vertalen naar concrete ambities, beleid en praktische oplossingen. Je werkt aan projecten zoals het berekenen van broeikasgasuitstoot en reductiepotentie bij een gemeente.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Industriële Transities:

Als Trainee Industriële Transities houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur...

draag jij bij aan een duurzame wereld door jouw data-skills in te zetten voor groenblauwe opgaves. In de snel veranderende wereld hebben onze klanten steeds complexere behoeften, waarbij digitale oplossingen essentieel zijn om de toekomst vorm te geven. Jij bent expert op het gebied van data en hebt affiniteit met de werkvelden ecologie en water. Denk bijvoorbeeld aan projecten zoals Dijkverbetering Meanderende Maas, Natuurontwikkeling De Oeverlanden of Systeemgericht advies en bodemonderzoek voor stikstofgevoelige habitattype landgoed Junne.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Dataspecialist Water en Natuur:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Civiele Techniek...

ben jij de analytische denker die innovatieve oplossingen bedenkt én ontwerpt voor uitdagende technische vraagstukken. Jouw grootste uitdaging is om in samenwerking met andere disciplines tot veilige, innovatieve en technische oplossing te komen die passen binnen de kaders van de opdrachtgever en beperkingen van de omgeving. Samen met collega’s sta je aan de tekentafel van een toekomstbestendig Nederland. Je bent actief in projectteams van verschillende omvang en vindt daarin jouw eigen weg. De diversiteit aan projecten is enorm. Voorbeelden zijn de dijkverbetering Meanderende Maas, renovatie van gemaal Middelpolder, het herinrichten van de binnenstad van Eindhoven en het verduurzamen van Eindhoven Airport.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Civiele Techniek:

Als Trainee Civiele Techniek houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Water en Bodem Sturend...

…bijt jij je vast in de uiteenlopende gebiedsopgaven in het stedelijk en landelijk gebied. Denk aan opgaven zoals de stikstofcrisis, klimaattransitie, KRW- en Natura 2000-doelen en daarbij natuurlijk de wens (en landelijke beleidslijn) om water en bodem meer sturend te laten zijn. Tijdens jouw Traineeship ga je aan de slag met complexe vraagstukken op het gebied van gezonde water- en bodemsystemen, schoon en voldoende grondwater, transitieopgaven in de ondergrond en natuurlijk systeemherstel.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Water en Bodem Sturend:

Als Trainee Water en Bodem Sturend houd jij je onder andere bezig met:

bedankt voor je aanvraag!

Leuk dat je wilt speeddaten met één van onze oud trainees. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om je afspraak te finaliseren.