Kevin Sakko's
LIVING AMBITION

Flow27: “Als ontwerper heb ik veel geleerd van de verbreding van de A27”

“Ik ben afgestudeerd in Civiele Techniek. Je leert tijdens je opleiding al snel in grote lijnen te ontwerpen, maar je leert het vak pas echt in praktijk, van collega’s en door te doen. Door slim gebruik te maken van boeken en handleidingen, kom je ook al heel ver.”

Kevin Sakko is Civiel Ingenieur. Hij werkt nu acht jaar bij Tauw, en is vooral bezig geweest met het project Flow27, de aanpassing van de A27: “Van het project Flow27 heb ik professioneel en persoonlijk veel geleerd. Maar ik doe ook kleine projecten tussendoor, dat zorgt wel weer voor diversiteit. En dat maakt elke dag weer uitdagend.”

 

Wat is Flow27?

“Flow27 is een samenwerkingsverband met Antea Groep, Movares en Goudappel Coffeng. Het gaat om de verbreding van 50 km snelweg van de filetopper A27. In 2015 ben ik in het project geschoven, toen zijn we begonnen met het ontwerp van extra spitsstroken en rijbanen. Eind vorig jaar is het tracébesluit getekend door de minister, sinds 10 januari mogen partijen het ontwerp komen bekijken. De volgende fase is nu begonnen, maar daar zit ik niet meer in: aanbesteding, contractering en uitvoering.”

“Ik vond vooral de diversiteit in het project leuk en de samenwerking tussen de bedrijven. Ik heb in 2015-2016 zelfs bij Movares gezeten en daarna bij Antea, de samenwerking is dus heel nauw. Het was soms echt wel even doorwerken en dus stress, maar al met al was het een mooi maar ook complex project. Er komen allerlei onderwerpen bij elkaar: watercompensatie, Natura2000-gebieden, nieuwe aansluitingen naar Gorinchem en halverwege Fort Altena waar je niet aan mag komen. Maar ook de inpassing van kunstwerken, geluidsschermen, geleiderailconstructies en verbindingen met het onderliggende wegennetwerk. Heel ingewikkeld.”

 

Wat is jouw rol in dit soort projecten?

“Mijn rol is vooral ontwerp, maar ook het opzetten van het landschapsplan in samenwerking met Movares. Ik had een allround functie, zoals het mede voorbereiden van bewonersavonden en het nemen van de lead in presentaties en tijdens vergaderingen. De focus lag altijd wel op het ontwerp.”

“Ik heb me als ontwerper tot nu toe vooral beziggehouden met Flow27, het filevrij maken van de A27. Maar ik ontwerp ook N-wegen, persleidingen en riolering en doe de financiële projectbeheersing voor grotere projecten.”

 

Wat zijn persleidingen?

“Tussen een waterzuivering en een gemaal ligt vaak een leiding die het water naar de zuivering drukt. Veel van die leidingen bevatten asbest en worden poreus, die moeten vervangen worden. We moeten dan een routing bepalen die zo weinig mogelijk overlast oplevert, dat ontwerp ik dan.”

“Ik ontwerp ook riolering, vooral bij vervanging. Dan gaat het bijvoorbeeld vooral om diameter en het verhang. We hebben binnen Tauw een rioleringsteam dat hierin gespecialiseerd is, maar de eenvoudige projecten kan ik zelf. Zeker als je het moet inpassen in de ruimte die je hebt.”

 

“Ik doe ook de financiële projectbeheersing, daar ben ik twee jaar geleden mee begonnen. Ik maak dan de weekoverzichten van uren, stuur ze naar opdrachtgevers en maak facturen op. In ons financiële systeem werk ik de budgetten bij en kijk wat er nog betaald moet worden. Als er een afwijking is, moet ik daar natuurlijk meteen naar kijken.”

 

Hoe ben je in deze rol terechtgekomen?

“Ik merkte eerder al dat er veel vraag is naar financiële ondersteuning bij een project. Projectleiders zijn vooral met proces van het project  bezig en hebben ondersteuning nodig bij het financiële gedeelte van het project. We hebben projecten waar meerdere adviseurs en ook ontwerpers aan werken. De tijdsbesteding en kosten kunnen vrij snel oplopen. Iemand moet daar wat mee doen, ik heb er gelukkig affiniteit mee. Het financiële gedeelte van een project interesseert me heel erg, en Tauw geeft je de vrijheid om naast je functie een extra rol op te pakken dat goed aansluit bij je ontwikkeling.”

“Tauw is een mooi bedrijf, je hebt best wel veel verantwoordelijkheid en een grote diversiteit aan collega’s die je kan ondersteunen. Ze laten je ook erg vrij, waar je wilt werken of wanneer. Er is veel flexibiliteit. En dat past ook goed bij mij.”

 

Gerelateerde blogs 

Ontwerpen: dat is pas sexy werk!
BIM in praktijk
Veiligheid moet centraal staan bij het ontwerp van een constructie
Virtual Reality in de bouw en infra
Ontwerp is erg boeiend, maar hoe breng je dit over?
Ik voel me als vrouwelijk ontwerper bij Tauw goed gewaardeerd
Wegenbouw: ontwerpen vind ik een interessante puzzel
Ik doe duurzame projectbeheersing het liefst bij lokale bouwprojecten
Als ontwerper moet je goed nadenken voordat je begint
Flow27: “Als ontwerper heb ik veel geleerd van de verbreding van de A27”
Parametrisch ontwerpen: “Erg handig, maar vaar er niet blind op”
“Ik vind het mooist aan mijn beroep dat alles tastbaar wordt wat je ontwerpt.”

