Bodem

Tauw is in de Nederlandse bodemwereld een begrip. Overheden en bedrijven weten ons te vinden voor al hun problemen op bodem- en grondwatergebied. Die problemen bestaan vaak uit verontreinigingen die plannen flink doorkruisen of de waarde van terreinen sterk negatief beïnvloeden. Signalen van verontreiniging moeten dus snel worden opgepakt. En dat doen we dan ook, op een manier die past bij het type en de mate van verontreiniging, wet- en regelgeving en het (toekomstig) gebruik van de locatie.

Natuurlijk houden we ons bezig met meer bodemvraagstukken dan saneringen. Bodemonderzoek, beheer en nazorg, het ondersteunen bij beleidsontwikkeling op nationaal en internationaal vlak… het zijn slechts een paar van de onderwerpen waar Tauw aan werkt.

  • Bodemonderzoek
  • Duurzame bodemsanering
  • Bodem- en grondwaterbeheer
  • Bodembescherming
  • Locatieontwikkeling
  • Bodembeleid
  • Waterbodems
  • Grondmanagement
  • Pesticiden
  • Geo-informatie
Pagina delen