Lance's
LIVING AMBITION

Ik wilde een kijkje nemen bij een adviesbureau. Tauw was voor mij de logische keus!

Voordat ik zou beginnen met afstuderen van de opleiding Chemical & Process Engineering (Universiteit Twente), heb ik de kans gekregen om praktijkervaring op te doen bij een bedrijf dat aansloot op mijn achtergrond in de chemische procestechnologie. Waar veel medestudenten stage zijn gaan lopen binnen de industrie of research, wilde ik juist graag een kijkje nemen bij een adviesbureau. Tauw was voor mij de logische keus!

“Ik heb vijf maanden bij Tauw stagegelopen, een ontzettend leerzame periode! De collegiale, gezellige sfeer binnen Tauw heeft ervoor gezorgd dat deze maanden voor mijn gevoel voorbij zijn gevlogen“

 

Meedraaien én een eigen opdracht

Ik kom uit Deventer en had het hoofdkantoor van Tauw al vaak gezien. De stageperiode was een mooie kans om er een kijkje achter de schermen te nemen. Na het versturen van een open sollicitatie naar Tauw (en enkele andere adviesbureaus), kreeg ik van Tauw al binnen enkele dagen een reactie. Ik wilde in eerste instantie een meewerkstage lopen, maar tijdens mijn eerste gesprek werd duidelijk dat er ook een interessante stageopdracht klaarlag binnen team Externe Veiligheid. Ik kreeg de kans om aan de slag te gaan met de standaardisatie van explosieveiligheidsdocumenten (EVD’s) en Hazard & Operability (HAZOP) studies. Omdat deze onderwerpen allebei heel mooi aansluiten op mijn studie, heb ik er voor gekozen om de meewerkstage te combineren met de stageopdracht vanuit Tauw.

 

Direct op mijn plek

Vanaf de eerste dag viel het me op dat ik met een jong en energiek team werkte. De sfeer was erg open en collegiaal en vanaf het begin werd ik al betrokken bij werkzaamheden, vergaderingen en zelfs klantbezoeken. Hierdoor kreeg ik binnen korte tijd een goed beeld van het brede dienstenpakket dat Tauw industriële klanten biedt. Mijn begeleiders hebben mij ook op het gebied van explosieveiligheid en HAZOP op sleeptouw genomen, waardoor ik al snel bruikbare kennis en ervaring opdeed voor mijn stageopdracht.

Deze kon ik vervolgens – toen ik met het ontwerpen van een gestandaardiseerd EVD en HAZOP rapport aan de slag ging – direct in praktijk brengen. Dit was tevens een mooie gelegenheid om mijn vergaarde kennis en kunde te toetsen. Voor het ontwerp van de gestandaardiseerde rapporten kreeg ik veel vrijheid, waardoor ik echt met een frisse blik kon kijken naar de huidige werkwijze en documentatie, om daar uiteindelijk een standaardmethode voor te ontwerpen.

Door de afwisseling tussen het meewerken aan projecten, het bezoeken van bedrijven en het verwerken van feedback in de standaarddocumenten heb ik me absoluut niet verveeld tijdens mijn stage.

 

Veel mogelijkheden

Door de vele specialisaties binnen het team ben ik met veel verschillende onderwerpen in aanraking gekomen. Hierdoor heb ik ook geleerd over onderwerpen die niet direct aansluiten op mijn studie. Ik heb gehoord van collega’s dat er binnen Tauw altijd de mogelijkheid is om je kennis te verbreden/verdiepen, om zo je passie in het werk te vinden. Dit geeft veel carrièremogelijkheden, ook op de lange termijn. Iets wat mij erg aanspreekt.

 

Aan de slag met resultaten

Na afronding van mijn opdracht zag ik dat collega’s direct aan de slag gingen met mijn resultaten en advies. Dat geeft een goed gevoel: ik heb niet alleen een leuke tijd gehad, ik heb ook écht iets bijgedragen aan het bedrijf.

Lees ook deze verhalen

De switch van Bouwkunde constructies naar Civiele techniek: “Het was een wereld die voor mij openging!”, aldus Büsra Demiryumruk, Ontwerper bij TAUW.
“Ik wilde meer creativiteit in mijn werk kwijt en zag overeenkomsten tussen mijn werk als stratenmaker destijds en mijn werk als ontwerper nu.
Quentin Brouwer heeft een dubbele rol als Technisch Manager en Ontwerpleider binnen TAUW. “Ik noem mijn werk altijd puzzelen voor professionals”

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.

Aanmelden
speeddate

*Met het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met ons privacybeleid.

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling...

…draag je direct én zichtbaar bij aan de leefomgeving. Projectontwikkelaars, (industriële) bedrijven, woningbouwcorporaties en overheden: allemaal kunnen ze bouwen op jou! Je adviseert, samen met jouw projectteam, opdrachtgevers over ruimtelijke procedures. Hier komt veel bij kijken: vergunningsaanvragen, het vertalen van de resultaten van milieuonderzoeken, milieueffectrapportages, het adviseren van de opdrachtgever bij het maken van keuzes en de vertaling naar producten en procedures. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd, zoals bijvoorbeeld MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Verkenning Oostvaardersoevers, provinciale mobiliteitsprojecten, zoals de N233 en N201 of aan project De Nieuw Kern.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Ruimtelijke Ontwikkeling:

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Projectmanagement, Projectbeheersing en Contractvorming ...

