Pieter's
LIVING AMBITION

“Ik wilde meer creativiteit in mijn werk kwijt en zag overeenkomsten tussen mijn werk als stratenmaker destijds en mijn werk als ontwerper nu.

Van stratenmaker naar ontwerper

Pieter is Hoofdontwerper bij TAUW en werkt binnen het ontwerpbureau-team in Assen. “Ik ben begonnen als junior tekenaar en in de afgelopen 20 jaar doorgegroeid naar mijn huidige rol.” 

Pieter heeft toen hij bij TAUW kwam een opmerkelijke overstap gemaakt, hij heeft namelijk de opleiding tot stratenmaker gevolgd. “Na enige tijd in de uitvoering te hebben meegedraaid, heb ik mij omgeschoold tot tekenaar,” voegt hij toe. De overstap was voor Pieter eigenlijk helemaal niet zo opmerkelijk. “Ik wilde meer creativiteit in mijn werk kwijt en zag overeenkomsten tussen deze twee verschillende werelden. 

Ik vind het leuk om oplossingen te bedenken en ze daadwerkelijk gerealiseerd te zien en daarnaast ben ik nog steeds bezig met wegen,” legt Pieter uit. Hij vertelt dat hij de ontwerpen die hij maakt altijd ziet als een vraagstuk of probleem die moet worden opgelost, “het vraagstuk kan bijvoorbeeld zijn dat er een weg moet worden ontworpen zodat mensen van A naar B kunnen gaan, of er moet een ontwerp komen voor de uitbreiding van een woonwijk.”

Bijdragen aan het woonplezier

Pieter heeft een sterke affiniteit met projecten binnen de bebouwde kom. “Ik denk dat mijn affiniteit met deze projecten ook terug te leiden valt naar mijn eerdere baan als stratenmaker, waardoor ik veel over dit soort projecten weet,” vertelt hij enthousiast. Hij ervaart veel voldoening in het feit dat hij direct een bijdrage kan leveren aan het woonplezier van een buurt. 

 

Pieter schetst dan ook twee leuke situaties waarin hij direct van de bewoners het woonplezier meekreeg. “bij mij in de buurt in Drenthe hebben we een fietsvierdaagse, waar ik tijdens de corona periode met mijn vrouw en zoon aan mee heb gedaan. Tijdens de tocht fietsten we door wijken en wegen waarvoor ik de ontwerpen heb gemaakt. Bij het stoplicht hoorde ik ineens mensen praten over hoe mooi het is geworden, dat is toch wel wat het werk extra leuk maakt!”

Het andere project waar Pieter enthousiast over vertelt, was een woonwijk waar al sinds de jaren 80 niets aan de weg was gedaan. “Deze weg was best wel vervallen en dan is het heel leuk als je door de straat heen loopt en van de bewoners hoort wat ze vinden van hetgeen wat jij hebt bedacht en hoe blij ze zijn met de opgeknapte straat. 

 

Het is echt een directe bijdrage aan het woonplezier van de bewoners,” voegt Pieter toe. “Hier hebben we een stukje groen toegevoegd zodat mensen hier met de hond kunnen rondwandelen, er zijn verkeersdrempels toegevoegd en er moet natuurlijk rekening gehouden worden met de waterafvoer, kabels en leidingen. Door deze oplossingen zag de straat er weer mooier uit en konden kinderen veiliger spelen in de buurt.”

