Frank's
LIVING AMBITION

“Ik had mij nooit gerealiseerd dat ik werk kon krijgen in wat ik heel leuk vind om te doen.”
“Vogels, vlinders, libellen en plantjes kijken, dat deed ik al vanuit de kinderwagen. Mijn pa is bioloog, dus de interesse in de natuur is mij met de paplepel ingegoten”, vertelt Frank Aarts, Teammanager Ecologie en Senior Projectmanager. “De mooiste dagen waren ons jaarlijkse uitje. We reden dan met z’n tweeën in alle vroegte van Veldhoven naar Zeeland om daar zeevogels, kustvogels en zeehonden te bekijken. Dat vond ik geweldig.”

Sindsdien is er wat tijd verstreken en werkt Frank inmiddels ruim vijftien jaar bij TAUW op de afdeling Ecologie. Dat klinkt logisch gezien zijn interesse, maar van origine is hij afgestudeerd Geohydroloog en lag zijn specialisatie bij de waterhuishouding in de bodem. “Toen ik ging studeren, wilde ik breder opgeleid worden en daar sloot Aardwetenschappen heel mooi op aan. Tijdens mijn studie heb ik in mijn vrije ruimte wel wat ecologische vakken gevolgd, maar ik ben bij TAUW binnengekomen via mijn geohydrologische stage.”

‘Wat jij doet, dat wil ik ook!’

Een stage die uiteindelijk werd omgezet in een vast werkverband. “Ik deelde destijds als geohydroloog mijn werkkamer met een ecoloog en we hadden meteen een hele leuke klik. Toen dacht ik: wat jij doet, dat wil ik ook! Ik had mij nooit gerealiseerd dat ik werk kon krijgen in wat ik heel leuk vind om te doen. Namelijk in de natuur zijn, wandelen en genieten. En bij TAUW kan dat.”

Frank heeft zich door de jaren heen opgewerkt tot Teammanager Ecologie en Senior Projectmanager. De afdeling Ecologie bestaat uit een team van vijftig mensen, waarvan Frank er vijftien aanstuurt als teammanager. Daarnaast staat hij met beide benen in de praktijk als Senior Projectmanager. Zijn projecten zijn ruwweg op te delen in twee categorieën: projecten die moeten voldoen aan de strikte natuurwetgeving en projecten met een intrinsieke motivatie, bijvoorbeeld het vergoten van de biodiversiteit op dijken.

Zelfontwikkeling in eigen tempo

Zijn rol als Teammanager is volgens Frank een mooi voorbeeld van de groei die mensen kunnen doormaken bij TAUW. “Ik ben iemand die eerst het gevoel wil hebben dat ik het kan, voordat ik het ga doen. Jaren geleden hadden we één teammanager voor de afdeling en werd ik steeds meer betrokken bij het maken van keuzes, zoals welke kant we op wilden met het team. Dat informeel leiderschap beviel mij wel. Dus toen onze afdeling groter werd en de vraag kwam of ik teammanager wilde worden, zag ik dat wel zitten. Ik werd toen teammanager van veertien trainees en dat beviel ontzettend goed. Toen dacht ik: ‘Ik wil volwaardig teammanager worden voor de ecologen.’ Die weg der geleidelijkheid paste perfect bij mij.”

Impactvolle oplossingen

De ambities van Frank richten zich nu vooral op de impact die hij heeft op de wereld om hem heen. “Je bent nooit klaar met jezelf ontwikkelen. Mijn persoonlijke ontwikkeling is een belangrijke bijzaak, maar niet meer de hoofdzaak. Ik wil, vanuit mijn werk bij TAUW, impactvolle oplossingen aandragen, bijvoorbeeld voor het biodiversiteitsherstel in Nederland. En die impact maken we samen meer en meer. TAUW blijft zich ontwikkelen. Zo zijn we steeds meer bezig met de vraag hoe betekenisvol kunnen zijn in systeemverandering. En de jonge collega’s die bij TAUW binnenstromen staan erin met de gedachte: ‘We gaan het met z’n allen voor elkaar krijgen’. Dat vind ik prachtig en mijn ambitie zit dus ook erg op dat vlak.”

