TAUW AI Assistant

Het Artificial Intelligence team van TAUW heeft een eigen chat-bot ontwikkelt, die specifieke taken en generieke taken kan uitvoeren.

TAUW AI Assistant

Het Artificial Intelligence team van TAUW heeft een eigen chat-bot ontwikkelt, die specifieke taken en generieke taken kan uitvoeren.

Projectopdracht

Data intelligentie ontwikkelen hangt nauw samen met Artificial Intelligence (AI). Een onderwerp dat erg populair is geworden de laatste tijd is Large Language Models (LLM) ofwel AI modellen die taal begrijpen. Het AI-team van TAUW heeft een eigen chat-bot ontwikkelt, die specifieke taken en generieke taken kan uitvoeren en in een veilige omgeving gebruikt kan worden.

Projectinformatie

Periode: februari 2023 – heden
Opdrachtgever: intern project

Betrokken TAUW professionals:

  • Marco Flier: hoofd developer en data scientist
  • Tessa Helmer: developer en data scientist
  • Hester Bijen: coördinatie/communicatie
  • Mark Schoonheim: coördinatie/communicatie
  • Ruben van der Heijden: communicatie en webinars
  • Konrad Lüftner: communicatie en webinars
  • Jane Rose: webinars en adoptietraject

Over het project

De AI Assistant kan vragen beantwoorden, advies geven en aanbevelingen doen op basis van de informatie waar het model op is getraind. De AI Assistant is voor elke TAUW collega toegankelijk en er is een platform waar informatie uitgewisseld kan worden en waar vragen gesteld kunnen worden, om het gebruik van het model te blijven verbeteren. Ook zijn er diverse Webinars georganiseerd om de applicatie uit te rollen in de organisatie.

Samenwerkingen

Bij het ontwikkelen van de AI Assistant applicatie zijn er verschillende sporen geweest. De app zelf maken, het taalmodel testen, het aan elkaar koppelen en het uitbreiden naar specifieke taken. De basis is eerst gelegd door één van de developers, waarna Development en Data Science collega’s samen door de andere sporen zijn gelopen.

Belangrijk vanuit de Data Science collega’s was hier om het taalmodel goed te begrijpen en specifieke instructies en parameter opties te testen en om onderzoek te doen naar verschillende mogelijkheden. Voor de developers ligt de focus op het realiseren van de mogelijkheden in de app. Ten slotte is er een belangrijke rol weggelegd voor collega’s tijdens de uitrol in de organisatie.

Het eindresultaat

Het resultaat van dit project is een veel gebruikte app, die al een hoop collega’s heeft kunnen helpen met hun taken. Het is een model wat in ontwikkeling zal blijven voor toekomstig gebruik.

Het is onze verantwoordelijkheid om met verstand en zorg met onze bodem om te gaan.

Dat is waarom wij tot de bodem gaan om professionals te vinden die zich hier elke dag weer voor willen inzetten.

In 2020 heeft TAUW verontreinigde grond veilig en duurzaam gesaneerd op een voormalig industrieterrein in de metropoolregio São Paulo (Brazilië) met behulp van een thermisch activeringsmechanisme.

The World Bank en de regering van Kosovo (GOK) hebben het Greening Land-project geïnitieerd. De uitdaging bestond uit o.a. de ontwikkeling van een saneringsplan waarin landherontwikkeling is geïntegreerd.

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.