Water

Klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling, steeds meer water in onze rivieren… stuk voor stuk bedreigingen voor de toekomst van Nederland. We staan voor de opgave om ons watersysteem op orde te krijgen én te houden. Tauw draagt daar zijn steentje aan bij. Wij bekijken klimaatvraagstukken vanuit onze brede kennis op het gebied van water, energie, ruimtelijke ordening en civiele techniek. Daarmee slaan we een brug tussen kennis en beleid en zijn we een drijvende kracht in het proces van beleid naar uitvoering.

Natuurlijk houden we ons bezig met meer dan alleen klimaat. Beekherstel, afkoppelen, retentie, projecten in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier… het zijn slechts een paar van de onderwerpen waar Tauw aan werkt.

  • Waterbodems
  • Oppervlaktewater
  • Riolering
  • Grondwater
  • Water in landelijk gebied
  • Stedelijk water
  • Slibverwerking
  • Watersysteemanalyse
  • Waterplannen
Pagina delen