BODEMPROJECT NEDERLAND
Bodemsanering BP Naaldwijk

TAUW heeft een in-situ bodemsanering op een locatie naast een tankstation van BP te Naaldwijk verzorgd.

BODEMPROJECT NEDERLAND
Bodemsanering BP Naaldwijk

TAUW heeft een in-situ bodemsanering op een locatie naast een tankstation van BP te Naaldwijk verzorgd.

Wat was de projectopdracht?

TAUW heeft een in-situ bodemsanering op een locatie naast een tankstation van BP te Naaldwijk verzorgd. Daarbij hebben we het werk als hoofdaannemer met een resultaatverplichting tegen een vaste prijs uitgevoerd.

De voorbereiding bestond uit het opstellen van een plan van aanpak ter goedkeuring van het bevoegd Wbb. Daarnaast is een Hazard Identification and Task Risk Assessment (HITRA) uitgevoerd om het werk veilig conform de eisen van BP te kunnen uitvoeren.

De in-situ bodemsanering bestond uit het aanbrengen van injectiefilters en het uitvoeren van twee injectierondes met Klozur® CR om de restverontreiniging met hoofdzakelijk benzeen in grond en grondwater te saneren tot beneden de Interventiewaarde. De chemische én biologische afbraak is opgevolgd met monitoring, waarbij aan de hand van milieukundige verificatie is vastgesteld dat het resultaat in grond en grondwater volledig is behaald.

Het voordeel van deze in-situ aanpak ten opzichte van een traditionele aanpak (middels ontgraving) is dat er veel minder overlast voor de omgeving is geweest. Er heeft geen tansport van verontreinigde grond plaatsgevonden, er was geen externe reiniging van grond nodig, en omdat er geen bemaling is toegepast waren er geen stabiliteitsrisico’s voor omliggende panden en waterkeringen. Vanuit milieuoogpunt dus ook een meest duurzaam resultaat.

Projectinformatie

Periode:
2019 – 2021

Opdrachtgever:
BP Europa SE – BP Nederland

TAUW adviseurs:

  • Joost Bakx
  • Bert Scheffer
  • Rutger Smeenk
  • Daan van Wieringen
  • Chris Hilgeman

“Het is prettig om met TAUW samen te werken; voor dit project zijn de doelstellingen neergezet en hier is op een veilige manier naar toegewerkt. Organisatie is essentieel voor een goed verloop, een goede samenwerking en het neerzetten van de beste teamprestaties. Deze kwaliteiten zie je bij TAUW duidelijk terugkomen.”

Het eindresultaat

TAUW heeft het volledige traject van bodemonderzoek tot en met uitvoering verzorgd en gemanaged. Door de verantwoordelijkheid én het management van het project op ons te nemen, hebben we als Master Service Agreement (MSA) contracthouder BP volledig ontzorgt.

Dit heeft geresulteerd in een goedkeuringsbrief van bevoegd Wbb dat de sanering is afgerond. Hiermee kan BP de locatie naast het tankstation definitief overdragen aan de toekomstige gebruiker.

Vind je dit interessant?

Lees dan lekker verder met vergelijkbare artikelen!

Samenwerking

TAUW heeft het werk samen met aannemer NTP uitgevoerd. TAUW was daarbij verantwoordelijk voor het projectmanagement en Syntraal, dochteronderneming van TAUW, heeft de begeleiding op locatie verzorgd en de milieukundige processturing.

De uitvoering is verzorgd door NTP en de milieukundig verificatie door een onafhankelijke partij, Ortageo.

Het is onze verantwoordelijkheid om met verstand en zorg met onze bodem om te gaan.

Dat is waarom wij tot de bodem gaan om professionals te vinden die zich hier elke dag weer voor willen inzetten.

In 2020 heeft TAUW verontreinigde grond veilig en duurzaam gesaneerd op een voormalig industrieterrein in de metropoolregio São Paulo (Brazilië) met behulp van een thermisch activeringsmechanisme.

The World Bank en de regering van Kosovo (GOK) hebben het Greening Land-project geïnitieerd. De uitdaging bestond uit o.a. de ontwikkeling van een saneringsplan waarin landherontwikkeling is geïntegreerd.

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.