Volgens Frank is TAUW ook in staat om die impact te maken. “We zijn groot genoeg om mee te tellen. Ook internationaal zetten we steeds meer stappen. Bovendien zijn we allemaal gelijkgezinden. En als ik dan specifiek naar mijn eigen team kijk, durf ik te zeggen dat wij de grootste en kwalitatief beste groep ecologen in huis hebben. Tegelijkertijd is TAUW een heel vriendelijk en familiair bureau. Ik ben erg gevoelig voor sfeer. Hier zit ik echt op mijn plek en ik werk met leuke mensen, dus ik zie mezelf niet zomaar weggaan.”

Bewustwording

Daar komt bij dat Frank zit dagelijks in kan zetten voor thema’s van belang. “Ecologie en biodiversiteit is niet meer weg te denken. Hier zijn onze opdrachtgevers, maar ook mensen in het algemeen, zich enorm bewust van. Denk aan alle berichtgeving over de stikstofcrisis en de insectensterfte. Het is allemaal weer terug te voeren op het natuurlijk systeem.”

“Inmiddels heb ik twee kinderen en ik wil hen het belang van de natuur ook meegeven,” vervolgt Frank. “Ons favoriete vakantieplekje in Nederland is Texel, daar gaan we heel vaak naartoe. Laatst waren we er weer en vroeg ik aan de oudste: ‘Wat wil je gaan doen?’ ‘Nou, ik wil in ieder geval vroeg opstaan en met jou vogels gaan kijken.’ Dat vind ik dus zo cool, omdat ik vroeger precies zo was. Ik vind het geweldig dat ik de interesse in de natuur mag doorgeven aan een volgende generatie.”

Lees ook deze verhalen

De switch van Bouwkunde constructies naar Civiele techniek: “Het was een wereld die voor mij openging!”, aldus Büsra Demiryumruk, Ontwerper bij TAUW.
“Ik wilde meer creativiteit in mijn werk kwijt en zag overeenkomsten tussen mijn werk als stratenmaker destijds en mijn werk als ontwerper nu.
Quentin Brouwer heeft een dubbele rol als Technisch Manager en Ontwerpleider binnen TAUW. “Ik noem mijn werk altijd puzzelen voor professionals”

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.

Aanmelden
speeddate

*Met het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met ons privacybeleid.

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling...

…draag je direct én zichtbaar bij aan de leefomgeving. Projectontwikkelaars, (industriële) bedrijven, woningbouwcorporaties en overheden: allemaal kunnen ze bouwen op jou! Je adviseert, samen met jouw projectteam, opdrachtgevers over ruimtelijke procedures. Hier komt veel bij kijken: vergunningsaanvragen, het vertalen van de resultaten van milieuonderzoeken, milieueffectrapportages, het adviseren van de opdrachtgever bij het maken van keuzes en de vertaling naar producten en procedures. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd, zoals bijvoorbeeld MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Verkenning Oostvaardersoevers, provinciale mobiliteitsprojecten, zoals de N233 en N201 of aan project De Nieuw Kern.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Ruimtelijke Ontwikkeling:

Als Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Projectmanagement, Projectbeheersing en Contractvorming ...

…ben jij dé expert op het gebied van projecten. Binnen een projectorganisatie zoals TAUW is dat een flinke uitdaging, want projecten zijn onze core business! Waar andere collega’s specialist zijn op inhoud, ben jij degene die het overzicht houdt over het geheel. Je overziet de acties, risico’s, budgetten en scope en je bent in staat om deze te bewaken. Dit doe je niet alleen: je werkt samen met adviseurs, projectbeheersers, risicomanagers en contractspecialisten. Voorbeelden van projecten zijn MIRT-verkenningen Papendrecht-Gorinchem, Contractering dagelijks beheer en onderhoud vaarwegen provincie Zuid- Holland en Verkenning Oostvaardersoevers.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Projectmanagement:

Als Trainee Projectmanagement houd jij je onder andere bezig met:

Als Proces­begeleiding en Omgevings­management...

