Bodem

Tauw is een begrip in de Nederlandse bodemwereld; jaarlijks voeren we meer dan 3.000 (water)bodemprojecten uit. Al ruim 40 jaar kunnen (rijks)overheden en bedrij­ven bij ons terecht met al hun bodemvraagstukken. Binnen projecten passen we uiteraard de meest duurzame en innovatieve technieken toe. De inzet van drones, onze eigen XRF-gun en virtual- & augmented reality zijn enkele voorbeelden.

Binnen het vakgebied bodem houden we ons onder andere bezig met:

 • Landbodemonderzoeken & -saneringen
 • Waterbodemonderzoeken & -saneringen
 • Asbestonderzoeken & -saneringen
 • Bodembeleid (land- en waterbodem)
 • Groot- en kleinschalige locatieontwikkeling
 • (Water)bodem binnen klimaatvraagstukken
 • Veiligheid (P132 en CROW 400) en risicobeoordeling
 • Innovaties voor grond-, grondwater- en waterbodemonderzoek en sanering
 • Geo-informatie (bijvoorbeeld TEGSIS) en 3D-visualisaties (AR/VR)
 • Bodembescherming vanuit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
 • Nieuwe bedreigingen (emerging contaminants) in bodem en ondergrond (o.a. ZZS)
Pagina delen