Duurzame stedelijke
ontwikkeling campus TU Delft

TAUW werkt voor de TU-Delft aan de duurzame stedelijke ontwikkeling van het circa 160 hectare grote campusterrein. Het is een omgeving met een hoge omgevingssensitiviteit, met 30.000 studenten, wetenschappers, bezoekers en medewerkers.

Duurzame stedelijke ontwikkeling campus TU DELFT

Over het project

TAUW werkt voor de TU-Delft aan de duurzame stedelijke ontwikkeling van het circa 160 hectare grote campusterrein. Het is een omgeving met een hoge omgevingssensitiviteit, met 30.000 studenten, wetenschappers, bezoekers en medewerkers.

De universiteit behoort tot de top 20 van beste technische universiteiten ter wereld en er zijn ook bedrijven gevestigd op de campus. Deze unieke populatie vraagt om een campus met faciliteiten en voorzieningen die nu en in de toekomst optimaal ruimte biedt aan baanbrekend onderzoek en excellent onderwijs. 

Verduurzaming van de campus

De TU-Delft werkt aan verduurzaming van de campus, waarbij gestreefd wordt naar zo min mogelijk impact op het milieu en zo positief mogelijke maatschappelijke impact. De hoge duurzaamheidsambities van de TU-Delft, zoals een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030, sluiten goed aan bij het gedachtegoed van TAUW. Ook een gezonde en inclusieve campus waarbij aandacht is voor een positieve impact op de biodiversiteit, ecologie en de maatschappij is een belangrijke ambitie van de TU-Delft.

Om dit te bereiken heeft de TU-Delft TAUW en de andere raamcontactanten binnen het raamcontract ‘adviesdiensten t.b.v. civiele projecten’ advies gevraagd om met innovatieve oplossingen te komen voor de verduurzaming van de campus. De Campus Real Estate & Facility Management (CREFM) realiseert voor de TU-Delft de civiele projecten en draagt bij aan de ambities en toekomst van de TU-Delft. CREFM is onze opdrachtgever.

De advieswerkzaamheden betreffen onder andere een duurzame aanpak van wegen, fiets- en wandelpaden, vergroening van de omgeving, aanleg van waterpartijen met natuurvriendelijke oevers (NVO’s), uitbreiding van trambaanhaltes, aanleg van een warmte-koudeleiding (WKO-bron), riolering, openbare verlichting, en het bouw- en woonrijpmaken van bijvoorbeeld studentenhuisvesting. Van ondersteuning, planvorming en ontwerpen tot en met acceptatie en opleverdossier.

TAUW heeft onder andere in de afgelopen jaren aan de volgende projecten gewerkt:

  • Toepassen van water- en bodemsturende maatregelen zoals de wadi en vergroening bij het project ‘Herinrichting Landbergstraat Delft’
  • Woonrijpmaken van de openbare ruimte bij studentenwoningen Balthazar van der Polweg, waarbij vergroening van het voorplein één van de speerpunten is geweest om hittestress te voorkomen

Werkzaamheden voor TAUW (en raamcontractpartners) om de duurzaamheidsambities de komende 8 jaar te verwezenlijken kunnen zijn:

  • Ontwerpen middels een circulaire checklist. Voor iedere ontwerpfase kunnen hiermee duurzaamheidsmaatregelen worden geborgd.
  • Ontwerpen van natuurvriendelijke oevers (NVO’s) om de waterkwaliteit te verbeteren en duurzame verblijfplekken te creëren rond de watergangen met duurzame bruggen


Het eindresultaat en de samenwerking

We hebben de afgelopen jaren vele mooie projecten gedaan voor de TU-Delft en we zetten ons de komende 8 jaar in om de samenwerking in de toekomst voort te zetten en samen te blijven innoveren en verduurzamen.

TAUW nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in en ontvang maximaal 5 keer per jaar onze nieuwsbrief.