TAUW vergroot in 2020 zowel winstgevendheid als maatschappelijke impact

TAUW sloot 2020 af met opnieuw een recordomzet.

In 2020 steeg de omzet met meer dan 4% van EUR 138 miljoen in 2019 naar EUR 144 miljoen. Ook steeg de EBITDA met 16% naar bijna EUR 10 miljoen.

Henrike Branderhorst, lid van de tweekoppige directie van TAUW: “Wij zijn heel blij dat we opnieuw hebben kunnen laten zien dat geld verdienen en als bedrijf je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen goed samengaan. Naast het verder verbeteren van ons rendement hebben we het afgelopen jaar ook stappen gemaakt in het verder uitbouwen van onze maatschappelijke bijdrage, zowel op sociaal gebied als op milieuvlak.” 

In 2020 werkte TAUW verder aan haar positionering als Europees consultancybureau voor het milieu en de fysieke leefomgeving. Maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, afname van de biodiversiteit en duurzame industriële bedrijfsvoering gaan immers over de landsgrenzen heen en vragen daarom een integrale, Europese aanpak. TAUW lanceerde eind vorig jaar een nieuwe slogan: a living ambition.

Recordomzet in duurzamere wereld

TAUW boekt al jaren op rij goede cijfers, zo ook in 2020. De omzet steeg, evenals het aantal werknemers. Ralph van Roessel, directielid bij TAUW: “We zijn enorm trots dat we dit resultaat in 2020 hebben neergezet. TAUW gaat voor een betere, duurzamere wereld en weet dit samen te brengen met financiële groei. Zo kunnen we nog meer investeren in mens en milieu. Dat leidt tot vele projecten die aantoonbaar impact hebben. Een mooi voorbeeld hiervan is een project in Noord-Italië. Hier voerde TAUW een haalbaarheidsstudie uit naar de maximale verduurzaming bij renovatie van de verwarming en airco van een oud spoorweggebied. Het ontwikkelde systeem zal een besparing opleveren van 355.700 kg CO2, wat gelijk staat aan het verbruik van 374 auto’s of het planten van 4.446 nieuwe bomen.”

 

COVID-19 zorgt voor versnelde sociale innovatie

Branderhorst kijkt terug op een enerverend jaar: “Het COVID-19-virus heeft ons meer dan ooit bewust gemaakt van het belang van gezondheid en welzijn van collega’s. We hebben het afgelopen jaar dan ook extra geïnvesteerd in het sociale profiel van TAUW. Zo hebben we heel veel collega’s voorzien van de noodzakelijke thuiswerkvoorzieningen, boden we werknemers een grote mate van flexibiliteit en zijn er inspirerende verbindende initiatieven tot stand gekomen.“ De werknemers van vandaag en morgen vragen om een open, diverse, veilige en participatieve werkomgeving. Van Roessel vult aan: “Zo’n werkomgeving draagt niet alleen bij aan een soepele samenwerking met opdrachtgevers en partners en daarmee aan impactvolle projecten, maar heeft ook intern een enorme meerwaarde. Het heeft ons bij TAUW in staat gesteld om diverse betrokken en kundige collega’s echt te binden aan belangrijke vraagstukken. Denk daarbij aan korte-termijn-besluiten rondom de aanpak van COVID-19 of het bepalen van onze lange-termijn-ambitie en strategie.”

Our living ambition report

Ons TAUW Group jaarverslag is meer is dan alleen een verslag van onze financiële prestaties over 2020. Het neemt je mee in onze toenemende impact op de uitdagingen in de leefomgeving van vandaag en morgen.

Bezoek our living ambition report

 

Blijf op de hoogte van onze Professional Playground!
Schrijf je in en ontvang max. 5x per jaar onze nieuwsbrief.

Aanmelden
speeddate

*Met het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met ons privacybeleid.

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling...

…draag je direct én zichtbaar bij aan de leefomgeving. Projectontwikkelaars, (industriële) bedrijven, woningbouwcorporaties en overheden: allemaal kunnen ze bouwen op jou! Je adviseert, samen met jouw projectteam, opdrachtgevers over ruimtelijke procedures. Hier komt veel bij kijken: vergunningsaanvragen, het vertalen van de resultaten van milieuonderzoeken, milieueffectrapportages, het adviseren van de opdrachtgever bij het maken van keuzes en de vertaling naar producten en procedures. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd, zoals bijvoorbeeld MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Verkenning Oostvaardersoevers, provinciale mobiliteitsprojecten, zoals de N233 en N201 of aan project De Nieuw Kern.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Ruimtelijke Ontwikkeling:

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Projectmanagement, Projectbeheersing en Contractvorming ...