…ben jij dé expert op het gebied van projecten. Binnen een projectorganisatie zoals TAUW is dat een flinke uitdaging, want projecten zijn onze core business! Waar andere collega’s specialist zijn op inhoud, ben jij degene die het overzicht houdt over het geheel. Je overziet de acties, risico’s, budgetten en scope en je bent in staat om deze te bewaken. Dit doe je niet alleen: je werkt samen met adviseurs, projectbeheersers, risicomanagers en contractspecialisten. Voorbeelden van projecten zijn MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Contractering dagelijks beheer en onderhoud vaarwegen provincie Zuid- Holland en Verkenning Oostvaardersoevers.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Projectmanagement:

Als Trainee Projectmanagement houd jij je onder andere bezig met:

Als Proces­begeleiding en Omgevings­management...

…maak jij het verschil: door oog te hebben voor de wensen van alle betrokken partijen, zorg je ervoor dat projecten soepel verlopen en dat iedereen zich gehoord voelt. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd. Denk aan een wijkuitvoeringsplan, klimaatadaptatie en -beleid, herontwikkeling van landelijk gebied en infrastructurele projecten. Overal waar wij werken, staan we in verbinding met omwonenden, bedrijven, en overheden. Door jouw skills op het gebied van procesbegeleiding weet jij belanghebbenden te betrekken voor een effectieve samenwerking.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Proces­begeleiding en Omgevings­management:

Als Trainee Proces­begeleiding en Omgevings­management houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Industriële Transities...

…draag jij bij aan het toekomstbestendig maken van de industrie en bedrijventerreinen. Milieu- en klimaatproblematiek en de veranderende wetgeving zorgen er voor dat overheden en bedrijven anders moeten kijken naar de inrichting van de werk- en leefomgeving en het gebruik van grondstoffen. Er ontstaan verschillende transitieopgaven: denk aan de chemie- en energietransitie, klimaatverandering, circulaire economie en digitalisering. Jij gaat samen met je collega’s deze transitieopgaven vertalen naar concrete ambities, beleid en praktische oplossingen. Je werkt aan projecten zoals het berekenen van broeikasgasuitstoot en reductiepotentie bij een gemeente.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Industriële Transities:

Als Trainee Industriële Transities houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur...

draag jij bij aan een duurzame wereld door jouw data-skills in te zetten voor groenblauwe opgaves. In de snel veranderende wereld hebben onze klanten steeds complexere behoeften, waarbij digitale oplossingen essentieel zijn om de toekomst vorm te geven. Jij bent expert op het gebied van data en hebt affiniteit met de werkvelden ecologie en water. Denk bijvoorbeeld aan projecten zoals Dijkverbetering Meanderende Maas, Natuurontwikkeling De Oeverlanden of Systeemgericht advies en bodemonderzoek voor stikstofgevoelige habitattype landgoed Junne.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Dataspecialist Water en Natuur:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Civiele Techniek...

ben jij de analytische denker die innovatieve oplossingen bedenkt én ontwerpt voor uitdagende technische vraagstukken. Jouw grootste uitdaging is om in samenwerking met andere disciplines tot veilige, innovatieve en technische oplossing te komen die passen binnen de kaders van de opdrachtgever en beperkingen van de omgeving. Samen met collega’s sta je aan de tekentafel van een toekomstbestendig Nederland. Je bent actief in projectteams van verschillende omvang en vindt daarin jouw eigen weg. De diversiteit aan projecten is enorm. Voorbeelden zijn de dijkverbetering Meanderende Maas, renovatie van gemaal Middelpolder, het herinrichten van de binnenstad van Eindhoven en het verduurzamen van Eindhoven Airport.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Civiele Techniek:

Als Trainee Civiele Techniek houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Water en Bodem Sturend...

…bijt jij je vast in de uiteenlopende gebiedsopgaven in het stedelijk en landelijk gebied. Denk aan opgaven zoals de stikstofcrisis, klimaattransitie, KRW- en Natura 2000-doelen en daarbij natuurlijk de wens (en landelijke beleidslijn) om water en bodem meer sturend te laten zijn. Tijdens jouw Traineeship ga je aan de slag met complexe vraagstukken op het gebied van gezonde water- en bodemsystemen, schoon en voldoende grondwater, transitieopgaven in de ondergrond en natuurlijk systeemherstel.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Water en Bodem Sturend:

Als Trainee Water en Bodem Sturend houd jij je onder andere bezig met:

bedankt voor je aanvraag!

Leuk dat je wilt speeddaten met één van onze oud trainees. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om je afspraak te finaliseren.