Ontwikkeling bedrijventerreinen Schiphol Trade Park en Osdorp voor SADC

TAUW werkt al jaren voor projectontwikkelaar SADC (Schiphol Area Development Company) aan het ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen Schiphol Trade Park (STP) en Osdorp. Samen werken wij aan het verwezenlijken van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Ontwikkeling bedrijventerreinen Schiphol Trade Park en Osdorp voor SADC

Schiphol Trade park

Het hoogwaardige bedrijventerrein Schiphol Trade Park wordt ontwikkeld ten zuidwesten van Amsterdam Airport Schiphol. Het huidige landbouwgebied van 2 bij 1,5 km wordt in twee fases ontwikkeld naar een bedrijventerrein. In het gebied zijn veel stakeholders, maar is ook de cultuurhistorische Geniedijk Haarlemmermeer een object om rekening mee te houden. De Geniedijk loopt door het STP-gebied en is onderdeel van de Stelling van Amsterdam.

TAUW is voor SADC de ‘trusted advisor’ en verantwoordelijk voor 7 thema’s en meerdere projecten binnen STP. Er worden vanuit SADC hoge eisen gesteld aan de bedrijventerreinen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid: de bedrijven én de openbare ruimte moeten voldoen aan hoge eisen, waarbij wij kunnen adviseren

De zeven thema’s zijn bodem (water- en landbodem), grondstromen, ecologie, openbare verlichting & camerabeveiliging, verkeersregelinstallaties, kabels & leidingen en bouwkostenramingen. Voor deze thema’s voert TAUW conditionerende onderzoeken uit, maken we ontwerpen of leveren we advies. Daarnaast voeren wij projecten uit waarbij dochteronderneming Syntraal verantwoordelijk is voor de uitvoeringsbegeleiding met directievoering en toezichthouding.

TAUW is nauw betrokken bij de volgende projecten/werkzaamheden binnen Schiphol Trade Park:

Bedrijventerrein Osdorp

Het hoogwaardige bedrijventerrein Business Park Amsterdam Osdorp wordt ontwikkeld ten westen van Amsterdam Osdorp en ten noorden van Amsterdam Airport Schiphol. Binnen dit bedrijventerrein worden hoge eisen gesteld aan duurzaamheid, circulariteit, energietransitie, biodiversiteit en sociale verbondenheid. TAUW heeft deze opdracht één-op-één van SADC gegund gekregen, doordat wij eerder hebben laten zien duurzaamheid goed te kunnen implementeren in het ontwerpproces.

De aanpak voor dit project was dan ook zeer vernieuwend. Er vindt geregeld ambitie-uitholling plaats bij de technische vertaling van het stedenbouwkundige idee. Binnen dit project is een procesmanager, doordrenkt met duurzaamheidskennis, als ontwerpleider aangesteld. Hierdoor kwam de creativiteit van de stedenbouwkundigen meer in balans met de technische kennis. Deze rolvernieuwing en een integrale aanpak heeft geleid tot een bijzonder hoog presterend ontwerp, op zowel duurzaamheid als ruimtelijke kwaliteit en zonder dat deze duurder is geworden. Hiernaast is een sleutelfiguur ingezet die de schakel vormt tussen het conceptuele ontwerpproces en het technische ontwerpproces, wat bijzonder effectief bleek. Daarmee konden de ontwerpers floreren in hun opgaves m.b.t. het technisch ontwerp en klimaatadaptatie (waterhuishouding).

TAUW heeft de volgende werkzaamheden verricht: 

  • Leiden van het ontwerpproces van het voorontwerpinrichtingsplan onder leiding van een duurzaamheidsmanager
  • Integrale aanpak om te komen tot een definitief ontwerp (DO) van watergangen en bruggen met ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid als belangrijke pijlers
  • Vormgeven van de uitvoering en realisatie: aanbesteding, directievoering en toezicht, fasering met de aannemer in kaart brengen
  • BREEAM certificering: openbare ruimte

Door de hoge duurzaamheidsambities werden de ontwerpers uitgedaagd om buiten de gebaande paden te treden. Een voorbeeld hiervan is het werken zonder ophogingen terwijl het business park wordt gerealiseerd in het diepste punt van Amsterdam. Er moet dus gewerkt worden met de aanwezige klei in plaats van het aanvoeren van enorme hoeveelheden zand. Ontwerpers hebben veel vrijheid gekregen om hier mee aan de slag te gaan en naar nieuwe mogelijkheden te zoeken. Deze vrijheid bleek uitstekend te hebben gewerkt. Ook werd innovatiekracht verwacht van bijvoorbeeld Waternet voor de inpassing van riolering en waterleidingen.

Naast duurzaamheidseisen voor de ontwikkeling van het business park worden ook aan de te vestigen bedrijven duurzaamheidseisen gesteld. Uiteindelijk is het de ambitie om het business park energieleverend te maken en wordt de openbare ruimte klimaatbestendig, circulair en energiebewust ingericht. Hierbij is ook gedacht aan de koppeling met de bewoonde omgeving. Zo wordt er bijvoorbeeld een fruitboomgaard en zorgboerderij aangelegd en is aansluiting gezocht met het gebiedsconcept van de Tuinen van West.

Samenwerking

TAUW een langdurige samenwerking met SADC opgebouwd voor de duurzame ontwikkelingen van de bedrijventerreinen. Voor de twee businessparken voert TAUW verschillende taken uit binnen een breed pallet aan verantwoordelijkheden. SADC waardeert TAUW om ons gemotiveerde en gebonden team, geleverde prestaties en het feit dat gedurende het proces de samenwerking tussen SADC en haar partners is verhoogd. SADC is een hele interessante klant met toekomstsperspectief. TAUW en SADC passen qua organisaties goed bij elkaar, en wij hopen te kunnen blijven investeren in elkaars ontwikkeling en de verschillende stakeholders tevreden te houden.

Het eindresultaat

De gehele gebiedsinrichting van Schiphol Trade Park zal naar verwachting nog circa 10 jaar in beslag nemen. Ook de ontwikkeling van het bedrijventerrein Osdorp zal nog enkele jaren duren, en Mixity is pas in de voorbereidingsfase. De komende jaren zal TAUW de samenwerking met SADC voortzetten om deze duurzame en innovatieve businessparken van Europa te realiseren.

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.