Het verhaal van Cor Lont

‘Ik wil weten wat er leeft bij een klant’

Hij werkt nu acht jaar bij de afdeling Water in Assen en Deventer. Behalve projectleider en adviseur Water is Cor Lont (38) ook accountmanager voor de drie noordelijke waterschappen: Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân. ‘Voor alle drie de waterschappen zitten we in het Raamcontract Adviesdiensten.

Verbinden
‘Ik probeer zoveel mogelijk de verbinding te leggen tussen de klanten en Tauw. Dat werkt twee kanten op. Enerzijds wil ik de klant zo goed mogelijk leren kennen zodat we ons advies zo goed mogelijk kunnen afstemmen. Anderzijds probeer ik de juiste collega’s te koppelen aan de klant om de beste dienstverlening te kunnen leveren.

Contact met mensen vind ik leuk; niet alleen met klanten maar ook met mijn eigen collega’s. Het leukst aan mijn werk vind ik het adviseren en met een klant meedenken, de link naar Tauw te leggen en de juiste personen met elkaar te verbinden. Ik ben echt een contactenmens.’

Kwaliteit de beste acquisitie
‘Een voorbeeld van de juiste mensen koppelen: voor een waterschap had ik naar tevredenheid een klus gedaan. Naar aanleiding hiervan kreeg ik een een-op-een aanvraag. Ik vond zelf dat ik niet de aangewezen persoon hiervoor was en vroeg of ik iemand anders mocht voorstellen. De opdrachtgever stemde daarmee in en een collega heeft het project succesvol opgepakt. Daar ben ik trots op. Het is namelijk goed voor ons, maar ook voor de klant. We hebben meegedacht met de opdrachtgever,
goed naar hem geluisterd en zijn verhaal gehoord. De mooiste beloning zijn de een-op-een aanvragen op basis van de relatie die we opgebouwd hebben. Kwaliteit leveren is immers de beste manier van acquisitie.’

Watersysteem van de toekomst
‘Mijn eerste project zal me altijd bijblijven. Het was toevallig in de omgeving waar ik geboren en getogen ben. Dat geeft wel iets extra’s. Je kent elke straat en elke hoek. Tegenwoordig ben ik trots op ons Watersysteem van de Toekomst. Het gaat erom dat je niet automatisch accepteert dat het watersysteem van nu ook het best is.

Niet dat alles anders moet, maar je moet wel durven nadenken of het ook anders kan. Op korte termijn is
aanpassen van het bestaande systeem bijna altijd de goedkoopste oplossing, maar een nieuw watersysteem zorgt voor minder beheerkosten, is optimaal betrouwbaar, robuust, duurzaam en veilig voor alle inwoners.

Hiermee zijn wij onderscheidend ten opzichte van andere bureaus. Het is een mooi onderwerp, hier komt
het adviseren heel sterk terug. De truc is je bij het denken op het niveau van watersystemen niet te
laten verleiden door details. Je moet de hoofdlijnen vasthouden. De details komen vanzelf als je de
hoofdlijnen hebt uitgedacht.’

Vrijheid
Hij heeft het naar zijn zin bij Tauw: ‘Het is lastig een betere werkgever te vinden dan Tauw. Je hebt hier de
vrijheid om je ding te doen. Ook mijn leidinggevende is hierin heel bepalend; hij geeft mij alle ruimte,
vrijheid en vertrouwen. Wat ik ook mooi vind aan Tauw, is het best samen te vatten in een citaat van
Annemieke Nijhof dat mij erg aanspreekt: ‘Mijn beeld is dat we moeten groeien, niet per se in omzet maar in wat we doen voor de samenleving’. Die manier van werken, iets doen voor de samenleving, daar wil ik graag aan bijdragen!’

Pagina delen