Quentin's
LIVING AMBITION

“Ik vind het mooist aan mijn beroep dat alles tastbaar wordt wat je ontwerpt.”

“Ik ontwerp het liefst binnenstedelijke projecten, omdat ik die het meest uitdagend en leuk vind. Je bent continu aan het afstemmen en puzzelen over de ontwerpoplossingen.”

Quentin Brouwer is Technisch Ontwerper, hij weet wat hij wil in zijn werk en krijgt daar bij Tauw ook de ruimte voor. “Binnenstedelijk kom je als ontwerper meer in aanraking met de mensen uit de omgeving en speelt de beleving een  belangrijke rol. De input van de omgeving en andere stakeholders worden afgewogen; in hoeverre eraan tegemoet gekomen gaat worden.”

 

Waar hou jij je vooral mee bezig?

“Ik werk vooral mee aan binnenstedelijke infraprojecten. Dat varieert van een kleine herinrichting van een woonstraat tot grote randwegen of hele winkelstraten. Ik ontwerp zowel de bovengrondse als de ondergrondse infrastructuur.”

“Binnen projecten vertaal ik de doestellingen vanuit de stedelijke transformatie en klimaatadaptatie naar de concrete inrichtingsmaatregelen. Hiermee wordt de waterhuishouding op orde gebracht en wordt ‘hittestress’ verlaagd. Daar zijn verschillende ontwerpoplossingen voor. Het water op straat bergen, de straat vergroenen, water laten infiltreren, noem het maar op. Dit heeft alles met klimaatverandering te maken: hogere temperaturen en heviger buien, waardoor het rioolstelsel het water niet aan kan.”

 

Heb je een voorbeeld?

“In het project Vestdijk in Eindhoven hebben we een waterbergende fundering aangebracht. Daar wordt het regenwater in opgevangen. Vanuit deze berging wordt het hemelwater via een afvoer vertraagd richting de Dommel afgevoerd. Tijdens de piek van de regenbui wordt hiermee het bestaande rioleringsstelsel en de Dommel ontlast.”

“Klimaat heeft in mijn geval vooral met regenwater en ontharding te maken. Nieuwe gescheiden stelsels moeten worden aangelegd, regenwater moet op locatie gehouden worden en waar het kan infiltreren en ga zo maar door. Hier zijn tegenwoordig steeds meer innovatieve oplossingen voor. Als er bijvoorbeeld naar een woonstraat met een groenstrook gekeken wordt, kan het water ook binnen het gebied worden vastgehouden. Het regenwater wordt dan opgevangen in de groenstrook, wat ook weer verdroging van de bodem voorkomt.”

“Bij het project Vestdijk, dat we als bouwteam hebben uitgevoerd, was mijn rol om  de integraliteit van het ontwerp te bewaken. Dit is gedaan door alles in 3D te zetten, vooral de ondergrond omdat daar relatief veel gebeurt. Daar heb ik een omgevingsmodel voor gemaakt en dat zette ik open bij elk overleg om knelpunten aan te wijzen. Dan zie je bijvoorbeeld alle ‘clashes’ tussen buizen en wordt er gekeken wat mogelijke oplossingen zijn. Dat stem je af met de waterhuishoudkundige adviseur en de uitvoerders, zij hebben de praktijkervaring.”

“Voor projecten in ons vakgebied is de samenwerking tussen adviesbureau, gemeente en de aannemers zoals in een Bouwteam ontzettend belangrijk. Als adviesbureau bekijk je het project vooral vanuit technisch inhoudelijke kennis. De aannemer voegt op zijn beurt veel uitvoeringskennis aan het project toe en de gemeente versterkt ons ontwerp met hun kennis van het gebied. Maar ik probeer zelf ook één keer per week op de projectlocatie te zijn. Buiten zie je precies hoe je ontwerp werkelijkheid wordt, maar ook hoe je in het vervolg ook je ontwerp kan optimaliseren. Dat is interessant om te zien, zeker als er bijvoorbeeld grote putten of andere ondergrondse werkzaamheden worden uitgevoerd. Je krijgt dan als ontwerper ook veel meer praktijkkennis.”

 

Wat spreekt je aan in het werken bij Tauw?

“Ik vind het mooist aan mijn beroep dat alles tastbaar wordt wat je ontwerpt. Het werken bij Tauw is ook heel leuk, ik leer hier heel veel en er heerst een prettige werksfeer. Het is een geweldige werkgever. Je wordt vrijgelaten in je werkzaamheden en ontwikkeling en kunt veel doen van wat jij wilt, binnen de kaders natuurlijk. Ze zijn bij Tauw enorm breed, innovatief en hebben alles in huis. Ik zie het een beetje als een grote speeltuin. Ze zijn ook flexibel met werktijden en werklocaties, daar ben je zelf verantwoordelijk voor en word je heel vrij in gelaten.”

 

Gerelateerde blogs 

Ontwerpen: dat is pas sexy werk!
BIM in praktijk
Veiligheid moet centraal staan bij het ontwerp van een constructie
Virtual Reality in de bouw en infra
Ontwerp is erg boeiend, maar hoe breng je dit over?
Ik voel me als vrouwelijk ontwerper bij Tauw goed gewaardeerd
Wegenbouw: ontwerpen vind ik een interessante puzzel
Ik doe duurzame projectbeheersing het liefst bij lokale bouwprojecten
Als ontwerper moet je goed nadenken voordat je begint
Flow27: “Als ontwerper heb ik veel geleerd van de verbreding van de A27”
Parametrisch ontwerpen: “Erg handig, maar vaar er niet blind op”

Lees ook deze verhalen

Ronald Thijs zet zich iedere dag samen met zijn collega’s in om alles op rolletjes te laten lopen mét een blik op de toekomst.
Hoe kun je jouw kennis en idealen dan nog steeds inzetten voor een betere wereld? Francesca Sahit deelt haar verhaal.
“Ik had mij nooit gerealiseerd dat ik werk kon krijgen in wat ik heel leuk vind om te doen.”

