Büsra's
LIVING AMBITION

De switch van Bouwkunde constructies naar Civiele techniek: “Het was een wereld die voor mij openging!”, aldus Büsra Demiryumruk, Ontwerper bij TAUW.

Van bouwkunde naar civiele techniek

Büsra rondde, voordat ze bij TAUW kwam werken, de opleiding Bouwkunde constructie af. “Tijdens mijn studie wilde ik altijd constructeur worden, maar ik studeerde af in een periode waarin het niet goed ging met de bouw. Een baan vinden in deze periode was erg lastig, dus heb ik besloten om verder te studeren” vertelt Büsra. “Tijdens de opleiding had ik lessen samen met studenten van de opleiding Civiele techniek, dit trok toen ook al wel een beetje mijn aandacht, dus de keuze om mijn vervolgopleiding op gebied van Civiele techniek te gaan doen, was geen moeilijke keuze”. Deze opleiding bleek echt een eyeopener te zijn voor haar. Büsra ontdekte dat ze Civiele techniek veel leuker vond dan Bouwkunde constructie. “Het was echt een wereld die voor mij openging!”. De afwisseling aan projecten met alle verschillende civiele kunstwerken is wat haar het meest trekt. 

 

Bij TAUW voelt Büsra zich thuis. Ze begon vanuit detacheringen kreeg na een jaar te horen dat ze mocht blijven. “De sfeer bij TAUW is erg gezellig en laagdrempelig. Ik vind het ook fijn dat er weinig hiërarchie is binnen de organisatie. Iedereen is benaderbaar”, vertelt ze. Büsra werkt op het kantoor in Amsterdam, maar haar team zit daarnaast voor een deel ook in Utrecht. “Ondanks dat de helft van het team in Utrecht werkt voel ik mij wel verbonden met die collega’s en ik spreek ze ook regelmatig.”

Wegen projecten als favoriet

Büsra werkt inmiddels alweer acht jaar bij TAUW. Haar werkzaamheden strekken zich uit over diverse infrastructuurprojecten, van bovengrondse tot ondergrondse infrastructuur. “De projecten waaraan ik werk variëren enorm. Niet alleen werk ik aan hele verschillende soorten projecten, maar ook de duur van de projecten verschilt, van enkele weken tot een jaar”, vertelt Büsra enthousiast. 

 

Wanneer ze moet kiezen welke projecten ze het leukst vindt, noemt ze de wegenprojecten als favoriet.

“Het 3D-werk in deze projecten en de uitdagende puzzels, met name bij snelwegen, maken deze projecten voor mij erg aantrekkelijk.”

Het ontwerpen in 3D vindt ze het leukst om te doen, “3D ontwerp is een upgrade van het 2D ontwerp, hiermee geef je niet alleen een beter beeld van het project, maar krijg je inzicht in onder andere de grondbalans en breng je de omgeving in kaart.” Een project dat haar sterk is bijgebleven, is de Parklaan in Ede. “In dit grote project ondersteunde ik de andere ontwerpers en was ik voornamelijk verantwoordelijk voor het ontwerp van de waterhuishouding. Ook hielp ik mee met de aansluiting van het nieuw ontwerp op de bestaande wegen”, vertelt Büsra. “Dit was echt een van de topprojecten die ik heb gedaan!”

Ontwikkelen en begeleiden

Büsra heeft in haar team een actieve rol in het inwerken van nieuwe collega’s. “Het helpen van collega’s en het bij leren van nieuwe dingen vind ik leuk. Daarnaast haal ik energie uit het delen van kennis en tegelijkertijd leer ik ook weer van de ander,” deelt ze enthousiast. Een ander aspect dat Büsra waardeert bij TAUW is de vrijheid om projecten te kiezen waaraan ze wil werken. “In onze wekelijkse overleggen worden de nieuwe projecten voorgesteld en besproken. Tijdens deze overleggen kun je aangeven of je tijd en interesse hebt om aan dit project mee te werken. Dit vind ik erg fijn!” Terwijl ze terugkijkt op haar tijd bij TAUW, blikt Büsra vooruit op nieuwe ontwikkelingen. “Dit jaar ga ik starten met een opleiding verkeerstechniek van tien maanden,” vertelt Büsra. Ze kijkt ernaar uit om meer te leren op het gebied van verkeerstechniek en vindt het fijn dat TAUW deze mogelijkheid biedt. 

Büsra Demiryumruk
Ontwerper

Lees ook deze verhalen

“Ik wilde meer creativiteit in mijn werk kwijt en zag overeenkomsten tussen mijn werk als stratenmaker destijds en mijn werk als ontwerper nu.
Quentin Brouwer heeft een dubbele rol als Technisch Manager en Ontwerpleider binnen TAUW. “Ik noem mijn werk altijd puzzelen voor professionals”
“Het is leuk om te weten dat mijn ontwerpen daadwerkelijk een steentje bijdragen aan het mooier maken van de wereld”

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.

Aanmelden
speeddate

*Met het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met ons privacybeleid.

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling...

