Civiel

Civiele projecten zijn vaak gezichtsbepalend in de openbare ruimte. Daarom zoekt Tauw naar oplossingen die niet alleen technisch duurzaam zijn, maar ook fraai vormgegeven. Daarnaast is in het spanningsveld tussen bereikbaarheid en leefbaarheid creativiteit nodig om de wensen en de belangen van verschillende partijen in overeenstemming te brengen. Dat faciliteren we in de vorm van doordachte infrastructurele oplossingen voor ontsluitingen, verbindingen en kunstwerken.

Het duurzaam oplossen van infrastructurele knelpunten vraagt vaak om het inslaan van nieuwe wegen. Tauw biedt zijn klanten maatwerk in planvorming, ontwerp en detaillering waarbij we ons richten op onderhoudsarme ontwerpen. We maken het, kortom, maakbaar.

  • Infrastructuur
  • Geotechniek
  • Kunstwerken
  • Ontwerp en realisatie
  • Bouw- en woonrijp maken
  • Kabels en leidingen
  • Funderingstechniek
Pagina delen