Giel's
LIVING AMBITION

Parametrisch ontwerpen: “Erg handig, maar vaar er niet blind op”

“Het opzetten van het ontwerp duurt langer bij parametrisch ontwerp, maar dat betaalt zich terug bij herhalingen of aanpassingen. Hoeveel voorwerk je hebt hangt vooral af van het type constructie, de diepgang en hoe eenvoudig het is.”

Giel van Lanen is constructief ontwerper bij Tauw, hij heeft ervaring met parametrisch ontwerpen: “Parametrisch ontwerpen kun je kleinschalig en grootschalig toepassen. Je haalt er veel of weinig winst uit, afhankelijk van het repeterend karakter van het ontwerp. Het heet parametrisch omdat je parameters aan elkaar koppelt, waardoor zaken automatisch ingevuld worden. Het is net als de automatische berekeningen in Excel, maar dan in 3D modellering en niet in celletjes.”

 

Hoeveel ervaring heb je met parametrisch ontwerp?

“Ik heb HBO Civiele Techniek gestudeerd op de HAN, ik werk nu ruim twee jaar bij Tauw als constructief ontwerper en junior constructeur. Ik ben tijdens het afstuderen bezig geweest met het onderwerp parametrisch ontwerp. Tijdens het afstuderen heb ik de draagconstructie van een stalen brug volledig geparametriseerd, zo is het mogelijk om in vijf minuten een 3D model van een stalen brug te genereren. Het voordeel is dat je nu naast een opdrachtgever kunt zitten en direct varianten uit kunt werken. We hebben dat gedaan voor één type stalen brug, op de achtergrond wordt een constructieve berekening uitgevoerd die voldoet aan de Eurocodes. Dus het model dat je genereert is meteen ook realistisch.”

 

Hoe wordt parametrisch ontwerpen toegepast?

“In het verleden moest je de afmetingen, die werden bepaald met constructieve berekeningen, doorgeven aan een ontwerper die vervolgens met deze afmetingen de elementen van de constructie ging ontwerpen. Door het koppelen van parameters kun je met relatief weinig input een model genereren. Hier is dus veel tijd in te winnen.”

“Het gevolg is dat de ontwerper meer toetsend wordt, je mag er niet zomaar blind van uitgaan dat alles klopt. Je vult 10 parameters in en daar worden er dan 100 of misschien wel 1000 automatisch van ingevuld, maar dat moet je wel controleren. Wellicht zitten er nog fouten in, daar moet je natuurlijk alert op zijn en ze onderscheppen. Mijns inziens moet je hier niet blind op varen.”

 

Wat spreekt je het meest aan in parametrisch ontwerpen?

“Ik vind vooral de innovaties in de ontwerpsoftware heel interessant, het versnellen van het ontwerpproces is iets wat mij energie geeft. Ten opzicht van rekenwerk zijn er binnen het tekenwerk mijn inziens meer mogelijkheden voor het toepassen van parametrisch ontwerpen. Bij rekenwerk zijn er meer regels waar je je aan dient te houden, hierdoor wordt het gebruik van parametrisch ontwerp lastiger.”

 

Hoe bevalt het bij Tauw?

“Tauw bevalt goed als werkgever, ik krijg leuke en toonaangevende projecten. De collega’s zijn ook erg leuk, ik heb het getroffen. Iedereen staat hier voor elkaar klaar en is open voor vragen. We hebben een goed team, dat maakt het werk voor mijzelf ook plezieriger.”

 

Gerelateerde blogs

Ontwerpen: dat is pas sexy werk!
BIM in praktijk
Veiligheid moet centraal staan bij het ontwerp van een constructie
Virtual Reality in de bouw en infra
Ontwerp is erg boeiend, maar hoe breng je dit over?
Ik voel me als vrouwelijk ontwerper bij Tauw goed gewaardeerd
Wegenbouw: ontwerpen vind ik een interessante puzzel
Ik doe duurzame projectbeheersing het liefst bij lokale bouwprojecten
Als ontwerper moet je goed nadenken voordat je begint
Flow27: “Als ontwerper heb ik veel geleerd van de verbreding van de A27”
Parametrisch ontwerpen: “Erg handig, maar vaar er niet blind op”
“Ik vind het mooist aan mijn beroep dat alles tastbaar wordt wat je ontwerpt.”

Lees ook deze verhalen

De switch van Bouwkunde constructies naar Civiele techniek: “Het was een wereld die voor mij openging!”, aldus Büsra Demiryumruk, Ontwerper bij TAUW.
“Ik wilde meer creativiteit in mijn werk kwijt en zag overeenkomsten tussen mijn werk als stratenmaker destijds en mijn werk als ontwerper nu.
Quentin Brouwer heeft een dubbele rol als Technisch Manager en Ontwerpleider binnen TAUW. “Ik noem mijn werk altijd puzzelen voor professionals”

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.

Aanmelden
speeddate

*Met het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met ons privacybeleid.

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling...

