BODEMPROJECT NEDERLAND
Bodemsanering Fase 2 Olasfa

De provincie Overijssel betrok TAUW als contractmanager bij de sanering fase 2 van het oude Olasfa terrein.

BODEMPROJECT NEDERLAND
Bodemsanering Fase 2 Olasfa

De provincie Overijssel betrok TAUW als contractmanager bij de sanering fase 2 van het oude Olasfa terrein.

Projectinformatie

Periode: 2010 – 2021
Opdrachtgever: Provincie Overijssel

Betrokken TAUW adviseurs:

  • Henberto Remmerts 
  • Frank Volkering

Projectopdracht

De provincie Overijssel betrok TAUW als contractmanager bij de sanering fase 2 van het oude Olasfa terrein. TAUW verzorgde voor 11 jaar het contractmanagement, vanaf de aanbesteding en contractering tot aan de afronding van sanering fase 2.

In deze periode was TAUW een cruciale verbindende speler tussen de bodemtechnische saneringsopgave, de omgeving, het contract en de politiek (opdrachtgever).

Over het project

Na faillissement van de Olster Asfalt Fabriek (Olasfa) in 1983 was het 4 ha grote terrein zwaar verontreinigd met teer- en olieproducten tot wel 14 meter diepte.

Na enorme (stank)overlast door ondiepe ontgraving in fase 1 van de sanering wilde de provincie in fase 2 inzetten op innovatieve, in situ saneringstechnieken. Het doel van de sanering was om emissie van de verontreiniging op de IJssel te verlagen tot acceptabel niveau.

In 11 jaar is bij benadering 1.000 ton teer verwijderd. De bodem is nu zo schoon dat de rivier de IJssel is beschermd tegen emissie van de verontreiniging. Het project ontwikkelde zich tot een belangrijke casus.

Projectresultaat

Na 11 jaar saneren vertrekt de aannemer van het terrein en is de rivier de IJssel beschermd van verontreiniging met teer- en olieproducten.

De saneringsdoelstellingen zijn behaald. Daarnaast is door TAUW onderzoek uitgevoerd naar sulfaatminnende bacteriën en hun rol bij het afbreken van teerproducten in de bodem.

TAUW had een cruciale rol in de begeleiding van en samenwerking tussen partijen om de sanering tot een succesvol einde te laten komen.

Vind je dit interessant?

Lees dan lekker verder met vergelijkbare artikelen!

Samenwerking

Als contractmanager had TAUW tijdens het project een verbindende rol tussen de opdrachtgever (provincie Overijssel) en de aannemer.

Met de opdrachtgever was een intensieve samenwerking rondom de voorbereiding van de aanbesteding. TAUW is namens de opdrachtgever contractmanager geweest en heeft het saneringstraject begeleid. Daarbij adviseerde TAUW de opdrachtgever bij VtW en wist TAUW de betrokken partijen bij elkaar brengen en de sanering succesvol af te ronden.

Met de aannemer was de samenwerking vanuit twee rollen. Vanuit de rol als contractmanager werd gestuurd op contracteisen en -voorwaarden en volgde zakelijke afhandeling bij geschillen/issues. Daarnaast bood TAUW vanuit de rol als bodemspecialist technische ondersteuning bij de verbetering van hydrologische modellen en bij uitvoering ondersteunend bodemonderzoek

Het is onze verantwoordelijkheid om met verstand en zorg met onze bodem om te gaan.

Dat is waarom wij tot de bodem gaan om professionals te vinden die zich hier elke dag weer voor willen inzetten.

De Europese Commissie heeft opdracht gegeven om de locaties te identificeren waar HCH in de 27 EU-lidstaten werd verwerkt en om een ​​volledige roudmap op te stellen voor duurzaam beheer van zeven verontreinigde locaties.

The World Bank en de regering van Kosovo (GOK) hebben het Greening Land-project geïnitieerd. De uitdaging bestond uit o.a. de ontwikkeling van een saneringsplan waarin landherontwikkeling is geïntegreerd.

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.