Büsra's
LIVING AMBITION

“Ik voel me als vrouwelijke ontwerper bij Tauw goed gewaardeerd”

“Ik zit in een echte mannenwereld, er zijn niet veel vrouwen die dit doen. Dat was bij mijn opleiding Bouwkunde Constructie ook al.” Büsra Demiryumruk is Tekenaar/ontwerper Infra bij Tauw, zij wilde na haar middelbare school de bouwkant op: “Ik vond natuurkunde en wiskunde leuke vakken, maar er was geen opleiding die ik bij mij vond passen. Een paar vrienden gingen de opleiding Bouwkunde doen en toen heb ik ook voor deze opleiding gekozen.”

“Gedurende mij opleiding kwam ik in aanraking met de specialisatie Bouwkunde Constructie. Deze specialisatie viel gedeeltelijk onder de opleiding Civiele Techniek.”

 

Wat voor werkzaamheden heb je bij Tauw?

“Ik heb de afgelopen periode gewerkt aan een windmolenpark Wieringermeer, vlakbij de afsluitdijk in Noord-Holland. Er was al een project van 50 molens gaande en ik ben begonnen aan een nieuw project met 32 windmolens. Het zijn hele grote molens, met wieken van 60 meter.”

“Wij hebben als Tauw de ontsluitingswegen naar en de funderingen van de windmolens ontworpen. Er komen natuurlijk ook wegen in de constructie- en de definitieve fase, in overleg met grondeigenaren omdat deze door hun land gaan. Zeker als het grond van particulieren is kan dat wel eens problemen opleveren, het is soms ingewikkeld om iedereen tevreden te houden.”

“Naast elke windmolen komt tijdelijk een extra stukje grond waar ze de kraan op zetten, later moet dat natuurlijk weer weg. Je hebt ook gronddepots en ruimtereservering voor opslag tot de molen er staat. De tijdelijke situatie en de definitieve situatie worden in één tekening geplaatst.”

 

Bepaal je ook de locaties van de windmolens?

“Nee, de locaties van de windmolens zelf worden door Nordex bepaald, zij zijn daarin gespecialiseerd. Wij geven het wel aan als een locatie problemen op kan leveren, bijvoorbeeld omdat deze te dicht bij een sloot is geplaatst. Er zijn regels waar we ons allemaal aan moeten houden, dat staat ook in het contract.”

“Bij dit project heb ik op locatie gewerkt, in de keet van Nuon/Vattenfall. Alles was goed geregeld, maar ik zat er niet de hele week omdat ik onlangs ben bevallen en sindsdien maar drie dagen per week werk. Op locatie werken is leuk, het was wel even wennen omdat ik meteen na mijn terugkeer na zwangerschapsverlof in de keet terechtkwam. Het is daar ook anders werken: veel Engelstalig en veel regeltjes.”

 

Wat doe je verder nog?

“Op dit moment pak ik verschillende klussen op voor Vitens en voer ik diverse andere ontwerpprojecten uit. Bij de klussen van Vitens gaat het voornamelijk om het aanleggen en verleggen van waterleidingen.”

“Ik vind vooral 3D ontwerp leuk om te doen, liefst de reconstructie van wegen. Ook vind ik het leuk om projecten op te pakken voor de herinrichting van wijken en andere gebieden. Eigenlijk vind ik alle klussen leuk, de variatie maakt het juist interessant. Als het maar uitdagend is.”

“Mijn werkdagen zijn heel verschillend, behalve de dagstart met koffie natuurlijk, haha. Ik ga zo snel mogelijk aan de slag, maar als ik een deadline heb dan heeft die voorrang. Andere dagen werk ik aan de klussen die voor me liggen. Het werken bij Tauw bevalt goed, zeker het flexibel werken is belangrijk als je een kind hebt. Er hangt ook een leuke en gezellig sfeer, ik werk er nu bijna vier jaar en dat is zo goed vol te houden.”

 

Gerelateerde blogs

Ontwerpen: dat is pas sexy werk!
BIM in praktijk
Veiligheid moet centraal staan bij het ontwerp van een constructie
Virtual Reality in de bouw en infra
Ontwerp is erg boeiend, maar hoe breng je dit over?
Ik voel me als vrouwelijk ontwerper bij Tauw goed gewaardeerd
Wegenbouw: ontwerpen vind ik een interessante puzzel
Ik doe duurzame projectbeheersing het liefst bij lokale bouwprojecten
Als ontwerper moet je goed nadenken voordat je begint
Flow27: “Als ontwerper heb ik veel geleerd van de verbreding van de A27”
Parametrisch ontwerpen: “Erg handig, maar vaar er niet blind op”
“Ik vind het mooist aan mijn beroep dat alles tastbaar wordt wat je ontwerpt.”

Lees ook deze verhalen

Ronald Thijs zet zich iedere dag samen met zijn collega’s in om alles op rolletjes te laten lopen mét een blik op de toekomst.
Hoe kun je jouw kennis en idealen dan nog steeds inzetten voor een betere wereld? Francesca Sahit deelt haar verhaal.
“Ik had mij nooit gerealiseerd dat ik werk kon krijgen in wat ik heel leuk vind om te doen.”

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.

Aanmelden
speeddate

*Met het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met ons privacybeleid.

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling...

