Het verhaal van Linda Molenaar

‘Samen hard werken en er écht voor gaan’

Ze werkt sinds 2011 bij Tauw in Amsterdam. Als projectadviseur houdt Linda Molenaar (31) zich vooral bezig met systeemgerichte contractbeheersing (SCB), risicomanagement en met offertetrajecten. ‘Mijn dag bestaat voor een groot deel uit dingen regelen en snel schakelen, daar krijg ik energie van!’

Risico’s managen
‘SCB is een groeimarkt. Opdrachtgevers passen steeds vaker moderne contractvormen toe. Je ziet dat hierdoor de rol van opdrachtgevers en opdrachtnemers verandert. De opdrachtnemer is nu verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Dat vraagt een andere manier van contract beheersen, meer op afstand. In mijn rol als risicomanager en toetscoördinator bepaal ik samen met het contractteam, aan de hand van risicomanagement, waarop we het werk van de aannemer gaan toetsen. Ook in offertetrajecten pas ik risicomanagement toe: Past dit in onze visie en kunnen we het waarmaken? En tijdens een project sturen we op tijd en op geld. Een mooi voorbeeld van een SCB-project is boezemgemaal Schardam, waar wij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) ondersteunen.

Voor HHNK is dit gemaal een visitekaartje. Ze zijn bezig met het Hoogwaterbeschermingsprogramma en willen daarvoor een goed werkend gemaal én een mooi gemaal dat goed in de omgeving past.’

Dynamiek
‘Bij gemaal Schardam ondersteunen we de opdrachtgever met SCB. Zo nemen we HHNK mee in het proces. Wij leveren de technisch manager en de contractmanager en we leveren de kennis die HHNK niet heeft. Daarvoor kunnen we putten uit de enorm brede kennisbank van Tauw. We werken met een groot team en zorgen ervoor dat alles op tijd gecheckt wordt. Daarvoor heb ik vaak en veel contact met de aannemer. Ik word enthousiast van het proces, van de samenwerking, om de juiste mensen bij elkaar te krijgen, van de dynamiek van het project en van de interactie met de opdrachtgever. Net als in offertetrajecten geldt ook hier: de juiste personen voor de klus bij elkaar krijgen en het écht samen doen!’

Energie
‘In offertetrajecten bepalen we met ons projectteam wat de kern van de vraag is en wat tussen de regels door de echte wens van de opdrachtgever is. Aan de hand daarvan bepalen we de strategie en gaan we het Plan van Aanpak (PvA) maken. Mijn rol is het deels schrijven, maar vooral het redigeren van het PvA. Ik verzamel de juiste input en ik zorg ervoor dat de strategie erin komt.

Dat betekent heel veel regelen en veel overleggen met collega’s. Het proces is heel dynamisch en spannend, maar ook heel leuk. In korte tijd en onder hoge druk gaan we er samen voor en maken
we er iets moois van. Daar krijg ik energie van!’

Zelf sturen
‘Bij Tauw liggen veel kansen om te doen wat je leuk vindt en waar je een bijdrage aan wilt leveren. Je kunt zelf sturen op welk werkveld je wilt werken. Zo kwam SCB op mijn pad en daar zag ik kansen. Ik vind het
interessante materie, ik heb een sterk analytisch vermogen, ik kan de juiste vragen stellen en omdat ik als beleidsmedewerker ben opgeleid, kan ik goed schrijven. Ik ben trots op de door ons binnengehaalde
offertes, vooral op de raamcontracten voor Den Bosch, de TU Delft en de ecoducten voor de provincie Utrecht. Daar hebben we met z’n allen keihard aan gewerkt!’

 

Pagina delen