Waterbouw

Waterbouw en Nederland zijn praktisch synoniemen van elkaar. Zonder sluizen, gemalen, dijken en kades zou Amersfoort aan zee liggen. Tauw houdt een groot deel van Nederland droog. Wij hebben ruim 200 gemalen ontworpen en gerenoveerd waarmee we marktleider zijn in Nederland. Waterveiligheid en waterbeheersing staan dan ook, naast waterkwaliteit, centraal in onze advisering.

Natuurlijk houden we ons bezig met meer waterbouwvraagstukken dan alleen gemalen. Zuiveringsinstallaties waarvoor we nieuwe zuiveringsmethoden bedenken, passages om vissen heelhuids door stuwen te laten zwemmen… het zijn slechts een paar voorbeelden. Wat deze projecten gemeen hebben is de brede en veelomvattende blik waarmee Tauw werkt aan een waterbouwvraagstuk. Een sluis, gemaal, brug of stuw betekent natuurlijk vaak een ingreep in het landschap met alle benodigde vergunningen en procedures van dien.

  • Gemalen
  • Waterkeringen
  • Waterberging
  • Sluizen
  • Stuwen
  • Vispassages
  • Aquaducten en vaarwegen
  • Waterbehandeling
  • Kades en oevers
Pagina delen