…draag je direct én zichtbaar bij aan de leefomgeving. Projectontwikkelaars, (industriële) bedrijven, woningbouwcorporaties en overheden: allemaal kunnen ze bouwen op jou! Je adviseert, samen met jouw projectteam, opdrachtgevers over ruimtelijke procedures. Hier komt veel bij kijken: vergunningsaanvragen, het vertalen van de resultaten van milieuonderzoeken, milieueffectrapportages, het adviseren van de opdrachtgever bij het maken van keuzes en de vertaling naar producten en procedures. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd, zoals bijvoorbeeld MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Verkenning Oostvaardersoevers, provinciale mobiliteitsprojecten, zoals de N233 en N201 of aan project De Nieuw Kern.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Ruimtelijke Ontwikkeling:

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Projectmanagement, Projectbeheersing en Contractvorming ...

…ben jij dé expert op het gebied van projecten. Binnen een projectorganisatie zoals TAUW is dat een flinke uitdaging, want projecten zijn onze core business! Waar andere collega’s specialist zijn op inhoud, ben jij degene die het overzicht houdt over het geheel. Je overziet de acties, risico’s, budgetten en scope en je bent in staat om deze te bewaken. Dit doe je niet alleen: je werkt samen met adviseurs, projectbeheersers, risicomanagers en contractspecialisten. Voorbeelden van projecten zijn MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Contractering dagelijks beheer en onderhoud vaarwegen provincie Zuid- Holland en Verkenning Oostvaardersoevers.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Projectmanagement:

Als Trainee Projectmanagement houd jij je onder andere bezig met:

Als Proces­begeleiding en Omgevings­management...

…maak jij het verschil: door oog te hebben voor de wensen van alle betrokken partijen, zorg je ervoor dat projecten soepel verlopen en dat iedereen zich gehoord voelt. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd. Denk aan een wijkuitvoeringsplan, klimaatadaptatie en -beleid, herontwikkeling van landelijk gebied en infrastructurele projecten. Overal waar wij werken, staan we in verbinding met omwonenden, bedrijven, en overheden. Door jouw skills op het gebied van procesbegeleiding weet jij belanghebbenden te betrekken voor een effectieve samenwerking.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Proces­begeleiding en Omgevings­management:

Als Trainee Proces­begeleiding en Omgevings­management houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Industriële Transities...

…draag jij bij aan het toekomstbestendig maken van de industrie en bedrijventerreinen. Milieu- en klimaatproblematiek en de veranderende wetgeving zorgen er voor dat overheden en bedrijven anders moeten kijken naar de inrichting van de werk- en leefomgeving en het gebruik van grondstoffen. Er ontstaan verschillende transitieopgaven: denk aan de chemie- en energietransitie, klimaatverandering, circulaire economie en digitalisering. Jij gaat samen met je collega’s deze transitieopgaven vertalen naar concrete ambities, beleid en praktische oplossingen. Je werkt aan projecten zoals het berekenen van broeikasgasuitstoot en reductiepotentie bij een gemeente.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Industriële Transities:

Als Trainee Industriële Transities houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur...

draag jij bij aan een duurzame wereld door jouw data-skills in te zetten voor groenblauwe opgaves. In de snel veranderende wereld hebben onze klanten steeds complexere behoeften, waarbij digitale oplossingen essentieel zijn om de toekomst vorm te geven. Jij bent expert op het gebied van data en hebt affiniteit met de werkvelden ecologie en water. Denk bijvoorbeeld aan projecten zoals Dijkverbetering Meanderende Maas, Natuurontwikkeling De Oeverlanden of Systeemgericht advies en bodemonderzoek voor stikstofgevoelige habitattype landgoed Junne.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Dataspecialist Water en Natuur:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Civiele Techniek...

ben jij de analytische denker die innovatieve oplossingen bedenkt én ontwerpt voor uitdagende technische vraagstukken. Jouw grootste uitdaging is om in samenwerking met andere disciplines tot veilige, innovatieve en technische oplossing te komen die passen binnen de kaders van de opdrachtgever en beperkingen van de omgeving. Samen met collega’s sta je aan de tekentafel van een toekomstbestendig Nederland. Je bent actief in projectteams van verschillende omvang en vindt daarin jouw eigen weg. De diversiteit aan projecten is enorm. Voorbeelden zijn de dijkverbetering Meanderende Maas, renovatie van gemaal Middelpolder, het herinrichten van de binnenstad van Eindhoven en het verduurzamen van Eindhoven Airport.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Civiele Techniek:

Als Trainee Civiele Techniek houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Water en Bodem Sturend...

…bijt jij je vast in de uiteenlopende gebiedsopgaven in het stedelijk en landelijk gebied. Denk aan opgaven zoals de stikstofcrisis, klimaattransitie, KRW- en Natura 2000-doelen en daarbij natuurlijk de wens (en landelijke beleidslijn) om water en bodem meer sturend te laten zijn. Tijdens jouw Traineeship ga je aan de slag met complexe vraagstukken op het gebied van gezonde water- en bodemsystemen, schoon en voldoende grondwater, transitieopgaven in de ondergrond en natuurlijk systeemherstel.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Water en Bodem Sturend:

Als Trainee Water en Bodem Sturend houd jij je onder andere bezig met:

bedankt voor je aanvraag!

Leuk dat je wilt speeddaten met één van onze oud trainees. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om je afspraak te finaliseren.