…ben jij dé expert op het gebied van projecten. Binnen een projectorganisatie zoals TAUW is dat een flinke uitdaging, want projecten zijn onze core business! Waar andere collega’s specialist zijn op inhoud, ben jij degene die het overzicht houdt over het geheel. Je overziet de acties, risico’s, budgetten en scope en je bent in staat om deze te bewaken. Dit doe je niet alleen: je werkt samen met adviseurs, projectbeheersers, risicomanagers en contractspecialisten. Voorbeelden van projecten zijn MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Contractering dagelijks beheer en onderhoud vaarwegen provincie Zuid- Holland en Verkenning Oostvaardersoevers.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Projectmanagement:

Als Trainee Projectmanagement houd jij je onder andere bezig met:

Als Proces­begeleiding en Omgevings­management...

…maak jij het verschil: door oog te hebben voor de wensen van alle betrokken partijen, zorg je ervoor dat projecten soepel verlopen en dat iedereen zich gehoord voelt. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd. Denk aan een wijkuitvoeringsplan, klimaatadaptatie en -beleid, herontwikkeling van landelijk gebied en infrastructurele projecten. Overal waar wij werken, staan we in verbinding met omwonenden, bedrijven, en overheden. Door jouw skills op het gebied van procesbegeleiding weet jij belanghebbenden te betrekken voor een effectieve samenwerking.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Proces­begeleiding en Omgevings­management:

Als Trainee Proces­begeleiding en Omgevings­management houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Industriële Transities...

…draag jij bij aan het toekomstbestendig maken van de industrie en bedrijventerreinen. Milieu- en klimaatproblematiek en de veranderende wetgeving zorgen er voor dat overheden en bedrijven anders moeten kijken naar de inrichting van de werk- en leefomgeving en het gebruik van grondstoffen. Er ontstaan verschillende transitieopgaven: denk aan de chemie- en energietransitie, klimaatverandering, circulaire economie en digitalisering. Jij gaat samen met je collega’s deze transitieopgaven vertalen naar concrete ambities, beleid en praktische oplossingen. Je werkt aan projecten zoals het berekenen van broeikasgasuitstoot en reductiepotentie bij een gemeente.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Industriële Transities:

Als Trainee Industriële Transities houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur...

draag jij bij aan een duurzame wereld door jouw data-skills in te zetten voor groenblauwe opgaves. In de snel veranderende wereld hebben onze klanten steeds complexere behoeften, waarbij digitale oplossingen essentieel zijn om de toekomst vorm te geven. Jij bent expert op het gebied van data en hebt affiniteit met de werkvelden ecologie en water. Denk bijvoorbeeld aan projecten zoals Dijkverbetering Meanderende Maas, Natuurontwikkeling De Oeverlanden of Systeemgericht advies en bodemonderzoek voor stikstofgevoelige habitattype landgoed Junne.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Dataspecialist Water en Natuur:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Civiele Techniek...

ben jij de analytische denker die innovatieve oplossingen bedenkt én ontwerpt voor uitdagende technische vraagstukken. Jouw grootste uitdaging is om in samenwerking met andere disciplines tot veilige, innovatieve en technische oplossing te komen die passen binnen de kaders van de opdrachtgever en beperkingen van de omgeving. Samen met collega’s sta je aan de tekentafel van een toekomstbestendig Nederland. Je bent actief in projectteams van verschillende omvang en vindt daarin jouw eigen weg. De diversiteit aan projecten is enorm. Voorbeelden zijn de dijkverbetering Meanderende Maas, renovatie van gemaal Middelpolder, het herinrichten van de binnenstad van Eindhoven en het verduurzamen van Eindhoven Airport.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Civiele Techniek:

Als Trainee Civiele Techniek houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Water en Bodem Sturend...

…bijt jij je vast in de uiteenlopende gebiedsopgaven in het stedelijk en landelijk gebied. Denk aan opgaven zoals de stikstofcrisis, klimaattransitie, KRW- en Natura 2000-doelen en daarbij natuurlijk de wens (en landelijke beleidslijn) om water en bodem meer sturend te laten zijn. Tijdens jouw Traineeship ga je aan de slag met complexe vraagstukken op het gebied van gezonde water- en bodemsystemen, schoon en voldoende grondwater, transitieopgaven in de ondergrond en natuurlijk systeemherstel.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Water en Bodem Sturend:

Als Trainee Water en Bodem Sturend houd jij je onder andere bezig met:

bedankt voor je aanvraag!

Leuk dat je wilt speeddaten met één van onze oud trainees. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om je afspraak te finaliseren.