Zeker meten!

Veel zaken die met milieuprestaties en de kwaliteit van de leefomgeving te maken hebben, moeten goed in de gaten worden gehouden. Denk aan bodem, lucht, afvalwater, ecologie, geluid, geur, asbest, veiligheid en trillingen. Het meten, monitoren en inspecteren van aspecten die hier mee samenhangen is een van onze specialismes.

We verstaan de kunst van het meten: we weten hoe belangrijk het is om secuur te werk te gaan. De resultaten kunnen immers grote consequenties hebben voor bewoners, bestuurders en bedrijven. Bovendien plaatsen we onze activiteiten altijd in een bredere context en snappen dat metingen vaak het begin of sluitstuk zijn van bedrijfsdoelen of een omgevingsvraagstuk. Daarom: zeker meten!

Meer informatie over Zeker meten? Neem een kijkje op onze website.

Pagina delen