(Industriële) locatieontwikkeling FrieslandCampina

Met vestigingen in 38 landen en bijna 23.000 medewerkers is FrieslandCampina een van de grotere spelers op de wereldzuivelmarkt.

(Industriële) locatieontwikkeling FrieslandCampina

Met vestigingen in 38 landen en bijna 23.000 medewerkers is FrieslandCampina een van de grotere spelers op de wereldzuivelmarkt.

Projectopdracht

TAUW ondersteunt, als onderdeel van een raamcontract, FrieslandCampina op verschillende onderwerpen die voor FrieslandCampina van belang zijn in het kader van ontwikkelingen op haar locaties. Het betreffen met name werkzaamheden die betrekking hebben op onder andere milieu, bouw, veiligheid, wet- en regelgeving en vergunningenaspecten. Concrete werkzaamheden die TAUW heeft verricht hebben onder andere betrekking op:

  • Compliance (management)
    Het middels de compliance tool (Pharius) ondersteunen van de SHE (Safety Health Environment) verantwoordelijken op de locaties teneinde de compliance doelstellingen (bijhouden wet- en regelgeving en de uit te voeren acties die hieruit voortvloeien) te kunnen behalen. Het compliance management systeem van TAUW wordt hiervoor toegepast op de locaties van FrieslandCampina in Nederland. Het bijhouden van wet- en regelgeving is zeer belangrijk, echter het implementeren ervan op locatieniveau is een uitdaging. Als voorbeeld hiervan heeft TAUW voor de locaties in Nederland de ontwikkelmogelijkheden bepaald in relatie tot het stikstofdossier.
  • Locatieontwikkeling
    Het afstemmen en inpassen van uitbreidings- en/of veranderingsopgaven van de FrieslandCampina locaties op de beschikbare ruimte (w.o. het aanvragen van vergunningen, het begeleiden van aanleg van ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen), meldingen voor de benodigde activiteiten (bouwen, slopen, milieu). TAUW verzorgt deze werkzaamheden onder meer voor de locaties Veghel, Gerkesklooster, Workum, Lochem, Steenderen en Balkbrug en voert de hiervoor benodigde onderzoeken en bijkomende werkzaamheden uit (o.a. betreffende afval, bodem, flora en fauna, lucht, geluid, energie, water, externe veiligheid, bestemmingsplannen, m.e.r., etc.)
  • Bodem
    Advisering inzake grond- en grondwaterverontreinigingen: bij werkzaamheden die plaatsvinden in de bodem adviseren we welke risico’s hierbij aanwezig zijn en hoe hier mee omgegaan moet worden, waarbij getracht wordt vergaande en ingrijpende bodemsanering te vermijden. TAUW adviseert hoe om te gaan met de verontreiniging en verzorgt de eventueel daarvoor benodigde procedures en afstemming met bevoegde gezag. In een concreet geval heeft TAUW zelfs een aanzienlijke subsidie voor FrieslandCampina binnengehaald in verband met een historische bodemverontreiniging.

Projectinformatie

Periode: 2014 – heden
Opdrachtgever: FrieslandCampina

Betrokken TAUW professionals:

  • Harm Hubbeling

Over het project

Met vestigingen in 38 landen en bijna 23.000 medewerkers is FrieslandCampina een van de grotere spelers op de wereldzuivelmarkt. De producten van FrieslandCampina vinden hun weg naar meer dan 100 landen. FrieslandCampina produceert en verkoopt consumentenproducten als zuiveldranken, kindervoeding, kaas en desserts in een groot aantal Europese landen, in Azië en in Afrika. Ook worden producten geleverd aan professionele afnemers, waaronder room- en boterproducten aan bakkerijen en horecabedrijven en verkoopt zij wereldwijd ingrediënten en halffabricaten voor producenten van kindervoeding, de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische sector. Naast de central office in Amersfoort heeft FrieslandCampina in Nederland onder andere vestigingen in Bedum, Borculo, Beilen, Gerkesklooster, Leeuwarden, Lochem, Maasdam, Marum, Steenderen, Veghel en Workum.

Samenwerkingen

Bij de invulling van de werkzaamheden houden wij rekening met het belang van de klant, zijnde de waarborging en/of uitbreiding van de productieprocessen op de verschillende locaties. TAUW ondersteunt FrieslandCampina zelfstandig doch deels gebeurt dit ook in goede samenwerking met partners van FrieslandCampina.

Bij de aanpak van onze werkzaamheden denken we breder dan het ons opgelegde kader. Als rode draad bij alle werkzaamheden staan duurzaamheid en toekomstbestendigheid centraal, dit teneinde een gezamenlijke bijdrage te leveren aan het thema PlanetProof!

Het eindresultaat

<geen tekst>

Het is onze verantwoordelijkheid om met verstand en zorg met onze bodem om te gaan.

Dat is waarom wij tot de bodem gaan om professionals te vinden die zich hier elke dag weer voor willen inzetten.

In 2020 heeft TAUW verontreinigde grond veilig en duurzaam gesaneerd op een voormalig industrieterrein in de metropoolregio São Paulo (Brazilië) met behulp van een thermisch activeringsmechanisme.

The World Bank en de regering van Kosovo (GOK) hebben het Greening Land-project geïnitieerd. De uitdaging bestond uit o.a. de ontwikkeling van een saneringsplan waarin landherontwikkeling is geïntegreerd.

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.