Infrastructuur

Een veilige en duurzame infrastructuur is onmisbaar voor een toekomstbestendige samenleving. Infrastructurele ingrepen hebben vaak een grote impact op de leef-omgeving, niet alleen vanwege de hoge kosten die ermee gemoeid zijn (in Nederland ligt voor miljarden euro’s aan infrastructuur), maar ook omdat er ontzettend veel stakeholders betrokken zijn. Draagvlak, duurzaamheid en innovatie zijn voor ons sleutelwoorden binnen dit soort projecten. We werken daarom altijd volgens de aanpak Duurzaam GWW en zetten de kwaliteit van (en voor) de omgeving centraal.

Binnen het vakgebied infrastructuur houden we ons onder andere bezig met:

 • Aanpak Duurzaam GWW
 • Ontwerp en realisatie natte en droge infra
 • Verkenningen, planstudies, planuitwerkingen
 • E.R. voor infrastructuur
 • Building Information Modeling (BIM)
 • Aanbesteden en contracteren
 • Value- en kostenmanagement
 • Contractbeheersing en uitvoeringsbegeleiding
 • Assetmanagement
 • Risicogestuurd beheer en onderhoud
 • Verlichting
 • Burgerparticipatie via o.a. virtual reality en augmented reality
Pagina delen