(S)Ken je sloot

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft bij monde van Waternet TAUW in 2017 gevraagd te helpen met het opzetten van een methodiek om boeren hun eigen sloten te beoordelen op ecologisch functioneren.

(S)Ken je sloot

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft bij monde van Waternet TAUW in 2017 gevraagd te helpen met het opzetten van een methodiek om boeren hun eigen sloten te beoordelen op ecologisch functioneren.

Projectopdracht

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft bij monde van Waternet TAUW in 2017 gevraagd te helpen met het opzetten van een methodiek om boeren hun eigen sloten te beoordelen op ecologisch functioneren. TAUW heeft een app gemaakt met een reeks van vragen die de boer, staande naast zijn sloot, kan beantwoorden waarbij hij of zij alleen een smartphone en een meethark nodig heeft.

Projectinformatie

Periode: 2017- 2021
Opdrachtgever: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Betrokken TAUW professionals:

  • Michiel Wilhelm
  • Pim de Kwaadstenie

Over het project

De kern van de inventarisatie gaat over de mate van plantengroei in het water en de oever. TAUW verzorgde de methode en de techniek. Daarnaast waren we verantwoordelijk voor de enthousiasmering van deelnemers door het organiseren van instructieavonden, schrijven van nieuwsbrieven en rapporteren van gegevens via een jaarlijks rapport en een online viewer.

Samenwerkingen

Drie partijen werkten in dit project nauw samen: Waternet (namens het waterschap), de agrarisch collectieven natuur- en waterbeheer en TAUW.

De mensen van Waternet maakten helder wat de doelen en de kaders waren, brachten achtergrondinformatie in en faciliteerden het project. De coördinatoren van de agrarische collectieven (die de agrariërs persoonlijk kennen en op het erf komen) maakten duidelijk wat wel en niet zou werken bij de agrariërs. Zij verzorgden ook de directe communicatie met de agrariërs, boden begeleiding in het veld en hebben daarin een steeds meer cruciale rol gekregen. TAUW verzorgde de inhoud en het proces, vervaardigde diverse hulpmiddelen, verzamelde de gegevens en rapporteerde.

Het eindresultaat

Het project gaat in 2021 zijn vijfde jaar in en het aantal deelnemers is in de afgelopen jaren gegroeid van 22 in het eerste jaar naar 57 in 2020. In het laatste jaar zijn ruim 400 sloten bekeken. Inmiddels zijn de Agrarische collectieven steeds meer in staat het (s)Ken je sloot project zelf uit te voeren voor wat betreft de uitvoering in het veld, werving, communicatie e.d. TAUW verzorgt nog wel de app, de webviewer en de jaarlijkse rapportage.

Het waterschap krijgt door deze monitoring een vergroot inzicht in de waterkwaliteit van haar beheergebied. Het is een waardevolle aanvulling op het meetnet van het waterschap zelf en bereikt een veel grotere dichtheid van meetdata in tijd en ruimte. Dat is helemaal belangrijk als je je bedenkt dat sloten – behorend tot het zogenaamde overig water – in lengte verreweg het meest aanwezige watertype is in west Nederland. Daarnaast is het waterbewustzijn bij agrariërs versterkt door ze te betrekken bij de waterkwaliteit van hun sloten. We hoorden terug: “Ik kijk nu anders naar mijn sloot en het leven daar in”.

Bovendien zorgt de monitoring voor inzicht in de biodiversiteit van sloten en hun oevers en een groeiende database voor een analyse gericht op de vraag ‘Welke maatregelen werken wel en niet bij natuurvriendelijk slootbeheer?’.

De methode heeft landelijke bekendheid gekregen door onder andere verspreiding van  instructie- en informatiefilmpjes via social media, en is – onder begeleiding van TAUW – inmiddels opgepakt in Groningen, Friesland en Zeeland.

Opdrachtgever Corine van den Berg van Waternet zegt:
“De app en webviewer die TAUW voor dit project ontwikkeld heeft, zijn hele waardevolle instrumenten in dit project die zorgen dat agrariërs op een vrij eenvoudige wijze de ecologie in de sloot kunnen monitoren. De rapportage die TAUW jaarlijks maakt, geeft een mooi overzichtsbeeld hoe dit project in de loop van de tijd gaat en tot welke resultaten het leidt. De samenwerking met TAUW, de agrarische collectieven en waternet verloopt prima.”

Meer informatie en video’s over dit project zijn te vinden op onze pagina: Sken je sloot’ verhoogt waterkwaliteit in boerensloten.

Het is onze verantwoordelijkheid om met verstand en zorg met onze bodem om te gaan.

Dat is waarom wij tot de bodem gaan om professionals te vinden die zich hier elke dag weer voor willen inzetten.

In 2020 heeft TAUW verontreinigde grond veilig en duurzaam gesaneerd op een voormalig industrieterrein in de metropoolregio São Paulo (Brazilië) met behulp van een thermisch activeringsmechanisme.

The World Bank en de regering van Kosovo (GOK) hebben het Greening Land-project geïnitieerd. De uitdaging bestond uit o.a. de ontwikkeling van een saneringsplan waarin landherontwikkeling is geïntegreerd.

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.