Projectadviseur Bodem
edward wacker

“Als kind was ik al onderzoekend bezig door thuis scheikundige en natuurkundige proefjes uit te voeren”, vertelt Edward Wacker, die zich bij TAUW bezighoudt met bodemonderzoek. Zijn passie voor onderzoek heeft hem gebracht waar hij nu is en hij haalt er tot op de dag van vandaag nog veel voldoening uit!

Bodemonderzoeker
Edward Wacker

“Als kind was ik al onderzoekend bezig door thuis scheikundige en natuurkundige proefjes uit te voeren”, vertelt Edward Wacker, die zich bij TAUW bezighoudt met bodemonderzoek. Zijn passie voor onderzoek heeft hem gebracht waar hij nu is en hij haalt er tot op de dag van vandaag nog veel voldoening uit!

Innovatie en ontwikkeling

Bodemonderzoek is een breed begrip, wat betekent dat Edward zich bezig kan houden met een divers scala aan projecten. “Als bodemonderzoeker heb ik dagelijks mijn handen vol aan meerdere lopende projecten, maar één apparaat waar ik extra enthousiast over ben, is de XRF-meter,” aldus Edward.

“We meten hiermee de hoeveelheden zware metalen in de bodem. Momenteel gebruiken we het bij een project in de gemeente Amsterdam om lood in de bodem van particuliere tuinen te onderzoeken.”

Daarnaast is Edward bezig met bodemonderzoeken gericht op bodemas en thermisch gereinigde grond. “Bodemas is een materiaal dat overblijft na verbranding van afval. Het is onder andere gebruikt als ophoogmateriaal bij de aanleg van wegen. Ik heb in kaart gebracht waar in Nederland bodemas is toegepast. Mijn rapport hierover is zelfs bij de Tweede Kamer beland, dit vond ik natuurlijk spannend, maar ik was er ook een beetje trots op”.

Edward vindt het belangrijk om een product te leveren dat de opdrachtgever verder helpt, waarbij het onderzoeksrapport en de adviezen zijn afgestemd op de behoefte van de opdrachtgever.

“Daarnaast vind ik het leuk als ik in mijn werk nauw betrokken ben bij het oplossen of in kaart brengen van problemen die landelijk spelen,” vertelt Edward. Het in kaart brengen van het gebruik van bodemas sluit hier dan ook goed bij aan.

Naast zijn werk als bodemonderzoeker heeft Edward diverse interne taken binnen TAUW. “Ik houd me onder meer bezig met het beheren en verder ontwikkelen van de templates voor bodemonderzoeksrapporten en -offertes,” legt hij uit. Momenteel is hij druk bezig met het aanpassen van de templates in voorbereiding op de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 van kracht wordt.

Medioren-traject

Edward geeft aan dat TAUW hem ruimte en vrijheid biedt voor persoonlijke ontwikkeling. “TAUW geeft je veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, hierin heb je echter wel zelf de regie,” benadrukt hij.

Edward heeft het opleidingstraject voor medioren gevolgd via TAUW-University, het interne opleidingenplatform waar hij samen met een groep medior collega’s verschillende trainingen heeft gevolgd.

"Het is mooi om te zien dat TAUW duurzaamheid terug laat komen in verschillende aspecten. Dit geldt ook voor de inkoop van diensten."

“Tijdens deze trainingen speelden we situaties na, zoals overleggen met opdrachtgevers of het inbrengen van een idee of advies,” vertelt Edward enthousiast. “Daarnaast bood het traject ook een mooie gelegenheid om collega’s te leren kennen uit andere vakgebieden en vestigingen.”

Duurzame oplossingen

“TAUW wil duurzaam ondernemen en laat dit zien in meer dan alleen woorden,” zegt Edward. “Ook in mijn eigen functie wordt er nagedacht over duurzaamheid, bijvoorbeeld de manieren van grondverzet en de bioafbreekbare peilbuis die we kunnen gebruiken voor grondwatermetingen,” vertelt Edward.

Verder noemt hij het voorbeeld van een langlopend project in de gemeente Amsterdam waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektrische bakfiets voor het veldwerk.

“Het is mooi om te zien dat TAUW duurzaamheid terug laat komen in verschillende aspecten. Dit geldt ook voor de inkoop van diensten. Zo wordt bijvoorbeeld de lunch besteld bij duurzaam ondernemende ondernemers,” zegt hij. Verder vindt hij het goed dat TAUW steeds meer aandacht heeft voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Edward Wacker
Projectadviseur Bodem

Vind je dit interessant?

Lees dan lekker verder met vergelijkbare artikelen!

Het is onze verantwoordelijkheid om met verstand en zorg met onze bodem om te gaan.

Dat is waarom wij tot de bodem gaan om professionals te vinden die zich hier elke dag weer voor willen inzetten.

“Bodem en water zitten in de genen van TAUW en dat merk je als je hier binnenstapt. Je bent hier omringd door specialisten.”

“Bij TAUW krijg ik veel ruimte om mijn kennis uit te breiden en te delen, dit vind ik fijn!”

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.