BODEMPROJECT São Paulo
Bodemsanering op zonne-energie

In 2020 heeft TAUW verontreinigde grond veilig en duurzaam gesaneerd op een voormalig industrieterrein in de metropoolregio São Paulo (Brazilië) met behulp van een thermisch activeringsmechanisme.

BODEMPROJECT São Paulo
Bodemsanering op zonne-energie

In 2020 heeft TAUW verontreinigde grond veilig en duurzaam gesaneerd op een voormalig industrieterrein in de metropoolregio São Paulo (Brazilië) met behulp van een thermisch activeringsmechanisme.

In 2000 was dit gebied al herontworpen en onderdeel geworden van een educatief centrum. Een bodem- en grondwateronderzoek bracht echter een aanzienlijke verontreiniging met gechloreerde vluchtige organische koolwaterstoffen aan het licht.

De relatief hoge grondwatertemperaturen in deze regio en de relatief hoge kansen op zonne-energie boden zeer gunstige voorwaarden voor het ontwikkelen van groene energieoplossingen en het faciliteren van een zeer duurzaam saneringsproces.

In de verontreinigings- en saneringszone installeerden we een dicht injectie- en extractiesysteem bestaande uit 70 putten in twee verschillende grondlagen.

Vind je dit interessant?

Lees dan lekker verder met vergelijkbare artikelen!

Na elke injectie- en incubatiefase worden de grondwaterputten bediend en wordt de oxidantoplossing bereid in een mengstation buiten de saneringszone om gezondheids- en veiligheidsrisico’s in de gevoelige gebruiksruimte van het onderwijscentrum te voorkomen. De injectievloeistof werd verwarmd met een zonnecollectorsysteem. Binnen de saneringszone fungeert een buffervat van 2 m³ als warmteopslagvat.

Dit project laat zien dat toepassingen van groene energie succesvol kunnen bijdragen aan de verduurzaming van saneringsprojecten die anders enorme hoeveelheden conventionele energie vergen.

Het is onze verantwoordelijkheid om met verstand en zorg met onze bodem om te gaan.

Dat is waarom wij tot de bodem gaan om professionals te vinden die zich hier elke dag weer voor willen inzetten.

De Europese Commissie heeft opdracht gegeven om de locaties te identificeren waar HCH in de 27 EU-lidstaten werd verwerkt en om een ​​volledige roudmap op te stellen voor duurzaam beheer van zeven verontreinigde locaties.

The World Bank en de regering van Kosovo (GOK) hebben het Greening Land-project geïnitieerd. De uitdaging bestond uit o.a. de ontwikkeling van een saneringsplan waarin landherontwikkeling is geïntegreerd.

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.