 

Lees ook deze verhalen

Ronald Thijs zet zich iedere dag samen met zijn collega’s in om alles op rolletjes te laten lopen mét een blik op de toekomst.
Hoe kun je jouw kennis en idealen dan nog steeds inzetten voor een betere wereld? Francesca Sahit deelt haar verhaal.
“Ik had mij nooit gerealiseerd dat ik werk kon krijgen in wat ik heel leuk vind om te doen.”

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.

Aanmelden
speeddate

*Met het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met ons privacybeleid.

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling...

…draag je direct én zichtbaar bij aan de leefomgeving. Projectontwikkelaars, (industriële) bedrijven, woningbouwcorporaties en overheden: allemaal kunnen ze bouwen op jou! Je adviseert, samen met jouw projectteam, opdrachtgevers over ruimtelijke procedures. Hier komt veel bij kijken: vergunningsaanvragen, het vertalen van de resultaten van milieuonderzoeken, milieueffectrapportages, het adviseren van de opdrachtgever bij het maken van keuzes en de vertaling naar producten en procedures. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd, zoals bijvoorbeeld MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Verkenning Oostvaardersoevers, provinciale mobiliteitsprojecten, zoals de N233 en N201 of aan project De Nieuw Kern.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Ruimtelijke Ontwikkeling:

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Projectmanagement, Projectbeheersing en Contractvorming ...

…ben jij dé expert op het gebied van projecten. Binnen een projectorganisatie zoals TAUW is dat een flinke uitdaging, want projecten zijn onze core business! Waar andere collega’s specialist zijn op inhoud, ben jij degene die het overzicht houdt over het geheel. Je overziet de acties, risico’s, budgetten en scope en je bent in staat om deze te bewaken. Dit doe je niet alleen: je werkt samen met adviseurs, projectbeheersers, risicomanagers en contractspecialisten. Voorbeelden van projecten zijn MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Contractering dagelijks beheer en onderhoud vaarwegen provincie Zuid- Holland en Verkenning Oostvaardersoevers.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Projectmanagement:

Als Trainee Projectmanagement houd jij je onder andere bezig met:

Als Proces­begeleiding en Omgevings­management...

…maak jij het verschil: door oog te hebben voor de wensen van alle betrokken partijen, zorg je ervoor dat projecten soepel verlopen en dat iedereen zich gehoord voelt. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd. Denk aan een wijkuitvoeringsplan, klimaatadaptatie en -beleid, herontwikkeling van landelijk gebied en infrastructurele projecten. Overal waar wij werken, staan we in verbinding met omwonenden, bedrijven, en overheden. Door jouw skills op het gebied van procesbegeleiding weet jij belanghebbenden te betrekken voor een effectieve samenwerking.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Proces­begeleiding en Omgevings­management:

Als Trainee Proces­begeleiding en Omgevings­management houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Industriële Transities...

…draag jij bij aan het toekomstbestendig maken van de industrie en bedrijventerreinen. Milieu- en klimaatproblematiek en de veranderende wetgeving zorgen er voor dat overheden en bedrijven anders moeten kijken naar de inrichting van de werk- en leefomgeving en het gebruik van grondstoffen. Er ontstaan verschillende transitieopgaven: denk aan de chemie- en energietransitie, klimaatverandering, circulaire economie en digitalisering. Jij gaat samen met je collega’s deze transitieopgaven vertalen naar concrete ambities, beleid en praktische oplossingen. Je werkt aan projecten zoals het berekenen van broeikasgasuitstoot en reductiepotentie bij een gemeente.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Industriële Transities:

Als Trainee Industriële Transities houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur...

draag jij bij aan een duurzame wereld door jouw data-skills in te zetten voor groenblauwe opgaves. In de snel veranderende wereld hebben onze klanten steeds complexere behoeften, waarbij digitale oplossingen essentieel zijn om de toekomst vorm te geven. Jij bent expert op het gebied van data en hebt affiniteit met de werkvelden ecologie en water. Denk bijvoorbeeld aan projecten zoals Dijkverbetering Meanderende Maas, Natuurontwikkeling De Oeverlanden of Systeemgericht advies en bodemonderzoek voor stikstofgevoelige habitattype landgoed Junne.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Dataspecialist Water en Natuur:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Civiele Techniek...

ben jij de analytische denker die innovatieve oplossingen bedenkt én ontwerpt voor uitdagende technische vraagstukken. Jouw grootste uitdaging is om in samenwerking met andere disciplines tot veilige, innovatieve en technische oplossing te komen die passen binnen de kaders van de opdrachtgever en beperkingen van de omgeving. Samen met collega’s sta je aan de tekentafel van een toekomstbestendig Nederland. Je bent actief in projectteams van verschillende omvang en vindt daarin jouw eigen weg. De diversiteit aan projecten is enorm. Voorbeelden zijn de dijkverbetering Meanderende Maas, renovatie van gemaal Middelpolder, het herinrichten van de binnenstad van Eindhoven en het verduurzamen van Eindhoven Airport.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Civiele Techniek:

Als Trainee Civiele Techniek houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Water en Bodem Sturend...

…bijt jij je vast in de uiteenlopende gebiedsopgaven in het stedelijk en landelijk gebied. Denk aan opgaven zoals de stikstofcrisis, klimaattransitie, KRW- en Natura 2000-doelen en daarbij natuurlijk de wens (en landelijke beleidslijn) om water en bodem meer sturend te laten zijn. Tijdens jouw Traineeship ga je aan de slag met complexe vraagstukken op het gebied van gezonde water- en bodemsystemen, schoon en voldoende grondwater, transitieopgaven in de ondergrond en natuurlijk systeemherstel.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Water en Bodem Sturend:

Als Trainee Water en Bodem Sturend houd jij je onder andere bezig met:

bedankt voor je aanvraag!

Leuk dat je wilt speeddaten met één van onze oud trainees. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om je afspraak te finaliseren.