Water

De ‘wortels’ van Tauw liggen in het water; in 1928 zijn we opgericht als Technisch Adviesbureau voor de Unie van Waterschappen. Toen lag de focus vooral op de overgang van stoom- en dieselgemalen naar een elektrisch aandrijving. Nu ruim 90 jaar later – is ‘water’ nog steeds actueel, want we kampen met klimaatverandering, een stijgende zeespiegel, een dalende bodem en een afnemende hoeveelheid zoet water. Onze waterexperts adviseren en ondersteunen gemeenten,  Waterschappen en zakelijke partijen bij hun watervraagstukken. Innovatie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke speerpunten. Met de juiste langetermijnvisie heeft Nederland ook in de toekomst droge voeten, voldoende en schoon water en een veilige leefomgeving.

Binnen het vakgebied water houden we ons onder andere bezig met:

  • Strategie en beleid; assetmanagement, financiering, integrale zuiveringsplannen en omgevingsmanagement
  • Waterketen; grondstoffen en energie, circulaire economie, industriële lozingen, nieuwe sanitatie, waterwinning, waterzuivering en zeer zorgwekkende stoffen (ZZS).
  • Watersysteem; grondwater, stedelijk watersysteem, waterkwaliteit, waterinfrastructuur en wateroverlast en -tekort
  • Waterveiligheid; toetsing waterkeringen, planvorming en ontwerp, contractvorming en realisatie, zorgplicht
  • Waterbodem; onderzoek en risicogestuurd beheer en onderhoud
Pagina delen