Projectadviseur Team Watertechnologie
Juriaan Luijkx

Juriaan is gestart als trainee binnen TAUW, maar inmiddels heeft hij zijn plek gevonden binnen team Watertechnologie. Hier houdt hij zich bezig met onderzoeken voor vergunningen.

Projectadviseur Team Watertechnologie
Juriaan Luijkx

Juriaan is gestart als trainee binnen TAUW, maar inmiddels heeft hij zijn plek gevonden binnen team Watertechnologie. Hier houdt hij zich bezig met onderzoeken voor vergunningen.

Traineeship

Juriaan werkt op dit moment als projectadviseur binnen Team Watertechnologie. “Iets meer dan vier jaar geleden, na mijn opleiding Milieukunde aan de HAS in Den Bosch, ben ik als trainee gestart bij TAUW”. Via een studiegenoot die al stageliep bij TAUW, kwam Juriaan de campagne voor het traineeship bij TAUW tegen.

“Mijn studiegenoot was al heel erg te spreken over TAUW en toen ben ik direct gaan solliciteren. Het leuke is, is dat mijn studiegenoot nu ook bij TAUW werkt. Ik heb tijdens het Traineeship gewerkt binnen drie verschillende teams: Watertechnologie, Ontwerpbureau en Geluid. Het team waar ik nu onderdeel van ben, is Watertechnologie, maar ik doe ook nog een groter project bij team Geluid.”

“Tijdens mijn opleiding zag ik het vergunningen traject als iets stoffigs. Het zijn allemaal regeltjes en als je die de hele tijd moet doorlezen, daar is toch niets aan! Ik had tijdens mijn opleiding niet gedacht dat ik die kant op zou gaan. De wereld rondom vergunningen heeft mij positief verrast en ik vind deze thema's toch wel heel interessant!”

Thuis bij TAUW

Juriaan vindt het werken bij TAUW leuk en prettig. “Ik werk op een fijne manier samen met collega’s. Met drie andere collega’s ben ik veel met dezelfde projecten bezig en we overleggen veel met elkaar. Er komen regelmatig nieuwe dingen voorbij, bijvoorbeeld stoffen die nog nooit eerder getoetst zijn. We overleggen dan over hoe we het gaan aanpakken of hoe we iets gaan beoordelen en uitwerken”. Ook het klantencontact en het opvragen van gegevens bij Waterschappen vindt Juriaan leuk.

Wanneer je Juriaan vraagt hoe hij TAUW zou omschrijven, vertelt hij dat hij TAUW ervaart als een open organisatie. “Er zit wel variatie in functies, maar op de werkvloer merk je dat eigenlijk niet. Er is geen duidelijke hiërarchie. Iedereen is hartstikke vriendelijk. Wanneer je vragen hebt of ergens tegenaan loopt, wil iedereen je daarmee helpen. Ik voel mij thuis bij TAUW.”

Ook de mogelijkheid om thuis te werken is voor Juriaan prettig. “Op dit moment werk ik wat meer thuis door een verbouwing waar ik inzit, maar normaal werk ik meestal twee dagen op kantoor en drie dagen thuis.” Het werken bij TAUW ervaart Juriaan als dynamisch. Hij kan werken voor verschillende opdrachtgevers en aan verschillende vraagstukken. De dynamiek daarin vindt hij prettig. “Natuurlijk is het ook fijn om projecten te kunnen afronden, soms krijgen projecten dan nog wel een vervolg, maar dan is dat onderdeel afgelopen en kan je door met het volgende project.”

Vind je dit interessant?

Lees dan ook de ervaringen van andere Junior Adviseurs!

Dynamische werkdagen

Een werkdag van Juriaan ziet er elke keer weer anders uit. Vanuit huis of op kantoor is hij zaken aan het uitzoeken of uitwerken. “Bij immissietoetsen is het veel digitaal opzoeken en uitwerken in een bepaalde applicatie. Daarnaast heeft hij af en toe een bezoek aan bedrijven, om in gesprek te gaan met het bevoegd gezag. Dit kan zowel fysiek als digitaal. “Mijn rol is dan om als specialist de aanpak en uitgangspunten voor de immissietoets toe te lichten en te beargumenteren. We geven uitleg over waarom we bepaalde keuzes gemaakt hebben.”

Op dit moment werkt Juriaan aan tien projecten. Juriaan is bijvoorbeeld betrokken bij een project waarbij een Algemene Beoordelingsmethodiek wordt uitgevoerd. “Bij een ABM toets wordt onderzocht welke stoffen en mengsels allemaal gebruikt worden door een bedrijf en uiteindelijk via afvalwater geloosd worden. We beoordelen hoe bezwaarlijk bepaalde stoffen zijn voor het water waar het in geloosd wordt.”

Juriaan vindt het leuk dat hij in zijn werk een bijdrage kan leveren aan de duurzaamheid van bedrijven, door middel van vergunningen. Bijvoorbeeld als een bedrijf wil bijdragen aan een betere wereld of minder afval wil veroorzaken. 

Ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling

Juriaan vertelt dat hij binnen het Traineeship de mogelijkheid kreeg zichzelf te ontwikkelen door verschillende trainingen en traineemiddagen. “Dat vond ik echt positief, dat je met een groep collega’s die in hetzelfde schuitje zitten, hetzelfde traject doorloopt en elkaar daarin ook kunt helpen. Af en toe doe je projecten samen en zo leer je ook meteen mensen kennen die niet direct in je eigen team zitten. Dat is goed voor je persoonlijke ontwikkeling, dat je direct een netwerk hebt. Ik vind het prettig dat er binnen TAUW veel mogelijkheden tot ontwikkeling zijn. Onlangs ben ik begonnen met het mediorentraject. Tijdens dit traject verdiep ik mij in zelfmanagement, balans, het maken van keuzes, communicatie en samenwerking.”

In de toekomst wil Juriaan nog meer kennis opdoen op het gebied waar hij nu mee bezig is en zich daar verder in ontwikkelen. “Ik wil nog wat vaker aan tafel zitten bij bedrijven en soms wat lastigere zaken oppakken. Ik vind het coördineren van een project of de kant van projectleiding ook leuk, dus die kant zou ik wel op willen”. Op dit moment is Juriaan daar voor een deel al mee bezig. 

“Binnen Watertechnologie zijn het vaak wat kleinere projecten. Maar bijvoorbeeld bij team Geluid heb ik nu een project waar ik de volledig coördinatie doe. Ik zit bij dat project ook wekelijks aan tafel met de opdrachtgever, Rijkswaterstaat, om de voortgang van het project te bespreken en de planning af te stemmen. Ik vind het gaaf dat ik in dit project deze rol heb gekregen!”

Juriaan Luijkx
Projectadviseur Team Watertechnologie

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.