…draag je direct én zichtbaar bij aan de leefomgeving. Projectontwikkelaars, (industriële) bedrijven, woningbouwcorporaties en overheden: allemaal kunnen ze bouwen op jou! Je adviseert, samen met jouw projectteam, opdrachtgevers over ruimtelijke procedures. Hier komt veel bij kijken: vergunningsaanvragen, het vertalen van de resultaten van milieuonderzoeken, milieueffectrapportages, het adviseren van de opdrachtgever bij het maken van keuzes en de vertaling naar producten en procedures. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd, zoals bijvoorbeeld MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Verkenning Oostvaardersoevers, provinciale mobiliteitsprojecten, zoals de N233 en N201 of aan project De Nieuw Kern.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Ruimtelijke Ontwikkeling:

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Projectmanagement, Projectbeheersing en Contractvorming ...

…ben jij dé expert op het gebied van projecten. Binnen een projectorganisatie zoals TAUW is dat een flinke uitdaging, want projecten zijn onze core business! Waar andere collega’s specialist zijn op inhoud, ben jij degene die het overzicht houdt over het geheel. Je overziet de acties, risico’s, budgetten en scope en je bent in staat om deze te bewaken. Dit doe je niet alleen: je werkt samen met adviseurs, projectbeheersers, risicomanagers en contractspecialisten. Voorbeelden van projecten zijn MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Contractering dagelijks beheer en onderhoud vaarwegen provincie Zuid- Holland en Verkenning Oostvaardersoevers.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Projectmanagement:

Als Trainee Projectmanagement houd jij je onder andere bezig met:

Als Proces­begeleiding en Omgevings­management...

…maak jij het verschil: door oog te hebben voor de wensen van alle betrokken partijen, zorg je ervoor dat projecten soepel verlopen en dat iedereen zich gehoord voelt. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd. Denk aan een wijkuitvoeringsplan, klimaatadaptatie en -beleid, herontwikkeling van landelijk gebied en infrastructurele projecten. Overal waar wij werken, staan we in verbinding met omwonenden, bedrijven, en overheden. Door jouw skills op het gebied van procesbegeleiding weet jij belanghebbenden te betrekken voor een effectieve samenwerking.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Proces­begeleiding en Omgevings­management:

Als Trainee Proces­begeleiding en Omgevings­management houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Industriële Transities...

…draag jij bij aan het toekomstbestendig maken van de industrie en bedrijventerreinen. Milieu- en klimaatproblematiek en de veranderende wetgeving zorgen er voor dat overheden en bedrijven anders moeten kijken naar de inrichting van de werk- en leefomgeving en het gebruik van grondstoffen. Er ontstaan verschillende transitieopgaven: denk aan de chemie- en energietransitie, klimaatverandering, circulaire economie en digitalisering. Jij gaat samen met je collega’s deze transitieopgaven vertalen naar concrete ambities, beleid en praktische oplossingen. Je werkt aan projecten zoals het berekenen van broeikasgasuitstoot en reductiepotentie bij een gemeente.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Industriële Transities:

Als Trainee Industriële Transities houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur...

draag jij bij aan een duurzame wereld door jouw data-skills in te zetten voor groenblauwe opgaves. In de snel veranderende wereld hebben onze klanten steeds complexere behoeften, waarbij digitale oplossingen essentieel zijn om de toekomst vorm te geven. Jij bent expert op het gebied van data en hebt affiniteit met de werkvelden ecologie en water. Denk bijvoorbeeld aan projecten zoals Dijkverbetering Meanderende Maas, Natuurontwikkeling De Oeverlanden of Systeemgericht advies en bodemonderzoek voor stikstofgevoelige habitattype landgoed Junne.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Dataspecialist Water en Natuur:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Civiele Techniek...

ben jij de analytische denker die innovatieve oplossingen bedenkt én ontwerpt voor uitdagende technische vraagstukken. Jouw grootste uitdaging is om in samenwerking met andere disciplines tot veilige, innovatieve en technische oplossing te komen die passen binnen de kaders van de opdrachtgever en beperkingen van de omgeving. Samen met collega’s sta je aan de tekentafel van een toekomstbestendig Nederland. Je bent actief in projectteams van verschillende omvang en vindt daarin jouw eigen weg. De diversiteit aan projecten is enorm. Voorbeelden zijn de dijkverbetering Meanderende Maas, renovatie van gemaal Middelpolder, het herinrichten van de binnenstad van Eindhoven en het verduurzamen van Eindhoven Airport.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Civiele Techniek:

Als Trainee Civiele Techniek houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Water en Bodem Sturend...

…bijt jij je vast in de uiteenlopende gebiedsopgaven in het stedelijk en landelijk gebied. Denk aan opgaven zoals de stikstofcrisis, klimaattransitie, KRW- en Natura 2000-doelen en daarbij natuurlijk de wens (en landelijke beleidslijn) om water en bodem meer sturend te laten zijn. Tijdens jouw Traineeship ga je aan de slag met complexe vraagstukken op het gebied van gezonde water- en bodemsystemen, schoon en voldoende grondwater, transitieopgaven in de ondergrond en natuurlijk systeemherstel.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Water en Bodem Sturend:

Als Trainee Water en Bodem Sturend houd jij je onder andere bezig met:

bedankt voor je aanvraag!

Leuk dat je wilt speeddaten met één van onze oud trainees. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om je afspraak te finaliseren.