Inrichting leefomgeving

Tauw maakt zich hard voor een duurzame, gezonde, veilige en klimaatbestendige leefomgeving. Onder andere door aanpassingen in bestemmingsplannen, veranderen­de visies, gebiedsontwikkelingen en klimaatverandering verandert er regelmatig wat in de inrichting van de leefomgeving. Door onze brede planologische-, inrichtings- en ontwerpkennis én onze participatieve aanpak schakelen gemeenten, provincies, waterschappen en aannemers ons in bij hun (her)inrichtingsvraagstukken.

Binnen het vakgebied inrichting leefomgeving houden we ons onder andere bezig met:

 • Omgevingsmanagement
 • Inrichting openbare ruimte
 • Klimaatadaptatie
 • Gezonde leefomgeving
 • Locatieontwikkeling in de leefomgeving
 • Milieueffectrapportages
 • BREEAM
 • Verlichting
 • Burgerparticipatie via o.a. virtual reality en augmented reality
 • Omgevingswet
 • Landschap en stedenbouw
Pagina delen