Leon's
LIVING AMBITION

Wegenbouw: “Ontwerpen vind ik een interessante puzzel”

“Bij het ontwerpen van infrastructuur gaat het meestal om een uitbreiding of aanpassing van een huidige situatie. Het is heel ruimtelijk. Het is belangrijk om een goed beeld te vormen van de situatie en te kijken naar het huidige gebruik. Het is zaak om te kijken naar waar deze situatie verbeterd kan worden, of het toekomstbestendig is en niet dezelfde of nieuwe problemen ontstaan. Datgene wat ontworpen is moet daarnaast zoveel mogelijk voldoen aan de gestelde wensen en eisen van opdrachtgever, stakeholders en bewoners. Het is kortom: een interessante puzzel.”

Leon Hoekstra is projectmedewerker bij Tauw, hij speelt graag met ruimte: “Ik ben officieel projectmedewerker, maar in praktijk ben ik vooral 3D-ontwerper bij infraprojecten. Dit is met name op het gebied van wegen, maar ook dijken, grondwerk en ondergrondse infra. Het spelen binnen de beschikbare ruimte boeit me.”

 

Wat is er zo interessant aan 3D-ontwerp?

“Er zijn in het ontwerp veel raakvlakken. In 3D zijn deze eenvoudig in beeld te brengen. Een voorbeeld bij het verbreden of verhogen van een weg is de invloed van deze aanpassingen op de aansluiting met het bestaande terrein, de bebouwing en de afwatering. Bij het 3D-ontwerp is dit heel visueel. Zo zijn conflicten van het ontwerp met andere ontwerponderdelen zoals constructies en objecten uit de bestaande situatie relatief snel zichtbaar. Hiermee bespaar je al snel veel kosten in een later stadium, omdat je eerder kan handelen. Dat het erg visueel is heeft ook als voordeel dat het makkelijker communiceren is, omdat het duidelijker maakt wat de impact van het ontwerp is.”

“Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met het ontwerp van de N282, een provinciale weg in Noord-Brabant bij Gilze-Rijen. Deze provinciale weg wordt in de toekomst verbreed en hierdoor moet ook alle parallel gelegen infrastructuur, zoals parallelwegen en watergangen, opgeschoven en aangesloten worden. Ook staan er veel woningen en bedrijven langs de weg en zijn er locaties met langs liggend bos. Er zijn in dit geval dus veel knelpunten met het bestaande terrein en er moet opnieuw gekeken worden naar de afwatering. Het ontwerp gaat bij dit project dus gemakkelijker in 3D. Er is dan eenvoudig en visueel een vergelijking te maken tussen de nieuwe en de oude situatie en de afwatering. Een bijkomend voordeel is de mogelijkheid om volumes van grondwerk gelijktijdig te bepalen.”

 

Welke andere projecten heb je gedaan?

“Een tijdje geleden werkte ik aan een participatieproject van de N247, een provinciale weg in Broek in Waterland. In de huidige situatie scheidt de N247 de twee delen van het dorp. De bewoners zien hier graag een onderdoorgang voor in de plaats. Hiervoor is geld ingezameld en de bewoners hebben de provincie gevraagd dit verder uit te werken. De provincie is akkoord gegaan en er is een traject gestart, waarbij Tauw het ontwerp voor zijn rekening neemt en kijkt naar de haalbaarheid. Er zijn in zo’n traject verschillende bewonersavonden, waarin onder andere naar voren komt welke varianten bewoners willen, waar met het ontwerp rekening mee moet worden gehouden en wat knelpunten zijn.”

“Ik vind het leuk om met bewoners en bestuurders te bespreken, ze zijn meestal positief over wat we maken. Het ging bij dit project allemaal gemoedelijk. We zaten nog vroeg in het proces en er kon nog van alles opgehaald, besproken en verwerkt worden. Als dat te laat in het proces gebeurd is dit wellicht anders. Bewoners voelen zich dan eerder onvoldoende betrokken en dan kan een andere sfeer ontstaan.”

“Ik heb ook gewerkt aan Prio1, een dijkverhogingsproject in Limburg. Dit project bestond uit meerdere delen, maar het deel waar ik me het meest mee bezig gehouden heb is een dijk van 6 kilometer om het dorpje Bergen. Deze dijk moest in zijn geheel verhoogd worden. Bij dit project ben ik onder andere bezig geweest met het maken van variabele en multi-inzetbare (parametrische) dwarsprofielen. Omdat de dijkhoogte en huidig maaiveld nogal varieerden, waren er namelijk ook constant verschillende profielen nodig. Voor zo’n lang tracé wil je deze niet voor iedere meter uitrekenen, maar dit laat je met wat voorbereiding door civil3d (ons ontwerpprogramma) doen. Op deze manier ontstond er uiteindelijk een mooi gegenereerd 3d-model van de dijk, die direct gebruikt kon worden door de uitvoerder voor de realisatie en als controle van de werkzaamheden door middel van GPS en hoogtedata.”

