Tauw takes care

Tauw ontzorgt, helpt bedrijven kansen te creëren en doelstellingen te realiseren op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Als onafhankelijk en internationaal adviesbureau leveren wij maatwerkadvies op het gebied van milieu, veiligheid, energie en duurzame bedrijfsvoering. Onze specialistische kennis op deze gebieden bundelen wij tot een integraal advies op maat, waarmee bedrijven kansen duurzaam kunnen benutten en tegelijkertijd tegemoet komen aan hun wettelijke en maatschappelijke verplichtingen.

Deskundig en betrouwbaar, Tauw Takes Care!

Meer informatie over Tauw Takes Care? Neem een kijkje op onze website.

Pagina delen