Alleen maar leuker geworden

De start van Pieter’s loopbaan bij TAUW is al wel een tijdje geleden, waardoor hij binnen deze tijd veel ontwikkelingen heeft meegekregen. Hij vertelt dat bij zijn start voornamelijk 2D tekenwerk in AutoCAD werd gedaan, maar dat dit ongeveer 12 jaar geleden is overgestapt naar 3D. “Destijds had ik een cursus Revit gevolgd en ben ik mij meer gaan richten op constructieve ontwerpen, maar later heb ik toch de overstap gemaakt naar civiel.” Hij vergelijkt zijn werk met games zoals City Skylines, een spel wat veel collega-ontwerpers spelen waarbij mensen hun eigen wereld ontwerpen en creëren. “Ik bekijk mijn werk op een vergelijkbare manier, maar dan mag ik ontwerpen maken die daadwerkelijk in de echte wereld worden gebouwd”. De overgang van 2D naar 3D was voor Pieter een hele gave ontwikkeling, alhoewel het ook een flinke overgang was. “Het werk is er eigenlijk alleen maar leuker op geworden,” zegt Pieter.

"Het werk is er eigenlijk alleen maar leuker op geworden."

Een menselijke benadering

“Bij TAUW staat een menselijke benadering centraal, waarbij het mooier maken en verbeteren van de leefomgeving voorop staat.” Ook ziet hij deze menselijke benadering terug in de vrijheid die hij ervaart binnen TAUW: “Ik heb de kans gehad om verschillende cursussen te volgen, zoals een 3D-ontwerp cursus. Daarnaast mocht ik meedenken over de ontwikkeling van BIM binnen TAUW, en er worden nog veel meer cursussen aangeboden door TAUW-University. De vrijheid om jezelf verder te ontwikkelen na het volgen van een cursus is erg prettig. Het is niet zo dat je na het volgen van een cursus meteen alles in de praktijk kunt toepassen. Ik heb het gevoel dat ik genoeg ruimte krijg om mezelf hierin verder te ontwikkelen,” vertelt Pieter. “Mijn volgende doel is om nog beter te worden in hetgeen wat ik nu doe, en dat kan ook zeker met alle verschillende projecten die binnen TAUW gedaan worden!”

Pieter Diekema
Hoofdontwerper

Lees ook deze verhalen

De switch van Bouwkunde constructies naar Civiele techniek: “Het was een wereld die voor mij openging!”, aldus Büsra Demiryumruk, Ontwerper bij TAUW.
Quentin Brouwer heeft een dubbele rol als Technisch Manager en Ontwerpleider binnen TAUW. “Ik noem mijn werk altijd puzzelen voor professionals”
“Het is leuk om te weten dat mijn ontwerpen daadwerkelijk een steentje bijdragen aan het mooier maken van de wereld”

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.

Aanmelden
speeddate

*Met het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met ons privacybeleid.

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling...

…draag je direct én zichtbaar bij aan de leefomgeving. Projectontwikkelaars, (industriële) bedrijven, woningbouwcorporaties en overheden: allemaal kunnen ze bouwen op jou! Je adviseert, samen met jouw projectteam, opdrachtgevers over ruimtelijke procedures. Hier komt veel bij kijken: vergunningsaanvragen, het vertalen van de resultaten van milieuonderzoeken, milieueffectrapportages, het adviseren van de opdrachtgever bij het maken van keuzes en de vertaling naar producten en procedures. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd, zoals bijvoorbeeld MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Verkenning Oostvaardersoevers, provinciale mobiliteitsprojecten, zoals de N233 en N201 of aan project De Nieuw Kern.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Ruimtelijke Ontwikkeling:

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Projectmanagement, Projectbeheersing en Contractvorming ...

…ben jij dé expert op het gebied van projecten. Binnen een projectorganisatie zoals TAUW is dat een flinke uitdaging, want projecten zijn onze core business! Waar andere collega’s specialist zijn op inhoud, ben jij degene die het overzicht houdt over het geheel. Je overziet de acties, risico’s, budgetten en scope en je bent in staat om deze te bewaken. Dit doe je niet alleen: je werkt samen met adviseurs, projectbeheersers, risicomanagers en contractspecialisten. Voorbeelden van projecten zijn MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Contractering dagelijks beheer en onderhoud vaarwegen provincie Zuid- Holland en Verkenning Oostvaardersoevers.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Projectmanagement:

Als Trainee Projectmanagement houd jij je onder andere bezig met:

Als Proces­begeleiding en Omgevings­management...

