A58 Innovatiestrook Kloosters: samen innoveren langs de snelweg

Rijkswaterstaat gaat de A58 tussen Eindhoven en Tilburg en tussen Sint-Annabosch en Galder verbreden.

A58 Innovatiestrook Kloosters: samen innoveren langs de snelweg

Rijkswaterstaat gaat de A58 tussen Eindhoven en Tilburg en tussen Sint-Annabosch en Galder verbreden.

Projectopdracht

Rijkswaterstaat gaat de A58 tussen Eindhoven en Tilburg en tussen Sint-Annabosch en Galder verbreden. Het uitgangspunt is om een slimme, toekomstbestendige snelweg te realiseren met lagere beheer- en onderhoudskosten. Onderdeel van dit Innova58-project is het Living lab met een innovatiestrook bij verzorgingsplaats Kloosters te Oirschot: een proeftuin voor slimme, duurzame innovaties.

Projectinformatie

Periode: 2020 – eind 2021
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Betrokken TAUW professionals:

 • Geert Vossen

Over het project

De innovatiestrook langs de A58 bij verzorgingsplaats Kloosters in Oirschot moet een ware proeftuin worden, waar de nieuwste (technologische) snufjes op het gebied van wegenbouw en verkeer getest worden en versneld kunnen worden toegepast bij de realisatie van InnovA58. Denk aan duurzame wegverhardingen, energieopwekking, innovatieve bewegwijzering en circulair wegmeubilair. Maar ook weggerelateerde innovaties in bermen, zoals duurzame (groene) geluidsschermen. Kortom, nieuwe technologieën en processen die bijdragen om de mobiliteit in Nederland toekomstbestendig te maken.

Rijkswaterstaat heeft TAUW gevraagd om deze innovaties te vertalen naar realistische ontwerpen die de infrastructuur stiller, schoner en zuiniger maken.

TAUW heeft voor het project de volgende werkzaamheden verricht:

 • Procesbegeleiding en ondersteuning
 • Organiseren en uitwerken Project Start Up (PSU)
 • Opstellen voorzieningenlijst
 • Digitale enquête innovaties en voorzieningen
 • Opstellen ontwerp (VO)
 • Opstellen Vraagspecificatie Eisen (VSE)
 • Opstellen vergunningenscan
 • Opstellen en aanvragen vergunning strijdig gebruik (RO)
 • Opstellen waterparagraaf
 • Opstellen aanmeldnotitie MER
 • Opstellen RI&E integrale Veiligheid

Samenwerkingen

‘Innovaties vertalen naar realistische ontwerpen’.

TAUW en Rijkswaterstaat werken daarbij nauw samen vanuit een kernteam dat de belangen van InnovA58 en de regio samenbrengt. Deze samenwerking wordt vertaald in een proactieve houding vanuit TAUW. Zo komen we samen met de opdrachtgever tot een hoge maar realistische ambitie om de mobiliteit in Nederland naar een next level te brengen. De vasthoudendheid van Rijkswaterstaat en de doortastende aanpak van TAUW hebben ervoor gezorgd dat het ontwerp inmiddels klaar ligt om uitgerold te worden.

Geert Vossen, projectleider van TAUW: “We denken van buiten naar binnen waardoor we de raakvlakken met interne en externe kernhouders inzichtelijk hebben en beheersen. Ons kernteam kent de regio en weet wat de behoeften zijn. We zijn erop gericht om de verschillende belangen zo goed mogelijk te behartigen, zodat dit unieke project écht tot zijn recht komt. Ik ben trots dat we als TAUW mogen bijdragen aan het vertalen van dromen naar ontwerpen, en het mooie is dat innovatiestrook Kloosters ook nog eens in mijn achtertuin ligt.”

Het eindresultaat

Het ontwerp (met voorzieningenlijst) is inmiddels opgeleverd. Daarnaast voert TAUW diverse onderzoeken uit op bijvoorbeeld het gebied van ecologie en kabels & leidingen. Wij ontzorgen de opdrachtgever in het gehele traject, van vergunningen, onderzoek en ontwerp tot het opstellen van het contract (Vraagspecificatie Eisen). Met deze vraagspecificatie kan de contractvoorbereiding worden gedaan naar marktpartijen.

 

Projectleider Joep de Greef:
”Rijkswaterstaat kijkt met tevredenheid terug op de rol van TAUW in dit project. Mede dankzij de betrokkenheid en het actief mee- en verder denken door het TAUW-team kunnen we straks samen met de markt invulling geven aan het verder verduurzamen van onze infrastructuur”.

Het is onze verantwoordelijkheid om met verstand en zorg met onze bodem om te gaan.

Dat is waarom wij tot de bodem gaan om professionals te vinden die zich hier elke dag weer voor willen inzetten.

In 2020 heeft TAUW verontreinigde grond veilig en duurzaam gesaneerd op een voormalig industrieterrein in de metropoolregio São Paulo (Brazilië) met behulp van een thermisch activeringsmechanisme.

The World Bank en de regering van Kosovo (GOK) hebben het Greening Land-project geïnitieerd. De uitdaging bestond uit o.a. de ontwikkeling van een saneringsplan waarin landherontwikkeling is geïntegreerd.

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.