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.

Aanmelden
speeddate

*Met het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met ons privacybeleid.

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling...

…draag je direct én zichtbaar bij aan de leefomgeving. Projectontwikkelaars, (industriële) bedrijven, woningbouwcorporaties en overheden: allemaal kunnen ze bouwen op jou! Je adviseert, samen met jouw projectteam, opdrachtgevers over ruimtelijke procedures. Hier komt veel bij kijken: vergunningsaanvragen, het vertalen van de resultaten van milieuonderzoeken, milieueffectrapportages, het adviseren van de opdrachtgever bij het maken van keuzes en de vertaling naar producten en procedures. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd, zoals bijvoorbeeld MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Verkenning Oostvaardersoevers, provinciale mobiliteitsprojecten, zoals de N233 en N201 of aan project De Nieuw Kern.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Ruimtelijke Ontwikkeling:

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Projectmanagement, Projectbeheersing en Contractvorming ...

…ben jij dé expert op het gebied van projecten. Binnen een projectorganisatie zoals TAUW is dat een flinke uitdaging, want projecten zijn onze core business! Waar andere collega’s specialist zijn op inhoud, ben jij degene die het overzicht houdt over het geheel. Je overziet de acties, risico’s, budgetten en scope en je bent in staat om deze te bewaken. Dit doe je niet alleen: je werkt samen met adviseurs, projectbeheersers, risicomanagers en contractspecialisten. Voorbeelden van projecten zijn MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Contractering dagelijks beheer en onderhoud vaarwegen provincie Zuid- Holland en Verkenning Oostvaardersoevers.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Projectmanagement:

Als Trainee Projectmanagement houd jij je onder andere bezig met:

Als Proces­begeleiding en Omgevings­management...

…maak jij het verschil: door oog te hebben voor de wensen van alle betrokken partijen, zorg je ervoor dat projecten soepel verlopen en dat iedereen zich gehoord voelt. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd. Denk aan een wijkuitvoeringsplan, klimaatadaptatie en -beleid, herontwikkeling van landelijk gebied en infrastructurele projecten. Overal waar wij werken, staan we in verbinding met omwonenden, bedrijven, en overheden. Door jouw skills op het gebied van procesbegeleiding weet jij belanghebbenden te betrekken voor een effectieve samenwerking.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Proces­begeleiding en Omgevings­management:

Als Trainee Proces­begeleiding en Omgevings­management houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Industriële Transities...

…draag jij bij aan het toekomstbestendig maken van de industrie en bedrijventerreinen. Milieu- en klimaatproblematiek en de veranderende wetgeving zorgen er voor dat overheden en bedrijven anders moeten kijken naar de inrichting van de werk- en leefomgeving en het gebruik van grondstoffen. Er ontstaan verschillende transitieopgaven: denk aan de chemie- en energietransitie, klimaatverandering, circulaire economie en digitalisering. Jij gaat samen met je collega’s deze transitieopgaven vertalen naar concrete ambities, beleid en praktische oplossingen. Je werkt aan projecten zoals het berekenen van broeikasgasuitstoot en reductiepotentie bij een gemeente.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Industriële Transities:

Als Trainee Industriële Transities houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur...

draag jij bij aan een duurzame wereld door jouw data-skills in te zetten voor groenblauwe opgaves. In de snel veranderende wereld hebben onze klanten steeds complexere behoeften, waarbij digitale oplossingen essentieel zijn om de toekomst vorm te geven. Jij bent expert op het gebied van data en hebt affiniteit met de werkvelden ecologie en water. Denk bijvoorbeeld aan projecten zoals Dijkverbetering Meanderende Maas, Natuurontwikkeling De Oeverlanden of Systeemgericht advies en bodemonderzoek voor stikstofgevoelige habitattype landgoed Junne.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Dataspecialist Water en Natuur:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Civiele Techniek...

ben jij de analytische denker die innovatieve oplossingen bedenkt én ontwerpt voor uitdagende technische vraagstukken. Jouw grootste uitdaging is om in samenwerking met andere disciplines tot veilige, innovatieve en technische oplossing te komen die passen binnen de kaders van de opdrachtgever en beperkingen van de omgeving. Samen met collega’s sta je aan de tekentafel van een toekomstbestendig Nederland. Je bent actief in projectteams van verschillende omvang en vindt daarin jouw eigen weg. De diversiteit aan projecten is enorm. Voorbeelden zijn de dijkverbetering Meanderende Maas, renovatie van gemaal Middelpolder, het herinrichten van de binnenstad van Eindhoven en het verduurzamen van Eindhoven Airport.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Civiele Techniek:

Als Trainee Civiele Techniek houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Water en Bodem Sturend...

…bijt jij je vast in de uiteenlopende gebiedsopgaven in het stedelijk en landelijk gebied. Denk aan opgaven zoals de stikstofcrisis, klimaattransitie, KRW- en Natura 2000-doelen en daarbij natuurlijk de wens (en landelijke beleidslijn) om water en bodem meer sturend te laten zijn. Tijdens jouw Traineeship ga je aan de slag met complexe vraagstukken op het gebied van gezonde water- en bodemsystemen, schoon en voldoende grondwater, transitieopgaven in de ondergrond en natuurlijk systeemherstel.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Water en Bodem Sturend:

Als Trainee Water en Bodem Sturend houd jij je onder andere bezig met:

bedankt voor je aanvraag!

Leuk dat je wilt speeddaten met één van onze oud trainees. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om je afspraak te finaliseren.