Omgevingsmanager
Renze Haitsma

De grootste uitdaging in het werk van Renze: bewoners van een projectgebied zo goed mogelijk inlichten en meenemen in de gebiedsplannen. “Vaak vinden bewoners het prima als er iets moet gebeuren, maar de term “not in my backyard” is wel een bekende. De uitdaging is om iedereen aan boord te houden, maar ook om duidelijkheid te scheppen over de plannen voor het gebied.” Renze Haitsma, Omgevingsmanager bij TAUW

Omgevingsmanager
Renze Haitsma

De grootste uitdaging in het werk van Renze: bewoners van een projectgebied zo goed mogelijk inlichten en meenemen in de gebiedsplannen. “Vaak vinden bewoners het prima als er iets moet gebeuren, maar de term “not in my backyard” is wel een bekende. De uitdaging is om iedereen aan boord te houden, maar ook om duidelijkheid te scheppen over de plannen voor het gebied.” Renze Haitsma, Omgevingsmanager bij TAUW

Het begon bij een stage

Renze begon zijn loopbaan bij TAUW in 2016 als stagiair. “Ik deed onderzoek naar toekomstbestendige watersystemen,” vertelt hij. Tijdens zijn stage heeft Renze interviews afgenomen bij twaalf waterschappen om de problemen in hun watersysteem in kaart te brengen en te adviseren hoe we dat kunnen veranderen.

“Ik werkte drie dagen per week aan mijn onderzoek en werkte daarnaast twee dagen mee op de afdeling ruimtelijk ontwikkeling. Hier schreef ik bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen of milieueffectrapportages. De afwisseling tussen onderzoek en meeloopwerkzaamheden vond ik erg fijn,” vertelt Renze.

“Mijn stageperiode duurde van september tot februari en in december werd mij gevraagd of ik na de stage bij TAUW in dienst wilde komen. Dit vond ik een hele waardering!” Inmiddels is het al zeven jaar geleden dat Renze stage heeft gelopen, maar hij werkt nog steeds met veel plezier bij TAUW.

"Het leuke aan werken bij TAUW is de vrijheid die je krijgt. Er is geen vast pad dat je moet volgen wanneer je bent aangenomen, dat is erg fijn,"

Na zijn stage is hij eerst verdergegaan met de werkzaamheden die hij tijdens zijn stageperiode al uitvoerde. Na een tijdje merkte Renze dat zijn interesse toch meer uitging naar het contact met de stakeholders dan naar het schrijven van adviesrapporten. “Ik wilde graag meer contact met de buitenwereld en had al wel wat meer meegekregen van de omgevingsmanagers. Na overleg met mijn teammanager hebben we gekeken hoe ik hier naartoe kon groeien”.

De groei naar het omgevingsmanagement ging in het begin via een junior-senior combinatie “Ik ondersteunde de omgevingsmanager, zo ging ik bijvoorbeeld mee op gesprek, beheerde ik informatie over gesprekken en klanteisen in het systeem. Dit groeide stap voor stap uit tot meer verantwoordelijkheden en eigen projecten,” vertelt Renze over zijn groei binnen TAUW.

Renzes rol als Omgevingsmanager

Renze vertelt enthousiast over zijn werk. “Als Omgevingsmanager fungeer ik als het gezicht naar buiten toe en ben ik de schakel tussen het project en de stakeholders.” Renze geeft aan dat het regelen van vergunningen en coördineren van conditionerende onderzoeken ook onderdeel is van omgevingsmanagement. Toch is stakeholder­management het belangrijkste onderdeel van zijn functie bij TAUW.

“Mijn taak is om het project te verbinden met de omgeving. Zo organiseer ik inloopbijeenkomsten en informatieavonden voor bewoners in het gebied waar het project zich afspeelt.” Het doel? Zorgen dat bewoners geïnformeerd worden over het project, zich gehoord voelen en de kans krijgen om inspraak te hebben.

Renze Haitsma
Omgevingsmanager

De voorkeur van Renze gaat uit naar het werken aan ‘groenblauwe’ projecten, dit zijn projecten die zich richten op het herstellen of creëren van natuurgebieden. “Het landschapstype verschilt door heel Nederland,” merkt Renze op, wijzend op de verschillende projecten waar hij aan heeft gewerkt.

Hij geeft een leuk voorbeeld van een recent project: “Een van de projecten waar ik nu aan werk is een project voor het waterschap in Groningen, waar de watergangen moeten worden gebaggerd. De baggerspecie komt op het land van de boeren te liggen, hierover moeten de boeren ingelicht worden en een overeenkomst tekenen. Dit betekent dat ik bij de boeren langs ga op gesprek.”

Toch is er één project die Renze het meest bij gebleven: de ontwikkelopgave Natura2000 Punthuizen-Stroothuizen (een Natura2000 gebied in Twente). “In het gebied waren problemen met verdroging, verzuring en de vermesting van het gebied, wat ervoor zorgde dat de natuur hard achteruit holde. Doel van dit project was het maken van een inrichtingsplan voor het natuurgebied en de landbouwpercelen eromheen. Aanpassen van de waterhuishouding en veranderen van het landgebruik waren de eerste stappen in het natuurherstel.

De prachtige omgeving, het leuke projectteam en het vele contact met gebiedspartijen maakten dit een erg leuk project. Dit was het eerste project waar ik als beginnend omgevingsmanager bij werd aangehaakt en het bleek direct ontzettend leerzaam’’.

Het uitstippelen van mijn eigen pad

“Het leuke aan werken bij TAUW is de vrijheid die je krijgt,” legt Renze uit. “Er is geen vast pad dat je moet volgen wanneer je bent aangenomen, dat is erg fijn,” voegt Renze toe. De vrijheid reikt niet alleen tot het ontdekken van persoonlijke interesses, maar strekt zich ook uit tot de flexibiliteit in de uitvoering van werk en waar en hoe het wordt uitgevoerd. Renze is een echt buitenmens en heeft naast zijn baan bij TAUW ook een eigen hoveniersbedrijf, “Vanuit TAUW heb ik de vrijheid gekregen om een dag minder te gaan werken en dit erbij naast te kunnen doen.”

Renze vindt het erg fijn dat er met hem wordt meegedacht. “Naast mijn werk als omgevingsmanager heb ik ook in een aantal projecten de rol van projectleider zodat ik die vaardigheden ook kan ontwikkelen.” Hij geeft aan dat zijn ambities liggen op het gebied van de projectleiding. Niet alleen voor de planning en financiën maar betrokkenheid bij de inhoud van projecten. “Er wordt op dit vlak goed met mij meegedacht. Zo heb ik vorig jaar ook een loopbaan coaching gesprek gehad om te kijken wat er nu bij mij past en waar ik de komende jaren naar wil ontwikkelen, de ruimte hiervoor ervaar ik als erg prettig!”

Renze Haitsma
Omgevingsmanager

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.