BODEMPROJECT NEDERLAND
Raamcontract Eneco voor inkoop milieukundig onderzoek

TAUW heeft in 2012 een raamcontract met Eneco Warmte bv afgesloten voor de ’Inkoop van milieukundig onderzoek’ voor de regio Utrecht.

BODEMPROJECT NEDERLAND
Raamcontract Eneco voor inkoop milieukundig onderzoek

TAUW heeft in 2012 een raamcontract met Eneco Warmte bv afgesloten voor de ’Inkoop van milieukundig onderzoek’ voor de regio Utrecht.

Projectomschrijving

Eneco Warmte is de eigenaar en beheerder van de stadsverwarming in (regio) Utrecht, Rotterdam, en Den Haag en omgeving. Ieder jaar worden in december de trajecten, die het komende jaar vernieuwd moeten worden, bepaald.

De werkzaamheden aan deze trajecten voert Eneco buiten het stookseizoen (oktober t/m april) uit. Een belangrijk aspect voor de uitvoering is dat de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) waarin gegraven wordt, bekend moet zijn. Enerzijds vanuit veiligheidsoverwegingen, anderzijds vanuit milieuhygiënisch oogpunt.

TAUW adviseert Eneco op het gebied van milieuwetgeving, grondstromen en veiligheid & gezondheid. Indien nodig begeleidt TAUW ook de sanering. Daarbij zijn – naast bodemonderzoek – ook andere taken van belang voor het project, zoals afvalstroomnummers aanvragen of bemalingsadviezen uitvoeren. De omgevingsfactoren van ieder project zijn anders en vragen meer dan alleen het uitvoeren van onderzoek. TAUW denkt met Eneco mee vanaf de voorbereidingsfase tot in de uitvoeringsfase, waarin een flexibele en adviserende instelling essentieel is. Projecten voor Eneco zijn veelomvattend.

Bij deze projecten kan het gaan om een kleine locatie van één of twee putten, zoals bij het 5 Mei Plein in Utrecht. Of om grote en complexe projecten waarin verschillende afdelingen van TAUW samenwerken, zoals het project Coolhaven in Rotterdam en het project Croeselaan in Utrecht.

Projectinformatie

Periode:
2012 – 2021

Opdrachtgever:
Eneco Warmte bv

Betrokken TAUW adviseurs:

 • Joost Pierik
 • Yacintha Mulder
 • Machteld Caspers

“Goede voorbereiding is het halve werk. Met de ondersteuning van TAUW op het gebied van alle benodigde grond- en grondwateronderzoeken is Eneco in staat duidelijke randvoorwaarden mee te geven naar de aannemers voor het uitvoeren van de leidingprojecten.”

Coolhaven Rotterdam
(vervanging/reparatie)

Voor de Coolhaven Rotterdam heeft TAUW een onderzoek uitgevoerd naar de noodzakelijke vervanging en reparatie van de warmteleiding.

TAUW heeft hiervoor de volgende onderzoeken uitgevoerd:

 • Fase 1: Aanvullend milieukundig bodemonderzoek (als aanvulling op reeds beschikbare gegevens). Op basis van de resultaten zijn twee BUS-meldingen opgesteld/ingediend.
 • Fase 2: Begeleiden van het gehele saneringstraject (contact en overleg met bevoegd gezag, inzet MKB en indienen BUS-evaluaties).
 • Bemalingsadvies

2016-2020
Croeselaan Utrecht

Ten behoeve van de nadere engineering en aanleg van een nieuwe warmteleiding tussen de Kanaalweg en de Croeselaan in Utrecht heeft TAUW de volgende onderzoeken uitgevoerd:

 • Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek
 • Ecologisch onderzoek, bestaande uit een quickscan flora en fauna en een bomeninventarisatie
 • Explosievenonderzoek
 • Milieukundig bodemonderzoek
 • Geotechnisch grondonderzoek en advies
 • Geohydrologisch onderzoek en bemalingsadvies

“Alles gaat met passen en meten; als je niet meet, past het niet en als het niet past, moet je meten. Omdat Eneco het milieukundig onderzoek niet zelf kan ‘meten’, wordt TAUW ingeschakeld zodat het ‘past’."

Het eindresultaat

Eneco en TAUW zijn tevreden met de projecten die de afgelopen jaren zijn neergezet. Doordat Eneco de planning van projecten vroegtijdig met ons deelt, kunnen wij de nodige onderzoeken en trajecten daarvoor in gang zetten.

Door stakeholders vroegtijdig te benaderen en te bevragen, komen zij in de uitvoering niet voor verrassingen te staan. Zo ontzorgen wij Eneco bijvoorbeeld door contact te leggen met het bevoegd gezag als het gaat om milieukundige aspecten of onttrekkingen. TAUW behartigt daarbij de belangen van Eneco en neemt het bevoegd gezag hierin voortijdig mee.

Onze succesvolle samenwerking met Eneco heeft inmiddels tot een verlenging van het contract geleid. Deze nieuwe raamovereenkomst loopt tot 1 oktober 2024, met de mogelijkheid tot twee maal één jaar verlenging.

Vind je dit interessant?

Lees dan lekker verder met vergelijkbare artikelen!

Samenwerking

In de loop der jaren is tijdens de verschillende projecten een aantal vaste contacten opgebouwd, waarmee de communicatie spoedig en open verloopt.

De samenwerking kenmerkt zich door een gelijkwaardige houding, waarin samen naar de beste oplossingen wordt gekeken. TAUW neemt Eneco mee in wat nodig is als het gaat om wet- en regelgeving; Eneco geeft aan wat voor hen vereist is in de uitvoering.

Door deze open instelling weten beide partijen wat er speelt. Dat maakt dat we als TAUW ook kunnen inspelen op andere vraagstukken dan milieukundig advies en Eneco daarmee ontzorgen.

Het is onze verantwoordelijkheid om met verstand en zorg met onze bodem om te gaan.

Dat is waarom wij tot de bodem gaan om professionals te vinden die zich hier elke dag weer voor willen inzetten.

In 2020 heeft TAUW verontreinigde grond veilig en duurzaam gesaneerd op een voormalig industrieterrein in de metropoolregio São Paulo (Brazilië) met behulp van een thermisch activeringsmechanisme.

The World Bank en de regering van Kosovo (GOK) hebben het Greening Land-project geïnitieerd. De uitdaging bestond uit o.a. de ontwikkeling van een saneringsplan waarin landherontwikkeling is geïntegreerd.

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.