“Het leuke aan het ontwerp van deze dijk was vooral het puzzelen: hoe laten we het programma berekenen hoe de dijk eruit moet komen zien? En als er bijvoorbeeld huizen tegen de dijk staan, moet je weer speciale oplossingen zoeken. Ik vind vooral het ruimtelijke aspect aan dit werk leuk, het is heel visueel.”

“Het laatste project waar ik het meest mee bezig ben is het uitvoeringsontwerp voor het Stationsgebied in Utrecht. Dit is een mooi voorbeeld voor het aantal raakvlakken dat je kan hebben binnen het project. Het is namelijk het drukste gedeelte van Utrecht, waar verschillende deelprojecten binnen vallen. Gevolg is dat alles op elkaar afgestemd moet worden binnen het ontwerp: verhardingen, constructies, fasering, bereikbaarheid, verkeer, kabels en leidingen, verlichting en ga zo maar door. Af en toe best intensief en complex, maar ook een goede uitdaging.”

“Zoals ik hierboven al heb geschetst is het ontwerp meer dan een paar lijnen. Het is heel gevarieerd en er is vaak veel afstamming nodig tussen verschillende disciplines door de vele raakvlakken.

Ik zit nu bijna 3,5 jaar bij Tauw in Utrecht en deze variatie, ruimtelijke puzzels en steeds meer toenemende tastbaarheid bevallen me goed. Vanaf het begin al: je krijgt mooie kansen, doet mooie projecten en er zijn voldoende opleidingsmogelijkheden. Dit is ook wat me aansprak toen ik voor het eerst met Tauw in aanraking kwam. Mooi om de kansen te krijgen en deze bij projecten opgedane kennis wil ik in de toekomst weer gebruiken en uitdragen. Zo komen we met zijn allen verder.

 

Gerelateerde blogs 

Ontwerpen: dat is pas sexy werk!
BIM in praktijk
Veiligheid moet centraal staan bij het ontwerp van een constructie
Virtual Reality in de bouw en infra
Ontwerp is erg boeiend, maar hoe breng je dit over?
Ik voel me als vrouwelijk ontwerper bij Tauw goed gewaardeerd
Wegenbouw: ontwerpen vind ik een interessante puzzel
Ik doe duurzame projectbeheersing het liefst bij lokale bouwprojecten
Als ontwerper moet je goed nadenken voordat je begint
Flow27: “Als ontwerper heb ik veel geleerd van de verbreding van de A27”
Parametrisch ontwerpen: “Erg handig, maar vaar er niet blind op”
“Ik vind het mooist aan mijn beroep dat alles tastbaar wordt wat je ontwerpt.”

Lees ook deze verhalen

De switch van Bouwkunde constructies naar Civiele techniek: “Het was een wereld die voor mij openging!”, aldus Büsra Demiryumruk, Ontwerper bij TAUW.
“Ik wilde meer creativiteit in mijn werk kwijt en zag overeenkomsten tussen mijn werk als stratenmaker destijds en mijn werk als ontwerper nu.
Quentin Brouwer heeft een dubbele rol als Technisch Manager en Ontwerpleider binnen TAUW. “Ik noem mijn werk altijd puzzelen voor professionals”

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.

Aanmelden
speeddate

*Met het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met ons privacybeleid.

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling...

…draag je direct én zichtbaar bij aan de leefomgeving. Projectontwikkelaars, (industriële) bedrijven, woningbouwcorporaties en overheden: allemaal kunnen ze bouwen op jou! Je adviseert, samen met jouw projectteam, opdrachtgevers over ruimtelijke procedures. Hier komt veel bij kijken: vergunningsaanvragen, het vertalen van de resultaten van milieuonderzoeken, milieueffectrapportages, het adviseren van de opdrachtgever bij het maken van keuzes en de vertaling naar producten en procedures. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd, zoals bijvoorbeeld MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Verkenning Oostvaardersoevers, provinciale mobiliteitsprojecten, zoals de N233 en N201 of aan project De Nieuw Kern.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Ruimtelijke Ontwikkeling:

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Projectmanagement, Projectbeheersing en Contractvorming ...

