BODEMPROJECT NEDERLAND
Ondersteuning Aluchemie Botlek bij Greenfield project

TAUW ondersteunt Aluchemie in de transformatie van het terrein naar een greenfield.

BODEMPROJECT NEDERLAND
Ondersteuning Aluchemie Botlek bij Greenfield project

TAUW ondersteunt Aluchemie in de transformatie van het terrein naar een greenfield.

Projectinformatie

Eind 2021 sluit Aluchemie haar deuren. Daarmee verdwijnt na meer dan 50 jaar een bekende naam uit het Botlekgebied. TAUW ondersteunt Aluchemie in de transformatie van het terrein naar een greenfield.

Aluchemie is de grootste producent van anodes in Europa, waarmee ze een belangrijke schakel vormt bij de productie van aluminium. De laatste jaren is de productie van aluminium echter voor een groot deel naar het Midden-Oosten en Azië vertrokken. Daarom sluit Aluchemie eind dit jaar haar deuren.

Project Greenfield

Ruim een halve eeuw produceren heeft zijn sporen nagelaten. Het bedrijf laat een locatie na van circa 40 voetbalvelden, vol met installaties, ovens en infrastructuur boven en onder de grond.

“De ontmanteling van de gebouwen en installaties, verdere sloop en de bodemsanering is een uitdagend en uniek project gezien de omvang van het terrein en de planning”, licht Annette Haselhoff, consultant bij TAUW, toe. Annette voert vanuit haar rol de overall-regie in dit traject. Aluchemie streeft ernaar de bedrijfslocatie eind 2024 op te leveren zoals zij deze kreeg in 1962. Het project heeft niet voor niets de naam ‘Greenfield’ gekregen.

De nieuwe bestemming van het terrein is nog onduidelijk. Het productieproces van Aluchemie heeft een grote milieu- en stikstofruimte, dus naar verwachting zal het terrein niet lang onbenut blijven.

Aluchemie en TAUW

TAUW heeft al jaren een nauwe band met Aluchemie omdat wij voor het bedrijf de Health, Safety en Environment (HSE) werkzaamheden uitvoeren. In het voorjaar van 2021 hebben wij onze visie op het project Greenfield gegeven en onze expertise aangeboden. Dat heeft Aluchemie omarmt.

De sloop, ontmanteling en de bodemsanering zijn afzonderlijke en omvangrijke opgaven, die op elkaar afgestemd dienen te worden. Annette geeft aan dat binnen TAUW verschillende werkvelden en disciplines (waaronder bodem, ecologie, stikstof en vergunningen) nauw betrokken zijn en dat het belangrijk is dat deze werkvelden in het licht van de totaalopgave worden ingezet. “We pakken het stapsgewijs aan en gaan daarbij innovatief te werk. Zo hebben we onder andere drones ingezet bij de ecologische verkenning en innovatieve bodemonderzoekstechnieken.

Alles gaat in goed overleg met het Havenbedrijf Rotterdam (als eigenaar van de grond) en de verschillende bevoegde gezagen. Kortom veel afstemming en een gedegen multidisciplinaire aanpak.”

Vind je dit interessant?

Lees dan lekker verder met vergelijkbare artikelen!

Procesmatige puzzel

“Dit project raakt enorm veel werkvelden”, vervolgt Annette. “Wij hebben hiervoor alle benodigde diensten en specialismes in huis. Het is een procesmatige puzzel om alle werkzaamheden en belangen op elkaar af te stemmen.

Alle stukjes moeten op het juiste moment in elkaar passen, want er is weinig ruimte om uit te lopen. Een gedegen programma- en projectmanagement is van cruciaal belang. We hebben met Aluchemie een multidisciplinair team geformeerd. Bovendien kennen wij de regio, de omliggende bedrijven en het bevoegd gezag goed. Dat zorgt voor toegevoegde waarde en een groot wederzijds vertrouwen.”

Hoewel de aanleiding minder leuk is, is TAUW trots om deze regierol op te pakken. “Dit is ook voor ons een uitdagend project zowel op individueel-, team- en organisatieniveau. Iedereen werkt de komende jaren hard om dit tot een succes te maken.”

Het is onze verantwoordelijkheid om met verstand en zorg met onze bodem om te gaan.

Dat is waarom wij tot de bodem gaan om professionals te vinden die zich hier elke dag weer voor willen inzetten.

In 2020 heeft TAUW verontreinigde grond veilig en duurzaam gesaneerd op een voormalig industrieterrein in de metropoolregio São Paulo (Brazilië) met behulp van een thermisch activeringsmechanisme.

The World Bank en de regering van Kosovo (GOK) hebben het Greening Land-project geïnitieerd. De uitdaging bestond uit o.a. de ontwikkeling van een saneringsplan waarin landherontwikkeling is geïntegreerd.

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.