…maak jij het verschil: door oog te hebben voor de wensen van alle betrokken partijen, zorg je ervoor dat projecten soepel verlopen en dat iedereen zich gehoord voelt. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd. Denk aan een wijkuitvoeringsplan, klimaatadaptatie en -beleid, herontwikkeling van landelijk gebied en infrastructurele projecten. Overal waar wij werken, staan we in verbinding met omwonenden, bedrijven, en overheden. Door jouw skills op het gebied van procesbegeleiding weet jij belanghebbenden te betrekken voor een effectieve samenwerking.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Proces­begeleiding en Omgevings­management:

Als Trainee Proces­begeleiding en Omgevings­management houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Industriële Transities...

…draag jij bij aan het toekomstbestendig maken van de industrie en bedrijventerreinen. Milieu- en klimaatproblematiek en de veranderende wetgeving zorgen er voor dat overheden en bedrijven anders moeten kijken naar de inrichting van de werk- en leefomgeving en het gebruik van grondstoffen. Er ontstaan verschillende transitieopgaven: denk aan de chemie- en energietransitie, klimaatverandering, circulaire economie en digitalisering. Jij gaat samen met je collega’s deze transitieopgaven vertalen naar concrete ambities, beleid en praktische oplossingen. Je werkt aan projecten zoals het berekenen van broeikasgasuitstoot en reductiepotentie bij een gemeente.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Industriële Transities:

Als Trainee Industriële Transities houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur...

draag jij bij aan een duurzame wereld door jouw data-skills in te zetten voor groenblauwe opgaves. In de snel veranderende wereld hebben onze klanten steeds complexere behoeften, waarbij digitale oplossingen essentieel zijn om de toekomst vorm te geven. Jij bent expert op het gebied van data en hebt affiniteit met de werkvelden ecologie en water. Denk bijvoorbeeld aan projecten zoals Dijkverbetering Meanderende Maas, Natuurontwikkeling De Oeverlanden of Systeemgericht advies en bodemonderzoek voor stikstofgevoelige habitattype landgoed Junne.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Dataspecialist Water en Natuur:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Civiele Techniek...

ben jij de analytische denker die innovatieve oplossingen bedenkt én ontwerpt voor uitdagende technische vraagstukken. Jouw grootste uitdaging is om in samenwerking met andere disciplines tot veilige, innovatieve en technische oplossing te komen die passen binnen de kaders van de opdrachtgever en beperkingen van de omgeving. Samen met collega’s sta je aan de tekentafel van een toekomstbestendig Nederland. Je bent actief in projectteams van verschillende omvang en vindt daarin jouw eigen weg. De diversiteit aan projecten is enorm. Voorbeelden zijn de dijkverbetering Meanderende Maas, renovatie van gemaal Middelpolder, het herinrichten van de binnenstad van Eindhoven en het verduurzamen van Eindhoven Airport.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Civiele Techniek:

Als Trainee Civiele Techniek houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Water en Bodem Sturend...

…bijt jij je vast in de uiteenlopende gebiedsopgaven in het stedelijk en landelijk gebied. Denk aan opgaven zoals de stikstofcrisis, klimaattransitie, KRW- en Natura 2000-doelen en daarbij natuurlijk de wens (en landelijke beleidslijn) om water en bodem meer sturend te laten zijn. Tijdens jouw Traineeship ga je aan de slag met complexe vraagstukken op het gebied van gezonde water- en bodemsystemen, schoon en voldoende grondwater, transitieopgaven in de ondergrond en natuurlijk systeemherstel.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Water en Bodem Sturend:

Als Trainee Water en Bodem Sturend houd jij je onder andere bezig met:

bedankt voor je aanvraag!

Leuk dat je wilt speeddaten met één van onze oud trainees. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om je afspraak te finaliseren.