…maak jij het verschil: door oog te hebben voor de wensen van alle betrokken partijen, zorg je ervoor dat projecten soepel verlopen en dat iedereen zich gehoord voelt. Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd. Denk aan een wijkuitvoeringsplan, klimaatadaptatie en -beleid, herontwikkeling van landelijk gebied en infrastructurele projecten. Overal waar wij werken, staan we in verbinding met omwonenden, bedrijven, en overheden. Door jouw skills op het gebied van procesbegeleiding weet jij belanghebbenden te betrekken voor een effectieve samenwerking.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Proces­begeleiding en Omgevings­management:

Als Trainee Proces­begeleiding en Omgevings­management houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Industriële Transities...

…draag jij bij aan het toekomstbestendig maken van de industrie en bedrijventerreinen. Milieu- en klimaatproblematiek en de veranderende wetgeving zorgen er voor dat overheden en bedrijven anders moeten kijken naar de inrichting van de werk- en leefomgeving en het gebruik van grondstoffen. Er ontstaan verschillende transitieopgaven: denk aan de chemie- en energietransitie, klimaatverandering, circulaire economie en digitalisering. Jij gaat samen met je collega’s deze transitieopgaven vertalen naar concrete ambities, beleid en praktische oplossingen. Je werkt aan projecten zoals het berekenen van broeikasgasuitstoot en reductiepotentie bij een gemeente.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Industriële Transities:

Als Trainee Industriële Transities houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur...

draag jij bij aan een duurzame wereld door jouw data-skills in te zetten voor groenblauwe opgaves. In de snel veranderende wereld hebben onze klanten steeds complexere behoeften, waarbij digitale oplossingen essentieel zijn om de toekomst vorm te geven. Jij bent expert op het gebied van data en hebt affiniteit met de werkvelden ecologie en water. Denk bijvoorbeeld aan projecten zoals Dijkverbetering Meanderende Maas, Natuurontwikkeling De Oeverlanden of Systeemgericht advies en bodemonderzoek voor stikstofgevoelige habitattype landgoed Junne.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Dataspecialist Water en Natuur:

Als Trainee Dataspecialist Water en Natuur houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Civiele Techniek...

ben jij de analytische denker die innovatieve oplossingen bedenkt én ontwerpt voor uitdagende technische vraagstukken. Jouw grootste uitdaging is om in samenwerking met andere disciplines tot veilige, innovatieve en technische oplossing te komen die passen binnen de kaders van de opdrachtgever en beperkingen van de omgeving. Samen met collega’s sta je aan de tekentafel van een toekomstbestendig Nederland. Je bent actief in projectteams van verschillende omvang en vindt daarin jouw eigen weg. De diversiteit aan projecten is enorm. Voorbeelden zijn de dijkverbetering Meanderende Maas, renovatie van gemaal Middelpolder, het herinrichten van de binnenstad van Eindhoven en het verduurzamen van Eindhoven Airport.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Civiele Techniek:

Als Trainee Civiele Techniek houd jij je onder andere bezig met:

Als Trainee Water en Bodem Sturend...

…bijt jij je vast in de uiteenlopende gebiedsopgaven in het stedelijk en landelijk gebied. Denk aan opgaven zoals de stikstofcrisis, klimaattransitie, KRW- en Natura 2000-doelen en daarbij natuurlijk de wens (en landelijke beleidslijn) om water en bodem meer sturend te laten zijn. Tijdens jouw Traineeship ga je aan de slag met complexe vraagstukken op het gebied van gezonde water- en bodemsystemen, schoon en voldoende grondwater, transitieopgaven in de ondergrond en natuurlijk systeemherstel.

Dit maakt jou de ideale aanwinst voor het Traineeship Water en Bodem Sturend:

Als Trainee Water en Bodem Sturend houd jij je onder andere bezig met:

bedankt voor je aanvraag!

Leuk dat je wilt speeddaten met één van onze oud trainees. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om je afspraak te finaliseren.