Ecologie

Met een groep van ruim 30 ecologen en al meer dan 10 jaar ecologische ervaring is Tauw één van de grootste Nederlandse adviesbureaus op het gebied van natuur. Dat maakt dat wij elk project - van de eerste veldinventarisatie en soortgericht onderzoek tot beleidvorming rondom biodiversiteit - altijd interdisciplinair, duurzaam en oplos­singsgericht kunnen benaderen. Zo helpen we de Nederlandse flora en fauna in stand te houden.

Binnen het vakgebied ecologie houden we ons onder andere bezig met:

  • Natuurontwikkeling binnen de Wet natuurbescherming
  • Natuurnetwerk Nederland
  • Bijvriendelijk groenbeheer en stadsecologie
  • Programma Aanpak Stikstof (PAS)
  • Beheerplannen Natura 2000-gebieden
  • Natuurvriendelijke oevers, waterkwaliteit en vismigratie
  • Ecologisch toezicht (beschermen broed- en weidevogels, vleermuizen, vissen, planten, bomen, etc.)
Pagina delen