Stan's
LIVING AMBITION

“Het is leuk om te weten dat mijn ontwerpen daadwerkelijk een steentje bijdragen aan het mooier maken van de wereld”

Het begon met een speeddate

Stan begon zijn loopbaan bij TAUW tijdens zijn studie civiele techniek aan het Windesheim in Zwolle. Tijdens zijn studie wist hij al dat hij graag bij een ingenieursbureau wilde werken. Het pad naar TAUW werd duidelijk tijdens speeddates op de bedrijvendag van Windesheim, waar hij collega Stephan ontmoette die hem over TAUW vertelde. Dit resulteerde in een stage bij TAUW, waar Stan zich voornamelijk bezighield met civieltechnisch ontwerpen.

“Mijn keuze voor civiele techniek was eigenlijk geen verrassing voor mijn ouders,” lacht Stan. “Als kind was ik al geïnteresseerd in techniek. Mijn ouders zeiden altijd dat ik als kind veel aan het knutselen en knopen was. Bovendien hielp ik mijn opa ook met klussen, dus de keuze voor een technische opleiding lag voor de hand.” Stan’s loopbaan bij TAUW is niet gebruikelijk. Hij is al voor de vierde keer in dienst: eerst een stage, daarna twee periodes als bijbaan en sinds april is hij fulltime aan het werk. Hij waardeert het enorm dat TAUW deze flexibiliteit bood.

TAUW-ervaring-Stan-Rubingh-Projectmedewerker-duiker-inspectie-2

Van kademuren tot en met de modderkruiper

Of het nu gaat om kademuren in Amsterdam of een project voor een klein dier als de modderkruiper, de dagen van Stan zijn nooit hetzelfde. “Wat mijn werk echt bijzonder maakt, is de afwisseling in projecten en de samenwerking met mijn collega’s,” zegt Stan terwijl hij zijn werkzaamheden beschrijft. “In een werkweek ben ik bezig met het tekenen in autocad, maar daarnaast heb ik ook overleggen. Ik ben niet alleen bezig met de technische aspecten van een project, maar ook met de menselijke kant. Schakelen met de wensen en eisen van de opdrachtgever, maar ook met andere stakeholders, maakt mijn werk dynamisch en uitdagend.” 

Als schakel in het project vertaalt Stan de plannen en eisen van de opdrachtgever naar concrete ontwerpen. Recentelijk is hij gestart met een project van grote omvang: kademuren van maar liefst 50 km lang in Amsterdam. “Binnen dit project is TAUW verantwoordelijk voor alle conditionerende werkzaamheden” vertelt Stan. Naast deze grootschalige projecten heeft Stan ook gewerkt aan een kleinschaliger, maar niet minder belangrijk project voor de modderkruiper. “Hierbij moest ik een ontwerp maken voor een stukje drasland. Het is leuk dat ik de ene dag bezig ben met kademuren en de volgende dag met natuurherstel. Die diversiteit maakt mijn werk extra boeiend.”

TAUW-ervaring-Stan-Rubingh-Projectmedewerker-duiker-inspectie-1

Naast de inhoudelijke aspecten van zijn werk waardeert Stan de ontspannen sfeer binnen TAUW. “Wat ik erg leuk vind, is dat ik, naarmate ik hier langer werk, steeds meer collega’s leer kennen. Hierdoor word ik vaak gevraagd om aan verschillende projecten mee te werken. Zo heb ik bijvoorbeeld geholpen bij het inmeten van duikers in Amsterdam, wat totaal anders was dan mijn dagelijkse kantoorwerk. Maar juist deze vrijheid en mogelijkheden vind ik erg fijn!” vertelt Stan.

