Junior Adviseur Watertechnologie
Fleur Rempe

“Mijn werk bij TAUW heeft veel overeenkomsten met mijn stage. Natuurlijk met meer verantwoordelijkheid nu, maar ik voelde al snel dat ik echt deel uitmaakte van het team.” Fleur Rempe, Junior Adviseur Watertechnologie.

Junior Adviseur Watertechnologie
Fleur Rempe

“Mijn werk bij TAUW heeft veel overeenkomsten met mijn stage. Natuurlijk met meer verantwoordelijkheid nu, maar ik voelde al snel dat ik echt deel uitmaakte van het team.” Fleur Rempe, Junior Adviseur Watertechnologie.

De kers op de taart: Een presentatie in Brugge!

Voordat Fleur bij TAUW begon volgde ze de opleiding Milieuwetenschappen, met specialisatie in milieutechnologie, aan de Universiteit in Wageningen (WUR). Ze was op zoek naar een afstudeerplek en had voorafgaand aan de online carrièredag van de WUR een lijstje gemaakt van haar interesses. Na de presentatie van TAUW van collega Mirit uit het team Watertechnologie wist Fleur waar ze wilde afstuderen: bij TAUW! “Na afloop van de bedrijvendag stuurde ik Mirit een berichtje en niet veel later begon ik aan mijn afstudeerstage bij TAUW.”

Fleur vertelt vol enthousiasme over het onderzoek dat ze tijdens haar stage heeft mogen doen: “Voor mijn afstudeerstage deed ik onderzoek gericht op het verwijderen van microverontreinigingen uit gezuiverd afvalwater aan de hand van natuurlijke zuiveringssystemen. Dit was een literatuuronderzoek waarmee ik mijn bijdrage leverde aan grootschalig onderzoek van de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), waar TAUW bij aangesloten was.”

Naast het onderzoek wat Fleur heeft uitgevoerd kreeg ze vanuit team Watertechnologie ook de kans om mee te werken aan andere projecten binnen het team. “Het leuke is dat mijn werkzaamheden nu weinig verschillen van wat ik tijdens mijn stage heb meegekregen. Natuurlijk heb ik nu wel meer verantwoordelijkheden, maar ik had tijdens mijn stage al wel echt het gevoel dat ik aan het werk was bij TAUW. Ik kreeg voldoende vertrouwen en vrijheid om mee te werken,” vertelt Fleur.

Na het afronden van haar stage is Fleur bij TAUW in dienst gekomen, met als kers op de taart een presentatie van de resultaten van het onderzoek waar ze tijdens haar afstudeerstage aan heeft bijgedragen, op een conferentie in Brugge!

In de diepte van watertechnologie: Huidige projecten en interesses

De dagen van Fleur bestaan uit een grote diversiteit aan werkzaamheden, van laptopwerk voor literatuuronderzoek en data-analyse, tot interviews en locatiebezoeken bij klanten. 

Daarnaast mag ze soms met de verschillende stakeholders in gesprek: “Zo was ik gisteren bijvoorbeeld voor een werksessie in Rotterdam, waar we samen kwamen met de mensen van het waterschap, het drinkwaterbedrijf en de gemeente. Deze sessie was georganiseerd omdat er een nieuw dorp wordt gebouwd en er gekeken moet worden hoe we op een duurzame manier om kunnen gaan met water. 

Aan de ene kant dus de focus op het besparen van drinkwater en aan de andere kant kijken we ook of er nog energie en waardevolle grondstoffen teruggewonnen kunnen worden uit het afvalwater. Tijdens deze sessie hebben we de verschillende ambities in kaart gebracht om dit te kunnen vertalen naar verschillende oplossingen.” 

Fleur geeft aan veel energie te krijgen van deze sessies “Ik zie het als een mooie uitdaging om deze verschillende ambities samen te brengen tot een passende oplossing,” vertelt Fleur.

Fleur Rempe
Junior Adviseur Watertechnologie

Eén van Fleur’s favoriete thema’s is nieuwe sanitatie. Dit houdt in dat je op een duurzamere manier omgaat met afvalwater. “Dat vind ik het meest interessante onderwerp, omdat het heel actueel is. Nu spoelen we eigenlijk heel veel waardevolle stoffen en water weg naar het riool, terwijl we er veel meer mee zouden kunnen,” vertelt Fleur vol enthousiasme. “Nieuwe sanitatie gaat niet alleen over het zuiveren van afvalwater, maar er zit ook een stuk omdenken in. Dus het terugwinnen van waardevolle stoffen en energie, terwijl we aan de andere kant ook nog eens zorgen voor vermindering van drinkwatergebruik.”

Momenteel werkt Fleur ook aan een project over het verbruik en hergebruik van ijzerzouten voor fosforverwijdering uit afvalwater. “Een complexe taak, waarbij we data verzamelen van waterschappen om vraag en aanbod te koppelen. Hierbij onderzoeken we de mogelijkheid om resterend ijzer uit de drinkwaterproductie in te zetten op een rioolwaterzuivering.”

"Ik had tijdens mijn stage al wel echt het gevoel dat ik aan het werk was bij TAUW. Ik kreeg voldoende vertrouwen en vrijheid om mee te werken"

Het kantoor als ontmoetingsplek

Fleur ervaart TAUW als een fijne werkgever: “Ik zie TAUW als een prettige en vriendelijke werkgever, de organisatie heeft een hele platte structuur waar ruimte is voor eigen inbreng. Dit zie je ook weer terug in de participatieregeling van TAUW, waarbij je met een vast contract door aankoop van aandeelcertificaten deels eigenaar van TAUW bent.”

Daarnaast ziet Fleur de flexibiliteit binnen TAUW als een groot pluspunt. “Deze flexibiliteit komt niet alleen terug in de werktijden en de mogelijkheid om deels thuis te werken, maar ook dat er bij projecten wordt gekeken naar de wensen en talenten van de collega’s. Ik kan aangeven waar ik behoefte aan heb, wat ik meer zou willen doen en welke projecten daar het meest bij aansluiten ,” vertelt Fleur.

Zelf werkt ze twee dagen per week op kantoor “Het team is erg gezellig, de samenwerkdagen op kantoor staan echt in het teken van elkaar ontmoeten en met elkaar sparren. De dagen dat ik op kantoor ben, zorg ik er altijd voor dat ik daar wat ruimte voor heb.”

Fleur Rempe
Junior Adviseur Watertechnologie

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.