…draag je direct én zichtbaar bij aan de leefomgeving. Projectontwikkelaars, (industriële) bedrijven, woningbouwcorporaties en overheden: allemaal kunnen ze bouwen op jou! Je adviseert, samen met jouw projectteam, opdrachtgevers over ruimtelijke procedures. Hier komt veel bij kijken: vergunningsaanvragen, het vertalen van de resultaten van milieuonderzoeken, milieueffectrapportages, het adviseren van de opdrachtgever bij het maken van keuzes en de vertaling naar producten en procedures. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd, zoals bijvoorbeeld MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Verkenning Oostvaardersoevers, provinciale mobiliteitsprojecten, zoals de N233 en N201 of aan project De Nieuw Kern.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Ruimtelijke Ontwikkeling:

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Projectmanagement, Projectbeheersing en Contractvorming ...

…ben jij dé expert op het gebied van projecten. Binnen een projectorganisatie zoals TAUW is dat een flinke uitdaging, want projecten zijn onze core business! Waar andere collega’s specialist zijn op inhoud, ben jij degene die het overzicht houdt over het geheel. Je overziet de acties, risico’s, budgetten en scope en je bent in staat om deze te bewaken. Dit doe je niet alleen: je werkt samen met adviseurs, projectbeheersers, risicomanagers en contractspecialisten. Voorbeelden van projecten zijn MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Contractering dagelijks beheer en onderhoud vaarwegen provincie Zuid- Holland en Verkenning Oostvaardersoevers.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Projectmanagement:

Als Trainee Projectmanagement houd jij je onder andere bezig met:

Als Proces­begeleiding en Omgevings­management...

…maak jij het verschil: door oog te hebben voor de wensen van alle betrokken partijen, zorg je ervoor dat projecten soepel verlopen en dat iedereen zich gehoord voelt. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd. Denk aan een wijkuitvoeringsplan, klimaatadaptatie en -beleid, herontwikkeling van landelijk gebied en infrastructurele projecten. Overal waar wij werken, staan we in verbinding met omwonenden, bedrijven, en overheden. Door jouw skills op het gebied van procesbegeleiding weet jij belanghebbenden te betrekken voor een effectieve samenwerking.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Proces­begeleiding en Omgevings­management:

Als Trainee Proces­begeleiding en Omgevings­management houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Industriële Transities...

…draag jij bij aan het toekomstbestendig maken van de industrie en bedrijventerreinen. Milieu- en klimaatproblematiek en de veranderende wetgeving zorgen er voor dat overheden en bedrijven anders moeten kijken naar de inrichting van de werk- en leefomgeving en het gebruik van grondstoffen. Er ontstaan verschillende transitieopgaven: denk aan de chemie- en energietransitie, klimaatverandering, circulaire economie en digitalisering. Jij gaat samen met je collega’s deze transitieopgaven vertalen naar concrete ambities, beleid en praktische oplossingen. Je werkt aan projecten zoals het berekenen van broeikasgasuitstoot en reductiepotentie bij een gemeente.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Industriële Transities:

Als Trainee Industriële Transities houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur...

draag jij bij aan een duurzame wereld door jouw data-skills in te zetten voor groenblauwe opgaves. In de snel veranderende wereld hebben onze klanten steeds complexere behoeften, waarbij digitale oplossingen essentieel zijn om de toekomst vorm te geven. Jij bent expert op het gebied van data en hebt affiniteit met de werkvelden ecologie en water. Denk bijvoorbeeld aan projecten zoals Dijkverbetering Meanderende Maas, Natuurontwikkeling De Oeverlanden of Systeemgericht advies en bodemonderzoek voor stikstofgevoelige habitattype landgoed Junne.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Dataspecialist Water en Natuur:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Civiele Techniek...

ben jij de analytische denker die innovatieve oplossingen bedenkt én ontwerpt voor uitdagende technische vraagstukken. Jouw grootste uitdaging is om in samenwerking met andere disciplines tot veilige, innovatieve en technische oplossing te komen die passen binnen de kaders van de opdrachtgever en beperkingen van de omgeving. Samen met collega’s sta je aan de tekentafel van een toekomstbestendig Nederland. Je bent actief in projectteams van verschillende omvang en vindt daarin jouw eigen weg. De diversiteit aan projecten is enorm. Voorbeelden zijn de dijkverbetering Meanderende Maas, renovatie van gemaal Middelpolder, het herinrichten van de binnenstad van Eindhoven en het verduurzamen van Eindhoven Airport.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Civiele Techniek:

Als Trainee Civiele Techniek houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Water en Bodem Sturend...

…bijt jij je vast in de uiteenlopende gebiedsopgaven in het stedelijk en landelijk gebied. Denk aan opgaven zoals de stikstofcrisis, klimaattransitie, KRW- en Natura 2000-doelen en daarbij natuurlijk de wens (en landelijke beleidslijn) om water en bodem meer sturend te laten zijn. Tijdens jouw Traineeship ga je aan de slag met complexe vraagstukken op het gebied van gezonde water- en bodemsystemen, schoon en voldoende grondwater, transitieopgaven in de ondergrond en natuurlijk systeemherstel.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Water en Bodem Sturend:

Als Trainee Water en Bodem Sturend houd jij je onder andere bezig met:

bedankt voor je aanvraag!

Leuk dat je wilt speeddaten met één van onze oud trainees. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om je afspraak te finaliseren.