TAUW-Renze-Haitsma-omgevingsmanager-project-sijpesteijnkade-bovenaanzicht

"Wat mijn werk echt bijzonder maakt, is de afwisseling in projecten en de samenwerking met mijn collega's,"

Ambities en ontwikkeling

Stan heeft duidelijke ambities en voorkeuren binnen zijn vakgebied. Hij heeft aangegeven zich meer te willen richten op projecten die impact hebben op de leefomgeving en ook een stuk projectcoördinatie wil gaan doen. Hij waardeert het dat hij bij TAUW de ruimte krijgt om deze ambitie waar te maken. “Het is leuk om te weten dat mijn ontwerpen daadwerkelijk een steentje bijdragen aan het mooier maken van de wereld” zegt hij met een glimlach. “Bijvoorbeeld, het ontwerpen van een wadi is niet zomaar een technische taak. Het heeft directe invloed op de leefomgeving.”

“Wat ik echt kenmerkend vind voor TAUW is de mogelijkheid om te leren en mee te kijken, vooral wanneer je zelf enthousiast en proactief bent tijdens je stage, is er veel mogelijk” benadrukt Stan. “Bij het ontwerpbureau zitten veel ervaren collega’s. Tijdens mijn stage heeft een nu gepensioneerde collega me enorm veel bijgebracht.” Naast het leren van collega’s kan Stan zich ook ontwikkelen aan de hand van trainingen. Tijdens het juniorentraject bij TAUW volgt Stan verschillende trainingen, zoals recentelijk de training projectmatig werken. Het juniorentraject volgt Stan in een groep met andere junior collega’s uit verschillende teams. “Het is leuk om met collega’s uit verschillende teams het gesprek aan te gaan en je ervaringen te kunnen delen en van elkaar te kunnen leren. Het is niet alleen leerzaam, maar ook inspirerend om te zien hoe anderen in hun teams bepaalde zaken aanpakken.” vertelt Stan enthousiast.

Naast het juniorentraject krijgt Stan ook vanuit zijn team de mogelijkheid om meer vakinhoudelijke trainingen te volgen, zoals 3D-ontwerp en system engineering.

Stan Rubingh
Projectmedewerker Ontwerpbureau

Lees ook deze verhalen

De switch van Bouwkunde constructies naar Civiele techniek: “Het was een wereld die voor mij openging!”, aldus Büsra Demiryumruk, Ontwerper bij TAUW.
“Ik wilde meer creativiteit in mijn werk kwijt en zag overeenkomsten tussen mijn werk als stratenmaker destijds en mijn werk als ontwerper nu.
Quentin Brouwer heeft een dubbele rol als Technisch Manager en Ontwerpleider binnen TAUW. “Ik noem mijn werk altijd puzzelen voor professionals”

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.

Aanmelden
speeddate

*Met het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met ons privacybeleid.

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling...

…draag je direct én zichtbaar bij aan de leefomgeving. Projectontwikkelaars, (industriële) bedrijven, woningbouwcorporaties en overheden: allemaal kunnen ze bouwen op jou! Je adviseert, samen met jouw projectteam, opdrachtgevers over ruimtelijke procedures. Hier komt veel bij kijken: vergunningsaanvragen, het vertalen van de resultaten van milieuonderzoeken, milieueffectrapportages, het adviseren van de opdrachtgever bij het maken van keuzes en de vertaling naar producten en procedures. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd, zoals bijvoorbeeld MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Verkenning Oostvaardersoevers, provinciale mobiliteitsprojecten, zoals de N233 en N201 of aan project De Nieuw Kern.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Ruimtelijke Ontwikkeling:

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Projectmanagement, Projectbeheersing en Contractvorming ...

…ben jij dé expert op het gebied van projecten. Binnen een projectorganisatie zoals TAUW is dat een flinke uitdaging, want projecten zijn onze core business! Waar andere collega’s specialist zijn op inhoud, ben jij degene die het overzicht houdt over het geheel. Je overziet de acties, risico’s, budgetten en scope en je bent in staat om deze te bewaken. Dit doe je niet alleen: je werkt samen met adviseurs, projectbeheersers, risicomanagers en contractspecialisten. Voorbeelden van projecten zijn MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Contractering dagelijks beheer en onderhoud vaarwegen provincie Zuid- Holland en Verkenning Oostvaardersoevers.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Projectmanagement:

Als Trainee Projectmanagement houd jij je onder andere bezig met:

Als Proces­begeleiding en Omgevings­management...