…ben jij dé expert op het gebied van projecten. Binnen een projectorganisatie zoals TAUW is dat een flinke uitdaging, want projecten zijn onze core business! Waar andere collega’s specialist zijn op inhoud, ben jij degene die het overzicht houdt over het geheel. Je overziet de acties, risico’s, budgetten en scope en je bent in staat om deze te bewaken. Dit doe je niet alleen: je werkt samen met adviseurs, projectbeheersers, risicomanagers en contractspecialisten. Voorbeelden van projecten zijn MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Contractering dagelijks beheer en onderhoud vaarwegen provincie Zuid- Holland en Verkenning Oostvaardersoevers.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Projectmanagement:

Als Trainee Projectmanagement houd jij je onder andere bezig met:

Als Proces­begeleiding en Omgevings­management...

…maak jij het verschil: door oog te hebben voor de wensen van alle betrokken partijen, zorg je ervoor dat projecten soepel verlopen en dat iedereen zich gehoord voelt. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd. Denk aan een wijkuitvoeringsplan, klimaatadaptatie en -beleid, herontwikkeling van landelijk gebied en infrastructurele projecten. Overal waar wij werken, staan we in verbinding met omwonenden, bedrijven, en overheden. Door jouw skills op het gebied van procesbegeleiding weet jij belanghebbenden te betrekken voor een effectieve samenwerking.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Proces­begeleiding en Omgevings­management:

Als Trainee Proces­begeleiding en Omgevings­management houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Industriële Transities...

…draag jij bij aan het toekomstbestendig maken van de industrie en bedrijventerreinen. Milieu- en klimaatproblematiek en de veranderende wetgeving zorgen er voor dat overheden en bedrijven anders moeten kijken naar de inrichting van de werk- en leefomgeving en het gebruik van grondstoffen. Er ontstaan verschillende transitieopgaven: denk aan de chemie- en energietransitie, klimaatverandering, circulaire economie en digitalisering. Jij gaat samen met je collega’s deze transitieopgaven vertalen naar concrete ambities, beleid en praktische oplossingen. Je werkt aan projecten zoals het berekenen van broeikasgasuitstoot en reductiepotentie bij een gemeente.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Industriële Transities:

Als Trainee Industriële Transities houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur...

draag jij bij aan een duurzame wereld door jouw data-skills in te zetten voor groenblauwe opgaves. In de snel veranderende wereld hebben onze klanten steeds complexere behoeften, waarbij digitale oplossingen essentieel zijn om de toekomst vorm te geven. Jij bent expert op het gebied van data en hebt affiniteit met de werkvelden ecologie en water. Denk bijvoorbeeld aan projecten zoals Dijkverbetering Meanderende Maas, Natuurontwikkeling De Oeverlanden of Systeemgericht advies en bodemonderzoek voor stikstofgevoelige habitattype landgoed Junne.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Dataspecialist Water en Natuur:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Civiele Techniek...

ben jij de analytische denker die innovatieve oplossingen bedenkt én ontwerpt voor uitdagende technische vraagstukken. Jouw grootste uitdaging is om in samenwerking met andere disciplines tot veilige, innovatieve en technische oplossing te komen die passen binnen de kaders van de opdrachtgever en beperkingen van de omgeving. Samen met collega’s sta je aan de tekentafel van een toekomstbestendig Nederland. Je bent actief in projectteams van verschillende omvang en vindt daarin jouw eigen weg. De diversiteit aan projecten is enorm. Voorbeelden zijn de dijkverbetering Meanderende Maas, renovatie van gemaal Middelpolder, het herinrichten van de binnenstad van Eindhoven en het verduurzamen van Eindhoven Airport.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Civiele Techniek:

Als Trainee Civiele Techniek houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Water en Bodem Sturend...

…bijt jij je vast in de uiteenlopende gebiedsopgaven in het stedelijk en landelijk gebied. Denk aan opgaven zoals de stikstofcrisis, klimaattransitie, KRW- en Natura 2000-doelen en daarbij natuurlijk de wens (en landelijke beleidslijn) om water en bodem meer sturend te laten zijn. Tijdens jouw Traineeship ga je aan de slag met complexe vraagstukken op het gebied van gezonde water- en bodemsystemen, schoon en voldoende grondwater, transitieopgaven in de ondergrond en natuurlijk systeemherstel.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Water en Bodem Sturend:

Als Trainee Water en Bodem Sturend houd jij je onder andere bezig met:

bedankt voor je aanvraag!

Leuk dat je wilt speeddaten met één van onze oud trainees. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om je afspraak te finaliseren.