Milieu

Bedrijven en overheden worden steeds vaker geconfronteerd met veelomvattende en complexe milieuvraagstukken. Het maken van fouten bij de naleving van procedures en normen kan zeer kostbaar zijn en vertragend werken op de realisatie van plannen. Daarom neemt Tauw zijn klanten alle milieuvraagstukken uit handen. Wij zorgen ervoor dat ze voldoen aan normen voor bijvoorbeeld lichtkwaliteit, bodembescherming, geluid of externe veiligheid en tegelijkertijd voldoende ruimte overhouden om te ondernemen.

Bij milieuvraagstukken komt vaak meer kijken dan alleen de milieutechnische aspecten. We bieden onze klanten een oplossing die compleet, duurzaam en haalbaar is. Daarbij nemen we ook maatschappelijke, financiële en juridische aspecten mee.

 • Duurzame energie
 • Luchtkwaliteit
 • Afvalwater
 • Ecologie
 • Bodemrisicoanalyse
 • Vergunningen
 • Geluid
 • Geurproblematiek
 • Rest- grond- en bouwstoffen
 • Externe veiligheid
 • Audits en Due Dilligence
Pagina delen