…maak jij het verschil: door oog te hebben voor de wensen van alle betrokken partijen, zorg je ervoor dat projecten soepel verlopen en dat iedereen zich gehoord voelt. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd. Denk aan een wijkuitvoeringsplan, klimaatadaptatie en -beleid, herontwikkeling van landelijk gebied en infrastructurele projecten. Overal waar wij werken, staan we in verbinding met omwonenden, bedrijven, en overheden. Door jouw skills op het gebied van procesbegeleiding weet jij belanghebbenden te betrekken voor een effectieve samenwerking.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Proces­begeleiding en Omgevings­management:

Als Trainee Proces­begeleiding en Omgevings­management houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Industriële Transities...

…draag jij bij aan het toekomstbestendig maken van de industrie en bedrijventerreinen. Milieu- en klimaatproblematiek en de veranderende wetgeving zorgen er voor dat overheden en bedrijven anders moeten kijken naar de inrichting van de werk- en leefomgeving en het gebruik van grondstoffen. Er ontstaan verschillende transitieopgaven: denk aan de chemie- en energietransitie, klimaatverandering, circulaire economie en digitalisering. Jij gaat samen met je collega’s deze transitieopgaven vertalen naar concrete ambities, beleid en praktische oplossingen. Je werkt aan projecten zoals het berekenen van broeikasgasuitstoot en reductiepotentie bij een gemeente.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Industriële Transities:

Als Trainee Industriële Transities houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur...

draag jij bij aan een duurzame wereld door jouw data-skills in te zetten voor groenblauwe opgaves. In de snel veranderende wereld hebben onze klanten steeds complexere behoeften, waarbij digitale oplossingen essentieel zijn om de toekomst vorm te geven. Jij bent expert op het gebied van data en hebt affiniteit met de werkvelden ecologie en water. Denk bijvoorbeeld aan projecten zoals Dijkverbetering Meanderende Maas, Natuurontwikkeling De Oeverlanden of Systeemgericht advies en bodemonderzoek voor stikstofgevoelige habitattype landgoed Junne.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Dataspecialist Water en Natuur:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Civiele Techniek...

ben jij de analytische denker die innovatieve oplossingen bedenkt én ontwerpt voor uitdagende technische vraagstukken. Jouw grootste uitdaging is om in samenwerking met andere disciplines tot veilige, innovatieve en technische oplossing te komen die passen binnen de kaders van de opdrachtgever en beperkingen van de omgeving. Samen met collega’s sta je aan de tekentafel van een toekomstbestendig Nederland. Je bent actief in projectteams van verschillende omvang en vindt daarin jouw eigen weg. De diversiteit aan projecten is enorm. Voorbeelden zijn de dijkverbetering Meanderende Maas, renovatie van gemaal Middelpolder, het herinrichten van de binnenstad van Eindhoven en het verduurzamen van Eindhoven Airport.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Civiele Techniek:

Als Trainee Civiele Techniek houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Water en Bodem Sturend...

…bijt jij je vast in de uiteenlopende gebiedsopgaven in het stedelijk en landelijk gebied. Denk aan opgaven zoals de stikstofcrisis, klimaattransitie, KRW- en Natura 2000-doelen en daarbij natuurlijk de wens (en landelijke beleidslijn) om water en bodem meer sturend te laten zijn. Tijdens jouw Traineeship ga je aan de slag met complexe vraagstukken op het gebied van gezonde water- en bodemsystemen, schoon en voldoende grondwater, transitieopgaven in de ondergrond en natuurlijk systeemherstel.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Water en Bodem Sturend:

Als Trainee Water en Bodem Sturend houd jij je onder andere bezig met:

bedankt voor je aanvraag!

Leuk dat je wilt speeddaten met één van onze oud trainees. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om je afspraak te finaliseren.